Miljø og klima

Oppdatert 03.03.2023

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

23.03.2023

Statsforvaltaren krev opprydding av tomt med PFOS

Statsforvaltaren har pålagt Sunnfjord kommune og grunneigar av PFOS-forureina tomt i Sande sentrum å få utarbeidd ein tiltaksplan som grunnlag for opprydding i forureina grunn.


22.03.2023

Webinar "Dialog SKOG" - Skogen på Vestlandet i 2090

Eit endra klima vil påverke skogane også i Nord-Europa, og vi må akseptere dette og tilpasse det skogfaglege tenkjesettet vårt.


20.03.2023, Endra 20.03.2023

Ser vi ikkje skogen for berre tre?

Skogen husar over halvparten av alle artar i Noreg. Han utfører vitale tenester for oss menneske og er heilt avgjerande i kampen mot klimaendringane. Skogen står også lageleg til for hogg. 


20.03.2023, Endra 23.03.2023

Sogndal kommune vert pålagt å gjere tiltak ved Kvernhushaugen

Kommunen har fått pålegg om å utarbeide ein tiltaksplan mot grunnforureining på og ved Kvernhushaugen avfallsplass.


17.03.2023

Kunngjering av løyve til asfaltverk i Knarrevik

Peab Asfalt Norge AS avd. Bergen har fått løyve til drift av asfaltverk på Sotra/Knarrevik etter forureiningslova.


16.03.2023

Kunngjering om endra løyve til oppryddingstiltak Store Lungegårdsvann Bergen kommune

Bergen kommune fekk 16. mars 2023 endra løyve etter forureiningslova til oppryddingstiltak i Store Lungegårdsvann. 


14.03.2023

Velde Produksjon AS avdeling Bergen søkjer om løyve etter forureiningslova

Velde Produksjon AS avdeling Bergen søkjer om løyve til å produsere asfalt og behandle returasfalt på Eide i Øygarden kommune.


10.03.2023

#Klimaomstilling2023

Korleis kan vi som samfunn få opp tempoet i klimaarbeidet? Den nasjonale konferansen #Klimaomstilling i Sogndal set i år søkelys på dei vanskelege vala samfunnet står overfor i klimaarbeidet.


10.03.2023

Bli besøkssenter på vestsida av Jotunheimen?

Eit besøkssenter for nasjonalpark skal spreie kunnskap og skape merksemd om natur, verneområde og friluftsliv. Fram til 12. april 2023 kan kandidatar søkje Miljødirektoratet om autorisasjon for å bli besøkssenter på Jotunheimens vestside. 


09.03.2023

Folkemøte i Luster om ei mogeleg utviding av Jotunheimen nasjonalpark

Torsdag 23. mars inviterer vi til ope folkemøte i Luster om ei mogeleg utviding av Jotunheimen nasjonalpark. Velkomen!


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel