Helse, omsorg og sosialtenester

Oppdatert 06.03.2023

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

21.09.2023

Har du innspel til ny stortingsmelding om folkehelse og levekår i samiske område?

Regjeringa skal legge fram stortingsmeldinga til våren og ønskjer innspel til arbeidet.


18.09.2023

Nytt frå Leve heile livet-satsinga i Vestland

I det nye informasjonsbrevet får de relevant informasjon om kva som rører seg i arbeidet i Vestland. 


12.09.2023

Ledige verv i kontrollkommisjonane i Vestland

I Vestland er det seks kontrollkommisjonar for psykisk helsevern. Det er ledige verv i alle kommisjonane frå 1. januar 2024. Søknadsfristen er 1. november 2023.


11.09.2023

Kommunar må sikre at dei er registrert som utdanningsverksemd

For at LIS i samfunnsmedisin skal få godkjent tenesta si, må kommunar vere registrert som utdanningsverksemd. Kommunar som søkjer om registrering som utdanningsverksemd i samfunnsmedisin, kan søkje om tilbakedatering av registreringstidspunktet innan 31. desember.


07.09.2023, Endra 21.09.2023

Inn på tunet gir arbeidstrening med nytteverdi

Khaled Alobeid har fått språk- og arbeidstrening på Gullvegen Inn på tunet-gard på Bømlo. Her har han fått bruka kompetansen sin og fått nyttig kunnskap om HMS og norsk arbeidsliv. I denne filmen får du høyra kva nytteverdi Inn på tunet kan gje for innvandrarar med fluktbakgrunn.


01.09.2023

Vaksinering haust- og vintersesongen 2023/2024

Kommunar og helseføretak må sørge for at personar i risikogrupper og tilsette i helsetenesta med pasientkontakt, får eit godt tilrettelagt tilbod for vaksinering. Folkehelseinsituttet arrangerer webinar om temaet 7. september.


17.08.2023, Endra 21.08.2023

Korleis går vi frå Leve heile livet til Bu trygt heime?

Bli med på konferansen 4.-5. oktober. Få ny kunnskap om den nasjonale satsinga Fellesskap og meistring  - Bu trygt heime, og få innblikk i kunsten å bli eldre. 


11.08.2023

Søknadsfrist for særplass for turnusåret 15.08.2024 til 14.08.2025

Søknadsfristen for å søkja om særplass for turnustenesta for fysioterapeutane er 13. oktober 2023. 


11.08.2023

Eldreråd får tilbod om opplæring i aldersvenleg utvikling

Nye eldreråd får moglegheita til å utforske korleis dei kan bidra til aldersvenleg samfunnsutvikling og sikre ei sterkare stemme for eldre i kommunen sin.


11.08.2023

Handlingsplan for auka inkludering i eit digitalt samfunn

Målet med handlingsplanen er å motverke digital utanforskap og legge til rette for at alle blir inkludert i samfunnet.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel