18.09.2023

Konsekvensane av nydyrking i Hattebergsdalen landskapsvernområde er vurdert

Ut ifrå tilgjengeleg kunnskapsgrunnlag og innkomne innspel under høyringa av forskriftsendring for Hattebergsdalen landskapsvernområde har vi vurdert konsekvensane av å opne for nydyrking. Les heile vurderinga her. 


15.09.2023

Eutrofiering av Hardangerfjorden

Mange piler peiker i feil retning for Hardangerfjorden. Overvakingsdata viser at vi er på veg inn i ein situasjon med eutrofiering.


13.09.2023

Kronprinsen på fylkestur langs Sognefjorden

I løpet av tre septemberdagar (26.–28.) vil H.K.H. Kronprins Haakon besøke Aurland, Lærdal, Sogndal, Høyanger og Solund. 


12.09.2023

Ledige verv i kontrollkommisjonane i Vestland

I Vestland er det seks kontrollkommisjonar for psykisk helsevern. Det er ledige verv i alle kommisjonane frå 1. januar 2024. Søknadsfristen er 1. november 2023.


11.09.2023

Vi tilrår Dalsfjorden som marint verneområde

Få land i verda har fjordlandskap, og det er ingen tvil om at norske fjordar har store, internasjonale naturverdiar. Dalsfjorden medverkar til å understreke dette. Vi tilrår at Dalsfjorden får status som marint verneområde. 


07.09.2023

Hamnespy er ein inntrengar som er komen for å bli

Hamnespy har fått fotfeste i Noreg. Den kan skape store problem. Den nordlegaste sikre registreringa er i Florø, men potensialet til meir nordleg spreiing er til stades.  


07.09.2023, Endra 21.09.2023

Inn på tunet gir arbeidstrening med nytteverdi

Khaled Alobeid har fått språk- og arbeidstrening på Gullvegen Inn på tunet-gard på Bømlo. Her har han fått bruka kompetansen sin og fått nyttig kunnskap om HMS og norsk arbeidsliv. I denne filmen får du høyra kva nytteverdi Inn på tunet kan gje for innvandrarar med fluktbakgrunn.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium