Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2022
29. sep 39 Statsforvaltaren i Vestland Samling for prosjekta som utvikler dei sosiale tenestene i Nav Zander K Hotel i Bergen sentrum
30. sep 39 Statsforvaltaren i Vestland Møte om samarbeid, samordning og barnekoordinatorordninga Teams - lenkje blir sendt påmelde deltakarar
oktober 2022
04. okt - 05. okt 40 Statsforvaltaren i Vestland Kurs for turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar Quality Hotel Sogndal, Sogndal
05. okt 40 Statsforvaltaren i Vestland Invitasjon til nettmøte for nye sakshandsamarar i eStil PT Teamsmøte
05. okt - 06. okt 40 Statsforvaltaren i Vestland og arbeidsgruppa for ACT- og FACT-nettverk i Vestland Nettverkssamling for ACT- og FACT-team Hotel Norge by Scandic,Bergen
05. okt - 06. okt 40 Statsforvaltaren i Vestland Fagsamling om sosiale tenester i Nav Scandic Bergen City
19. okt - 21. okt 42 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Videregående kurs i økonomisk rådgivning 19.-21. oktober Digitalt - Nettmøte i Teams
19. okt 42 FOUSAM, RVTS, Barnsbeste, Statsforvaltaren i Vestland Treningssamling - barn som pårørande Stemnestaden, Grindevegen 87, 5570 Aksdal
19. okt 42 Statsforvaltaren i Vestland Første grupperettleiing Quality Hotel Sogndal
20. okt - 21. okt 42 Statsforvaltaren i Vestland Kurs i offentleg helsearbeid Quality Hotel Sogndal
20. okt 42 RVTS Vest, Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
20. okt 42 Korus Bergen og Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling for ansvarleg alkoholhandtering - Vestland nord Thon Hotel Jølster
20. okt 42 Statsforvaltaren i Vestland Samling om integreringslova kapittel 6 A Teams
27. okt 43 Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland Leve heile livet-konferanse på Skei Thon Hotel Jølster, Skei
27. okt 43 Statsforvaltaren i Vestland Skulemiljø og internkontroll – regelverkssamling torsdag 27. oktober Teams
31. okt 44 Statsforvaltaren i Vestland Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet 31. oktober Teams
31. okt 44 Statsforvaltaren og Utdanningsdirektoratet Digital samling om ny eksamen for grunnskulen Digitalt på Teams
november 2022
02. nov - 03. nov 44 Vestland fylkeskommune i samarbeid med Statsforvaltaren og Distriktssenteret Plan-, klima- og folkehelsekonferansen Quality Hotel Sogndal
03. nov 44 Statsforvaltaren i Vestland og NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (3 av 4 i serie) Digitalt (Teams)
08. nov - 11. nov 45 Statsforvaltarane i Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og Oslo og Viken Inn på tunet-veka (veke 45) Webinar
09. nov 45 Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland Leve heile livet-konferanse i Bergen Scandic Ørnen, Bergen
10. nov 45 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Hotel Scandic Bergen City
14. nov 46 Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland Møte om FACT sikkerhet – styrkt samarbeid og betre tenester Quality Hotel Maritim, Haugesund
15. nov 46 Statsforvaltaren i Vestland Fagsamling om bruk av tvang mot personar med utviklingshemming etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9 Grand Bergen, Bergen
17. nov 46 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Thon Partner Hotel Jølster
17. nov - 18. nov 46 Statsforvaltaren i Vestland Samling for kommuneoverlegar i Vestland Fretheim Hotel, Flåm
17. nov 46 Statsforvaltaren i Vestland Undersøkingar og tiltak i skulemiljøsaker - regelverkssamling Digitalt
23. nov - 24. nov 47 Statsforvaltaren i Vestland Fagsamling for leiarar i barnevernsinstitusjonane i Vestland Clarion Hotel Bergen
24. nov - 25. nov 47 Miljødirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Vestland fylkeskommune, DFØ, Cicero og KS Klimasamling for kommunane i Vestland - Førde Førde
desember 2022
01. des - 02. des 48 Miljødirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Vestland fylkeskommune, DFØ, Cicero og KS Klimasamling for kommunane i Vestland - Bergen Bergen
05. des - 07. des 49 Statsforvaltaren i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving 5.-7. desember Digitalt - Nettmøte i Teams
13. des - 15. des 50 Statsforvaltaren i Vestland Digital forureiningsveke for kommunane i Vestland Digitalt
Dato Arrangement
september 2022
29. sep Samling for prosjekta som utvikler dei sosiale tenestene i Nav
30. sep Møte om samarbeid, samordning og barnekoordinatorordninga
oktober 2022
04. okt - 05. okt Kurs for turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar
05. okt Invitasjon til nettmøte for nye sakshandsamarar i eStil PT
05. okt - 06. okt Nettverkssamling for ACT- og FACT-team
05. okt - 06. okt Fagsamling om sosiale tenester i Nav
19. okt - 21. okt Videregående kurs i økonomisk rådgivning 19.-21. oktober
19. okt Treningssamling - barn som pårørande
19. okt Første grupperettleiing
20. okt - 21. okt Kurs i offentleg helsearbeid
20. okt Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
20. okt Nettverkssamling for ansvarleg alkoholhandtering - Vestland nord
20. okt Samling om integreringslova kapittel 6 A
27. okt Leve heile livet-konferanse på Skei
27. okt Skulemiljø og internkontroll – regelverkssamling torsdag 27. oktober
31. okt Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet 31. oktober
31. okt Digital samling om ny eksamen for grunnskulen
november 2022
02. nov - 03. nov Plan-, klima- og folkehelsekonferansen
03. nov Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (3 av 4 i serie)
08. nov - 11. nov Inn på tunet-veka (veke 45)
09. nov Leve heile livet-konferanse i Bergen
10. nov Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
14. nov Møte om FACT sikkerhet – styrkt samarbeid og betre tenester
15. nov Fagsamling om bruk av tvang mot personar med utviklingshemming etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9
17. nov Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
17. nov - 18. nov Samling for kommuneoverlegar i Vestland
17. nov Undersøkingar og tiltak i skulemiljøsaker - regelverkssamling
23. nov - 24. nov Fagsamling for leiarar i barnevernsinstitusjonane i Vestland
24. nov - 25. nov Klimasamling for kommunane i Vestland - Førde
desember 2022
01. des - 02. des Klimasamling for kommunane i Vestland - Bergen
05. des - 07. des Vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving 5.-7. desember
13. des - 15. des Digital forureiningsveke for kommunane i Vestland