Kunngjering etter forureiningslova

Løyve Statsforvaltaren i Vestland har gitt etter forureiningslova vert kunngjort her, jf. § 36-18 i forureiningsforskrifta. 

Klagefristen er tre veker etter at vedtaket er publisert. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 16.05.2024

Kunngjering løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø - Alsaker Brygge

Alsaker Brygge fekk 14. mai 2024 løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved eigedom gnr/bnr 153/1 i Tysnes kommune


Publisert 16.05.2024

Kunngjering av løyve etter forureiningslova utfylling i sjø for Alsaker Brygge

Alsaker Brygge AS fekk 14. mai 2024 løyve etter forureiningslove til utfylling i sjø ved eigedom gnr/bnr 154/4 og 154/20 i Tysnes kommune. 


Publisert 16.05.2024

Kunngjering endra løyve Hilleren Eiendom - gnr/bnr 128/2 i Bergen

Hilleren Eiendom AS fekk 16. mai 2024 endra løyve etter forureiningslova til anleggsarbeider i sjø. Formålet er å etablere ny kai med auka seglingsdjupne. 


Publisert 06.05.2024

Kunngjering av løyve til anleggsarbeid i sjø- Fv 606 Ytre Steinsund bru - Solund kommune

Vestland fylkeskommune fekk 6. mai 2024 løyve etter forureiningslova til anleggsarbeider i sjø Steinsund i Solund kommune. Løyvet gjeld arbeid i samband med etablering av Fv. 606 Ytre Steinsund bru.


Publisert 26.04.2024

Kunngjering av løyve til anleggsarbeid i sjø - Arefjordpollen Øygarden kommune - Rv 555 Sotrasambandet

Statens vegvesen fekk 26. april 2024 løyve etter forureiningslova til anleggsarbeider i sjø i Arefjordpollen i Øygarden kommune. Løyvet gjeld arbeid i samband med etablering av ny Rv. 555 Sotrasambandet. 


Publisert 12.04.2024

Kunngjering løyve for utslepp tunnelvaskevatn E134 Røldal-Seljestad

Statsforvaltaren gav 12. april 2024 løyve etter forureiningslova til utslepp av reinsa tunnelvatn frå den planlagde tunnelen E134 Røldal - Seljestad. Søkjar er Statens vegvesen


Publisert 08.04.2024

Kunngjering av løyve til mottak av asfalt på Årsnes i Kvinnherad

Dimmelsvik entreprenør AS har fått løyve til mottak av brukt asfalt på Årsnes i Kvinnherad kommune. 


Publisert 03.04.2024

Kunngjering av løyve til utslepp av kommunalt avløpsvatn i Myrkdalen

Voss herad fekk 22. mars 2024 løyve etter forureiningslova til utslepp av kommunalt avløpsvatn frå Myrkdalen tettbygde område.


Publisert 22.03.2024

Kunngjering endra løyve anleggsarbeid i sjø - Ospeviki i Samnanger for Aker BP

Statsforvaltaren endra 22. mars 2024 løyvet til Aker BP for anleggsarbeid i sjø knytt til landfall Ospeviki i Samnanger kommune. Formålet med prosjektet er å forsyne Yggdrasil-området med straum frå  Statnetts transformatorstasjon i Børdalen i Samnanger


Publisert 20.03.2024

Kunngjering av løyve til Oddvar Flatebø Maskinutleie AS

Oddvar Flatebø Maskinuleie AS har fått løyve etter forureiningslova til mottak av brukt asfalt på industriområdet på Tongane i Etne kommune på gards- og bruksnummer 32/191.