Kunngjering løyve for utslepp tunnelvaskevatn E134 Røldal-Seljestad

Statsforvaltaren gav 12. april 2024 løyve etter forureiningslova til utslepp av reinsa tunnelvatn frå den planlagde tunnelen E134 Røldal - Seljestad. Søkjar er Statens vegvesen

Publisert 12.04.2024

Informasjon

Løyve med vilkår ligg til høgre på denne sida. 

Løyvet ligg også på www.norskeutslipp.no

Rett til å klage

Partane som er involvert i saka og andre med særlege interesser, kan klage på vedtaket innan fire veker. Klaga skal sendast til Statsforvaltaren, som kan gjere om vedtaket eller sende klaga vidare til Miljødirektoratet. Merk klaga med referansenummeret 2023/6328

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.