Kunngjering etter forureiningslova

Løyve Statsforvaltaren i Vestland har gitt etter forureiningslova vert kunngjort her, jf. § 36-18 i forureiningsforskrifta. 

Klagefristen er tre veker etter at vedtaket er publisert. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 16.09.2022

Kunngjering - løyve til anleggsarbeider i sjø - etablering av bystrand og ny Lungegårdspark

Bergen kommune fekk 15. september 2022 løyve etter forureiningslova til mellombels anleggsarbeid i Store Lungegårdsvann. Kommunen skal etablere ny Lungegårdspark og bystrand. Arbeida startar våren 2023 og vil halde på til 2026.  


Publisert 06.09.2022

Kunngjering om løyve til å behandle og lagre brukt asfalt og betong

Olav O. Hæreid AS har 6. september 2022 fått løyve etter forureiningslova til å behandle og lagre brukt asfalt og betong på Brennborg i Årdal kommune 


Publisert 02.09.2022

Kunngjering av løyve til mudring under Gamle Nygårdsbro

Bergen kommune har 2. september 2022 fått løyve etter forureiningslova til mudring av inntil 300 m3 forureina sjøbotns massar under Gamle Nygårdsbro ved innløpet til Store Lungegårdsvann. 


Publisert 30.06.2022

Kunngjering om løyve til sanering

Bergen kommune har 30. juni 2022 fått løyve etter forureiningslova til sanering av Slettebakken deponi. 


Publisert 29.06.2022

Kunngjering - Vik kommune har fått løyve etter forureiningslova til kompostering på Hesjaslettet

Vik kommune har 27. juni 2022 fått løyve etter forureiningslova til kompostering av park- og hageavfall på Hesjaslettet. 


Publisert 28.06.2022

Kunngjering - Endra løyve etter forureiningslova for Schlumberger Norge AS avd. lager Florø

Schlumberger Norge AS avd. lager Florø har 24. juni 2022 fått endra løyve etter forureiningslova. Løyvet med vilkår er oppdatert i samsvar med dagens kravsetting og i samsvar med BAT-konklusjonar for avfallsanlegg. 


Publisert 03.06.2022

Kunngjering - Nye løyve til to avfallsanlegg i Øygarden kommune

Norsk Gjenvinning AS avd. Knarrevik og Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Knarrevik har 3. juni 2022 fått nye løyve etter forureiningslova til drift av avfallsanlegg i Knarrevik næringspark.


Publisert 03.06.2022

Kunngjering - Nytt løyve etter forureiningslova til akvakulturanlegg i Kvam herad

Stadion Laks AS har 02.06.2022 fått nytt løyve etter forureiningslova til utslepp frå produksjon av laksefisk på lokaliteten Djupevik.


Publisert 01.06.2022

Kunngjering - Nytt løyve etter forureiningslova til akvakulturanlegg i Bømlo kommune

Tubilah AS har 01.06.2022 fått nytt løyve etter forureiningslova til utslepp frå produksjon av kveite på lokaliteten Folderøyholmen.

 


Publisert 01.06.2022

Kunngjering - Løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg i Høyanger kommune

Greenergy Recycling AS har 01.06.2022 fått løyve etter forureiningslova til å lagre og behandle metall på Hjetland industripark i Høyanger kommune.