Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. jun Tilskot til utviklingsprosjekt i barnevernstenesta Kommunale barnevernstenester
21. aug Tilskot til symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar for 2024 Hovudmålgruppa er nykomne minoritetsspråklege barn, unge og vaksne som er omfatta av grunnskuleopplæringa.
21. aug Tilskot til symjeopplæring i barnehagar 2024 Barn i barnehagar i alderen 4-6 år
Søknadsfrist Tittel
01. jun Tilskot til utviklingsprosjekt i barnevernstenesta
21. aug Tilskot til symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar for 2024
21. aug Tilskot til symjeopplæring i barnehagar 2024