Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
mars 2021
02. mar 9 Helse Førde Kurs i nødnett Helse Førde Auditoriet Førde sentralsjukehus
03. mar - 04. mar 9 Helse Førde Kurs i akuttmedisin for LIS1 Helse Førde Førde Sentralsjukehus
03. mar 9 Statsforvaltaren si landbruksavdeling i samarbeid med AT Skog Dialog SKOG 2/2021 - ALLMA, eit verktøy for skogforvaltning Teams
08. mar - 09. mar 10 Helse Bergen, Helse Fonna og NHLV Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordaland legevakt Hagellia Matstove, Hagellia 6, Isdalstø
10. mar 10 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Digitalt – nettmøte i Teams
10. mar 10 Statsforvaltaren i Vestland Nettmøte om risikobasert kontroll Nettmøte/webinar
10. mar - 11. mar 10 Helse Bergen, Helse Fonna og NHLV Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordaland legevakt Hagellia Matstove, Hagellia 6, Isdalstø
15. mar 11 Statsforvaltaren i Vestland, Innovasjon Norge, Vestland Bondelag og Gardsvarmeprosjekt Vestlandet Webinar bioenergi - lokalt skogsvirke som oppvarmingskjelde på garden Digitalt møte
16. mar 11 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
18. mar 11 Statsforvaltaren i Vestland Samling om ny integreringslov Teams
18. mar 11 Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket for barneverntenestene i Vestland. Prosjektutviklingsseminar om tiltaksutvikling i barnevernet Teams (digital samling)
18. mar 11 Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland og Rogaland Webinar om analyse i Leve heile livet-arbeidet Digital samling - lenke blir sendt påmelde deltakarar
23. mar 12 Statsforvaltaren i Vestland Webinar - Evaulering av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering og faglege råd om rehabilitering etter covid-19 Digitalt - lenke blir sendt påmelde deltakarar
april 2021
20. apr - 21. apr 16 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
20. apr 16 Statsforvaltaren i Vestland Regelverkssamling om nærskule og skulebyte Teams-møte
22. apr 16 Statsforvaltaren i Vestland og KoRus Vest Bergen Ansvarleg alkoholhandtering digital nettverkssamling Webinar
27. apr 17 Statsforvaltaren i Vestland Fagdag om bruk av vilkår etter sosialtenestelova Digitalt – nettmøte i Teams
28. apr 17 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
mai 2021
10. mai - 11. mai 19 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
27. mai 21 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Digitalt – nettmøte i Teams
juni 2021
08. jun - 09. jun 23 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
september 2021
01. sep 35 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Informasjon kjem
09. sep 36 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Informasjon kjem
november 2021
24. nov 47 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Informasjon kjem
Dato Arrangement
mars 2021
02. mar Kurs i nødnett Helse Førde
03. mar - 04. mar Kurs i akuttmedisin for LIS1 Helse Førde
03. mar Dialog SKOG 2/2021 - ALLMA, eit verktøy for skogforvaltning
08. mar - 09. mar Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordaland legevakt
10. mar Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
10. mar Nettmøte om risikobasert kontroll
10. mar - 11. mar Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordaland legevakt
15. mar Webinar bioenergi - lokalt skogsvirke som oppvarmingskjelde på garden
16. mar Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
18. mar Samling om ny integreringslov
18. mar Prosjektutviklingsseminar om tiltaksutvikling i barnevernet
18. mar Webinar om analyse i Leve heile livet-arbeidet
23. mar Webinar - Evaulering av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering og faglege råd om rehabilitering etter covid-19
april 2021
20. apr - 21. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
20. apr Regelverkssamling om nærskule og skulebyte
22. apr Ansvarleg alkoholhandtering digital nettverkssamling
27. apr Fagdag om bruk av vilkår etter sosialtenestelova
28. apr Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
mai 2021
10. mai - 11. mai Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
27. mai Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
juni 2021
08. jun - 09. jun Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
september 2021
01. sep Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
09. sep Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
november 2021
24. nov Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet