23.02.2024, Endra 23.02.2024

Vi søkjer sommarvikarar

Er du student og ønskjer sommarjobb i ein etat som løyser viktige samfunnsoppdrag? Ved kontora våre i Leikanger og Bergen søkjer vi sommarvikarar til fagområda justis, verjemål, utdanning, miljø og helse.


21.02.2024

Tvillingane fekk ikkje forsvarleg helsehjelp

Statsforvaltaren har i tilsynssaka avdekt manglar i felles fagleg forståing, samarbeid og koordinering i oppfølginga av tvillingane Mina og Mille. Dei mista livet medan dei fekk tenester frå barnevernet og helsetenestene.


17.02.2024

Er du den nye fylkeslegen i Vestland?

Statsforvaltaren i Vestland har ledig stilling som fylkeslege og direktør for helse-, sosial- og barnevernsavdelinga. Søknadsfrist: 5. mars.


15.02.2024

Pressekonferanse om tilsyn med Helse Sør-Øst, Indre Østfold kommune og Stiftelsen Fossumkollektivet

Statsforvaltaren i Vestland held pressekonferanse om avgjerda i tilsynssaka om tvillingane Mina og Mille. Dei mista livet medan dei fekk tenester frå barnevernet og helsetenestene. Pressekonferansen skal vere i Oslo Kongressenter onsdag 21. februar kl. 12.00.


15.02.2024

Tilsyn har avdekt alvorlege manglar i arbeidet til barnevernet

Statsforvaltaren har gjennomført tilsyn på bakgrunn av informasjon frå barnevernstenesta om ei overgrepssak. Tilsynet har avdekt alvorlege manglar ved Hardanger barnevern si oppfølging av ein familie.


12.02.2024

Medietreningskurs for ordførarar

«Den tidlegare ordføraren sa at er det eitt kurs eg skal gå på, så er det medietreningskurset i regi av Statsforvaltaren», var ei av tilbakemeldingane vi fekk frå ein ordførar etter medietreningskurset førre veke.


08.02.2024

Vi startar opp med frivillig skogvern på Frønningen

Vi startar verneprosess for meir enn 17 km² på Frønningen i Lærdal kommune. Området husar uvanleg gamal, storvokst furuskog av nasjonal verdi. Området er så langt det største etter prosedyra for frivillig skogvern i fylket. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium