Søknadsfrist Tittel Målgruppe
25. mai Tilskot til kommunalt rusarbeid Personar, eller grupper av personar, med rusrelaterte problem og deira pårørande.
01. jun Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverntenesta Kommunale barneverntenester
30. jun Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset Næringsdrivande fastlegar som handterer covid-19, men som ikkje har forsikring for sjukefråvær i arbeidsgjevarperioden
21. aug Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa Nykomne minoritetsspråklege elevar
21. aug Midlar til symjeopplæring i barnehage 2021 Barn i barnehagar i alderen 4-6 år i Vestland fylke.
Søknadsfrist Tittel
25. mai Tilskot til kommunalt rusarbeid
01. jun Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverntenesta
30. jun Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset
21. aug Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa
21. aug Midlar til symjeopplæring i barnehage 2021