Søknadsfrist Tittel Målgruppe
Løpende Tilskot til opplæring av barn og unge som søker opphald i Noreg Personar mellom 16-18 år som oppheld seg lovleg i landet, og søker opphald eller familiegjenforeining , sjå utdjuping i artikkel.
01. feb Tilskot til kommunalt rusarbeid 2023 – overgangsordning Personar, eller grupper av personar, med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
Søknadsfrist Tittel
Løpende Tilskot til opplæring av barn og unge som søker opphald i Noreg
01. feb Tilskot til kommunalt rusarbeid 2023 – overgangsordning