Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
januar 2022
31. jan 5 Statsforvaltaren i Vestland Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet Teams
februar 2022
03. feb 5 Statsforvaltaren i Vestland Informasjonsmøte om havnespy/japansk sjøpung Webinar
08. feb 6 Statsforvaltaren i Vestland Informasjonsmøte om havnespy/japansk sjøpung Webinar
09. feb 6 Nasjonalt nettseminar for foresatte - retten til samisk opplæring utenfor de samiske kjerneområdene
15. feb 7 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Teams
16. feb 7 Nasjonalt nettseminar for barnehage- og skoleeiere utenfor de samiske kjerneområdene
16. feb 7 NUBU og RVTS i samarbeid med Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland Fagdag om implementeringsarbeid i kommunalt barnevern Teams
17. feb 7 RVTS, Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland Fordjupningskurs i snakkemedbarn.no Teams
17. feb 7 NAPHA, Husbanken, Bergen kommune, Statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland Webinar om Housing First: Inkludering i nabolag og arbeidsliv Teams
24. feb 8 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Barneperspektivet i Nav – erfaringar frå praksisfeltet Teams
mars 2022
17. mar 11 Statsforvaltaren i Vestland og BirdLife Hordaland Fagseminar «Kan vipa reddast?» Herdla Museum
22. mar 12 KoRus Bergen og Statsforvaltaren Regional nettverkssamling for ansvarleg alkoholhandtering Bergen, Zander K
24. mar 12 KoRus Bergen og Statsforvaltaren Regional nettverkssamling for ansvarleg alkoholhandtering 2022 Thon hotel Jølster, Skei
Dato Arrangement
januar 2022
31. jan Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet
februar 2022
03. feb Informasjonsmøte om havnespy/japansk sjøpung
08. feb Informasjonsmøte om havnespy/japansk sjøpung
09. feb Nasjonalt nettseminar for foresatte - retten til samisk opplæring utenfor de samiske kjerneområdene
15. feb Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
16. feb Nasjonalt nettseminar for barnehage- og skoleeiere utenfor de samiske kjerneområdene
16. feb Fagdag om implementeringsarbeid i kommunalt barnevern
17. feb Fordjupningskurs i snakkemedbarn.no
17. feb Webinar om Housing First: Inkludering i nabolag og arbeidsliv
24. feb Barneperspektivet i Nav – erfaringar frå praksisfeltet
mars 2022
17. mar Fagseminar «Kan vipa reddast?»
22. mar Regional nettverkssamling for ansvarleg alkoholhandtering
24. mar Regional nettverkssamling for ansvarleg alkoholhandtering 2022