Kunngjering etter forureiningslova

Løyve Statsforvaltaren i Vestland har gitt etter forureiningslova vert kunngjort her, jf. § 36-18 i forureiningsforskrifta. 

Klagefristen er tre veker etter at vedtaket er publisert. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 08.12.2022

Kunngjering om endra løyve til Tenden Miljø AS

Tenden Miljø AS har 5. desember fått endra løyve etter forureiningslova til drift av avfallsanlegget i Stryn næringspark. 


Publisert 25.11.2022

Kunngjering om endra løyve til Norsk Gjenvinning AS avd. Førde

Norsk Gjenvinning AS avd. Førde har 24. november 2022 fått endra løyve etter forureiningslova til drift av avfallsanlegg på Øyrane.


Publisert 09.11.2022

Kunngjering om løyve etter forureiningslova til Westland Waste AS

Westland Waste AS har 8. november fått løyve etter forureiningslova til drift av avfallsanlegg i Sløvåg. 


Publisert 09.11.2022

Kunngjering om endra løyve til Heiane omlasteanlegg i Stord

Sunnhordland interkommunale miljøverk (SIM IKS) har 9. november 2022 fått endra løyve etter forureiningslova til drift av avfallsanlegg.


Publisert 02.11.2022

Kunngjering av løyve etter forureiningslova til akvakulturanlegg i Stad kommune

Statt Torsk AS har 28. oktober 2022 fått løyve etter forureiningslova til å etablere oppdrettsanlegg for produksjon av torsk på lokaliteten Apalset.


Publisert 07.10.2022

Kunngjering av løyve til forureining frå slakting av oppdrettsfisk i Bømlo kommune

Hardanger Fiskeforedling AS får løyve etter forureiningslova til eit oppgradert slakteri for laks og aure i Langevågen Fiskerihamn. 


Publisert 07.10.2022

Kunngjering om løyve til mudring i Kinn kommune

Kystverket fekk 6. oktober 2022 løyve etter forureiningslova til mudring i innseglinga til Florø i Kinn kommune.


Publisert 06.10.2022

Kunngjering om utvida løyve til avfallsanlegg på Mongstad

RGS Nordic AS har 5. oktober 2022 fått utvida løyve etter forureiningslova til drift av avfallsanlegg på Mongstad.


Publisert 16.09.2022

Kunngjering - løyve til anleggsarbeider i sjø - etablering av bystrand og ny Lungegårdspark

Bergen kommune fekk 15. september 2022 løyve etter forureiningslova til mellombels anleggsarbeid i Store Lungegårdsvann. Kommunen skal etablere ny Lungegårdspark og bystrand. Arbeida startar våren 2023 og vil halde på til 2026.  


Publisert 06.09.2022

Kunngjering om løyve til å behandle og lagre brukt asfalt og betong

Olav O. Hæreid AS har 6. september 2022 fått løyve etter forureiningslova til å behandle og lagre brukt asfalt og betong på Brennborg i Årdal kommune