Kunngjering av løyve til anleggsarbeid i sjø - Arefjordpollen Øygarden kommune - Rv 555 Sotrasambandet

Planteikning av planlagd ny Rv 555 over Arefjordpollen

Statens vegvesen fekk 26. april 2024 løyve etter forureiningslova til anleggsarbeider i sjø i Arefjordpollen i Øygarden kommune. Løyvet gjeld arbeid i samband med etablering av ny Rv. 555 Sotrasambandet. 

Publisert 26.04.2024

Søknader om løyve og løyvet med vilkår ligg til høgre på denne sida. Løyvet ligg òg på www.norskeutslipp.no

Rett til å klage

Partane som er involvert i saka og andre med særlege interesser kan klage på vedtaket innan tre veker. Klagen skal sendast til Statsforvaltaren, som kan gjere om vedtaket eller sende klagen vidare til Miljødirektoratet. Merk klagen med referansenummer 2022/16836.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.