Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
august 2021
26. aug 34 Statsforvaltaren v/Synne Skaug Regelverkssamling om meldeplikt til barnevernet Teams
september 2021
01. sep 35 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Informasjon kjem
08. sep - 09. sep 36 Helse Førde Kurs i akuttmedisin for LIS1 Helse Førde Førde Sentralsjukehus
08. sep 36 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - teams
09. sep 36 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Informasjon kjem
14. sep 37 RVTS, Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland. Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
15. sep - 16. sep 37 Statsforvaltaren i Vestland, Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge, Vestland Verdiar for framtida – Landbrukskonferansen 2021 Scandic, Voss
22. sep - 23. sep 38 Statsforvaltaren i Vestland og Styringsgruppa for læringsnettverket Barnevernsleiar- og læringsnettverkskonferanse Clarion Hotell Bergen Airport
oktober 2021
05. okt 40 Statsforvaltaren Kurs om tvungen somatisk helsehjelp (kapittel 4A) for helsepersonell i kommunal helse- og omsorgsteneste Teams - lenke blir sendt påmelde deltakarar
06. okt - 07. okt 40 Statsforvaltaren i Vestland Fagdagar om sosiale tenester i Nav Hotell/møtelokale i Bergen - meir informasjon kjem
06. okt 40 Statsforvaltaren AVLYST: Kurs om tvungen somatisk helsehjelp (kapittel 4A) for helsepersonell i spesialisthelsetenesta Digitalt
13. okt 41 Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket for barnevernstenestene i Vestland. Samling for leiarar med ansvar for tenester til barn og unge i kommunane - Bergen Scandic Ørnen i Bergen
25. okt - 26. okt 43 Statsforvaltaren i Vestland v/beredskapsseksjonen og helse-, sosial- og barnevernsavdelinga Fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap 2021 SAS Radisson Blu Royal Hotel, (SAS hotell Bryggen, Bergen)
27. okt 43 Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket for barnevernstenestene i Vestland. Samling for leiarar med ansvar for tenester til barn og unge i kommunane - Førde Scandic Sunnfjord Hotell i Førde
november 2021
02. nov 44 Statsforvaltaren og Helsedirektoratet Smittevernkonferanse på Skei Skei
03. nov 44 Statsforvaltaren og Helsedirektoratet Smittevernkonferanse i Bergen Bergen
18. nov 46 Haukeland universitetssjukehus, Statsforvaltaren og fleire Fagdag om tru, livssyn og fleirkulturell kommunikasjon Fysisk og digital samling
24. nov 47 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Informasjon kjem
Dato Arrangement
august 2021
26. aug Regelverkssamling om meldeplikt til barnevernet
september 2021
01. sep Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
08. sep - 09. sep Kurs i akuttmedisin for LIS1 Helse Førde
08. sep Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving
09. sep Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
14. sep Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
15. sep - 16. sep Verdiar for framtida – Landbrukskonferansen 2021
22. sep - 23. sep Barnevernsleiar- og læringsnettverkskonferanse
oktober 2021
05. okt Kurs om tvungen somatisk helsehjelp (kapittel 4A) for helsepersonell i kommunal helse- og omsorgsteneste
06. okt - 07. okt Fagdagar om sosiale tenester i Nav
06. okt AVLYST: Kurs om tvungen somatisk helsehjelp (kapittel 4A) for helsepersonell i spesialisthelsetenesta
13. okt Samling for leiarar med ansvar for tenester til barn og unge i kommunane - Bergen
25. okt - 26. okt Fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap 2021
27. okt Samling for leiarar med ansvar for tenester til barn og unge i kommunane - Førde
november 2021
02. nov Smittevernkonferanse på Skei
03. nov Smittevernkonferanse i Bergen
18. nov Fagdag om tru, livssyn og fleirkulturell kommunikasjon
24. nov Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet