Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
februar 2023
08. feb 6 Statsforvaltaren i Vestland Webinar om bustadsosiale handlingsplanar (andre i serie) Digitalt (Teams)
14. feb 7 Samarbeidsforum for stønadsordning for kompetanseutvikling i vaksenopplæringsfeltet. Dagskonferanse om traume Tabernakelet i Markvegen 27, Bergen sentrum.
14. feb 7 Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvalteren i Trøndelag Opplæring i kvalifiseringsprogrammet Teams
mars 2023
06. mar - 07. mar 10 Helse Bergen, Helse Fonna og NHLV Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordland legevakt Region Nordhordland Helsehus – RNH, Kvassnesvegen 40, 5914 Isdalstø
07. mar 10 Statsforvaltaren i Vestland og Husbanken Webinar om nyskapande bustadprosjekt for eldre Teams
08. mar - 09. mar 10 Helse Førde Kurs i akuttmedisin Helse Førde Helse Førde, auditoriet 2. etg
15. mar 11 Statsforvaltaren i Vestland saman med fylkeskommunen, RVTS, KORUS, NAPHA, RKBU og KS Andre samling i planprosessen for førebyggande planar på barn- og ungefeltet Teams - lenkje blir sendt påmelde deltakarar
15. mar 11 Statsforvaltaren i Vestland og NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (nr. 4 i serie) Digitalt (Teams)
april 2023
13. apr 15 RVTS Vest, Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
25. apr - 26. apr 17 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
26. apr 17 Statsforvaltaren i Vestland saman med fylkeskommunen, RVTS, KORUS, NAPHA, RKBU og KS Tredje samling i planprosessen for førebyggande planar på barn- og ungefeltet Teams - lenkje blir sendt påmelde deltakarar
mai 2023
23. mai - 24. mai 21 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
31. mai - 01. jun 22 Statsforvaltaren i Vestland saman med Fylkeskommunen, RVTS, KORUS, NAPHA, RKBU og KS Fjerde samling i planprosessen for førebyggande planar på barn- og ungefeltet Førde
september 2023
26. sep - 27. sep 39 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
oktober 2023
24. okt - 25. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
Dato Arrangement
februar 2023
08. feb Webinar om bustadsosiale handlingsplanar (andre i serie)
14. feb Dagskonferanse om traume
14. feb Opplæring i kvalifiseringsprogrammet
mars 2023
06. mar - 07. mar Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordland legevakt
07. mar Webinar om nyskapande bustadprosjekt for eldre
08. mar - 09. mar Kurs i akuttmedisin Helse Førde
15. mar Andre samling i planprosessen for førebyggande planar på barn- og ungefeltet
15. mar Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (nr. 4 i serie)
april 2023
13. apr Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
25. apr - 26. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
26. apr Tredje samling i planprosessen for førebyggande planar på barn- og ungefeltet
mai 2023
23. mai - 24. mai Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
31. mai - 01. jun Fjerde samling i planprosessen for førebyggande planar på barn- og ungefeltet
september 2023
26. sep - 27. sep Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
oktober 2023
24. okt - 25. okt Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving