Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
oktober 2023
03. okt - 04. okt 40 Statsforvaltaren og arbeidsgruppa Nettverkssamling for ACT- og FACT-team Bergen, Hotel Scandic Ørnen
04. okt - 05. okt 40 Statsforvaltaren og det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland Leve heile livet og Bu trygt heime – vidareføring og saumlaus overgang Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsli
04. okt - 05. okt 40 Statsforvaltaren i Vestland Fagdagar om sosiale tenester i Nav Scandic Bergen City
18. okt 42 RVTS Vest, Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
18. okt 42 Statsforvaltaren i Vestland Første grupperettleiing Quality Hotel Sogndal
18. okt - 19. okt 42 Statsforvaltaren i Vestland Kurs for turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar Quality Hotel Sogndal
19. okt - 20. okt 42 Statsforvaltaren i Vestland Kurs i offentleg helsearbeid Quality Hotel Sogndal
19. okt 42 Vestland fylkeskommune, ressursgruppa for nettverket og Statsforvaltaren Folkehelsenettverket i Vestland – psykisk helse og livskvalitet Teams
24. okt - 25. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
24. okt - 25. okt 43 Statsforvaltaren i Vestland Fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap Scandic Sunnfjord Hotel, Førde
31. okt 44 KORUS Bergen og Statsforvaltaren Digital nettverkssamling for ansvarleg alkoholhandtering Teams
november 2023
02. nov - 03. nov 44 Statsforvaltaren i Vestland Samling for kommuneoverlegar i Vestland Hardangerfjord Hotel Øystese
08. nov - 09. nov 45 Utdanningsdirektoratet og Statsforvaltaren i Rogaland Regional erfaringskonferanse for Kompetanseløftet Clarion Hotel Energy, Stavanger
14. nov 46 Vestland fylkeskommune, ressursgruppa for nettverket og Statsforvaltaren Folkehelsenettverket i Vestland - bustad og folkehelse Teams
15. nov 46 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Namsfogden i Bergen Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Clarion Hotel Bergen, Rosenkrantzgaten 8, Bergen
23. nov 47 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med fleire likestillingssenter Webinar om likestillingsarbeid i kommunane Teams - påmelde deltakarar får
23. nov 47 Statsforvaltaren i Vestland Kurs i sakshandsaming knytt til eigenbetalingssaker Teams
desember 2023
07. des 49 Statsforvaltaren i Vestland Digital samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre i kommunane Teams
Dato Arrangement
oktober 2023
03. okt - 04. okt Nettverkssamling for ACT- og FACT-team
04. okt - 05. okt Leve heile livet og Bu trygt heime – vidareføring og saumlaus overgang
04. okt - 05. okt Fagdagar om sosiale tenester i Nav
18. okt Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
18. okt Første grupperettleiing
18. okt - 19. okt Kurs for turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar
19. okt - 20. okt Kurs i offentleg helsearbeid
19. okt Folkehelsenettverket i Vestland – psykisk helse og livskvalitet
24. okt - 25. okt Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
24. okt - 25. okt Fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap
31. okt Digital nettverkssamling for ansvarleg alkoholhandtering
november 2023
02. nov - 03. nov Samling for kommuneoverlegar i Vestland
08. nov - 09. nov Regional erfaringskonferanse for Kompetanseløftet
14. nov Folkehelsenettverket i Vestland - bustad og folkehelse
15. nov Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
23. nov Webinar om likestillingsarbeid i kommunane
23. nov Kurs i sakshandsaming knytt til eigenbetalingssaker
desember 2023
07. des Digital samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre i kommunane