Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
januar 2021
28. jan 4 Statsforvalteren i Vestland Webinar om frivillig skogvern Teams
februar 2021
03. feb 5 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - teams
16. feb - 17. feb 7 Barneverntenesta i Kvinnherad, Austevoll og Tysnes kommune i samarbeid med Statsforvaltaren i Vestland Fagsamling – dokumentasjon og brukermedverknad i sakshandsaming Digital samling
18. feb 7 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Udir, KS og Statped Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis Digitalt
25. feb 8 Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket for barneverntenestene i Vestland Prosjektutviklingsseminar på fosterheimsområdet Teams (digital samling)
mars 2021
02. mar 9 Helse Førde Kurs i nødnett Helse Førde Auditoriet Førde sentralsjukehus
03. mar - 04. mar 9 Helse Førde Kurs i akuttmedisin for LIS1 Helse Førde Førde Sentralsjukehus
08. mar - 09. mar 10 Helse Bergen, Helse Fonna og NHLV Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordaland legevakt Hagellia Matstove, Hagellia 6, Isdalstø
10. mar 10 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Digitalt – nettmøte i Teams
10. mar - 11. mar 10 Helse Bergen, Helse Fonna og NHLV Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordaland legevakt Hagellia Matstove, Hagellia 6, Isdalstø
16. mar 11 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
18. mar 11 Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket for barneverntenestene i Vestland. Prosjektutviklingsseminar om tiltaksutvikling i barnevernet Teams (digital samling)
april 2021
20. apr - 21. apr 16 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
27. apr 17 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Digitalt – nettmøte i Teams
28. apr 17 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
mai 2021
10. mai - 11. mai 19 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
juni 2021
08. jun - 09. jun 23 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
september 2021
01. sep 35 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Informasjon kjem
09. sep 36 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Informasjon kjem
november 2021
24. nov 47 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Informasjon kjem
Dato Arrangement
januar 2021
28. jan Webinar om frivillig skogvern
februar 2021
03. feb Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving
16. feb - 17. feb Fagsamling – dokumentasjon og brukermedverknad i sakshandsaming
18. feb Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis
25. feb Prosjektutviklingsseminar på fosterheimsområdet
mars 2021
02. mar Kurs i nødnett Helse Førde
03. mar - 04. mar Kurs i akuttmedisin for LIS1 Helse Førde
08. mar - 09. mar Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordaland legevakt
10. mar Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
10. mar - 11. mar Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordaland legevakt
16. mar Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
18. mar Prosjektutviklingsseminar om tiltaksutvikling i barnevernet
april 2021
20. apr - 21. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
27. apr Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
28. apr Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
mai 2021
10. mai - 11. mai Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
juni 2021
08. jun - 09. jun Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
september 2021
01. sep Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
09. sep Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
november 2021
24. nov Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet