Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir


18.06.2021

Utviklingsprogram heimetid og heimedød

Helsedirektoratet har lyst ut tilskotsmidlar til Utviklingsprogram heimetid og heimedød med søknadsfrist 15. oktober. 


16.06.2021

Sosialstønad til husleige

Har ungdom som bur heime hjå foreldra rett på sosialstønad til husleige?


15.06.2021

Ledige verv ved kontrollkommisjonane i Vestland

Det er ledige verv ved kontrollkommisjonane i Vestland. Søknadsfrist er 23. juni.


14.06.2021

Fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap 2021

Hovudtemaet for samlinga vert covid-19-pandemien. Vi ønskjer å bruke den til å dele erfaringar frå jobben som kommunane, helseføretaka, Statsforvalteren og andre har gjort. 


11.06.2021

Fritidserklæringa for alle barn

Erklæringa seier at alle barn skal få moglegheit til å delta jamleg i organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldras sosiale og økonomiske situasjon.


04.06.2021

Ikkje alle skal halde seg heime under pandemien

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har omsett informasjonsfilmar om krisesenter til ei rekkje ulike språk. 


01.06.2021

Nytt frå Leve heile livet-satsinga

I det nye informasjonsbrevet kan de lese meir om relevant informasjon for Leve heile livet-arbeidet i Vestland.


31.05.2021

Inspirasjonskonferanse om Leve heile livet

USHT Helse Fonna, Statsforvaltaren i Rogaland og Statsforvaltaren i Vestland inviterer til inspirasjonskonferanse 15. juni. 


28.05.2021

Ledige verv i Kontrollkommisjonen for Nordhordland, Midhordland og Sotra

I Kontrollkommisjonen for Nordhordland, Midhordland og Sotra er det frå 1. januar 2022 ledige verv som lekmedlem og vara for lekmedlem. Søknadsfristen er 23. juni 2021.


28.05.2021

Ledige verv i Kontrollkommisjonen for Sandviken

I Kontrollkommisjonen for Sandviken er det frå 1. januar 2022 ledige verv som lekmedlem og vara for lekmedlem. Søknadsfristen er 23. juni 2021.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel