Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
mai 2022
23. mai - 24. mai 21 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Grunnkurs i økonomisk rådgjeving 23.-24. mai Digitalt - Nettmøte i Teams
31. mai 22 Senteret for et aldersvennlig Norge, Statsforvaltaren i Vestland, KS Vestland og Husbanken Konferanse - Ein bustad for heile livet Scandic City Bergen og digitalt
juni 2022
01. jun 22 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med kommunane Stad, Gloppen og Stryn. Fagsamling for tiltaksarbeidarar i kommunal barnevernsteneste Teams (digital samling)
02. jun 22 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet i Bergen 2. juni Statens Hus i Bergen
07. jun 23 Statsforvaltaren i Vestland og NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (1 av 4 i serie) Digitalt (Teams)
07. jun - 08. jun 23 Statsforvaltaren i Vestland Andre grupperettleiing Park Hotel Vossevangen
09. jun 23 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet på Skei i Jølster 9. juni Thon Partner Hotel Skei, Jølster
10. jun 23 NAPHA, Husbanken, Bergen kommune og statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland Webinar om Housing First Digitalt (Teams)
16. jun 24 USHT Helse Fonna, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestland Utviklingskonferanse i Haugesund Quality Hotel Maritim Haugesund
16. jun 24 Statsforvaltaren i Vestland Samarbeidsmøte om bruk av tvang og makt Statens hus Bergen, Kaigaten 9
21. jun 25 Statsforvaltaren i Vestland Kurs i saksbehandling i helse- og omsorgstenestelova kapittel 9 Teams - lenkje blir sendt til påmelde deltakarar
september 2022
08. sep 36 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet Teams
27. sep - 28. sep 39 Statsforvaltaren i Vestland Fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap Grand Hotel Terminus, Bergen
oktober 2022
04. okt - 05. okt 40 Statsforvaltaren i Vestland Kurs for turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar Quality Hotel Sogndal, Sogndal
05. okt - 06. okt 40 Statsforvaltaren i Vestland Fagsamling om sosiale tenester i Nav Bergen sentrum
19. okt - 21. okt 42 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Videregående kurs i økonomisk rådgivning 19.-21. oktober Digitalt - Nettmøte i Teams
20. okt 42 RVTS Vest, Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
november 2022
09. nov - 11. nov 45 Statsforvaltarane i Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og Oslo og Viken Inn på tunet-veka (veke 45) Webinar
desember 2022
05. des - 07. des 49 Statsforvaltaren i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving 5.-7. desember Digitalt - Nettmøte i Teams
Dato Arrangement
mai 2022
23. mai - 24. mai Grunnkurs i økonomisk rådgjeving 23.-24. mai
31. mai Konferanse - Ein bustad for heile livet
juni 2022
01. jun Fagsamling for tiltaksarbeidarar i kommunal barnevernsteneste
02. jun Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet i Bergen 2. juni
07. jun Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (1 av 4 i serie)
07. jun - 08. jun Andre grupperettleiing
09. jun Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet på Skei i Jølster 9. juni
10. jun Webinar om Housing First
16. jun Utviklingskonferanse i Haugesund
16. jun Samarbeidsmøte om bruk av tvang og makt
21. jun Kurs i saksbehandling i helse- og omsorgstenestelova kapittel 9
september 2022
08. sep Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet
27. sep - 28. sep Fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap
oktober 2022
04. okt - 05. okt Kurs for turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar
05. okt - 06. okt Fagsamling om sosiale tenester i Nav
19. okt - 21. okt Videregående kurs i økonomisk rådgivning 19.-21. oktober
20. okt Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
november 2022
09. nov - 11. nov Inn på tunet-veka (veke 45)
desember 2022
05. des - 07. des Vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving 5.-7. desember