Koronaviruset

Her finn du ei oversikt over nyhendesaker om koronaviruset, risikonivå i Vestland og fylkeslegens vurderingar. Statsforvaltaren følgjer situasjonen kontinuerleg.

29.07.2021

Mann som døydde av bløding etter mandeloperasjon fekk forsvarleg helsehjelp

Ein ung mann døydde i vår av bløding etter mandeloperasjon. Sjølv om vi har konkludert med at helsehjelpa var forsvarleg, har saka avdekt eit behov for tydelegare informasjon om kor pasientar kan ta kontakt dersom det kjem bløding etter ein slik operasjon.


29.07.2021

Opningstider ved servicesenteret på Leikanger

Frå 19. juli til 6. august har servicesenteret ved kontoret vårt på Leikanger ope måndagar og onsdagar frå kl. 09.00 til 14.00. Det er mogleg å bestille time til apostille desse dagane. 


26.07.2021

Samfunnsmedisinsk beredskap i kommunane

Ei viktig erfaring frå pandemien er at det trengst god samfunnsmedisinsk beredskap og kompetanse i kommunane, og at dette tek tid å bygge opp. Dei fleste kommunane i Vestland hadde ikkje tilstrekkeleg kommuneoverlegekapasitet det første halve året av pandemien.


16.07.2021

Redusert lesetilgang til meldingar sendt verjemålsseksjonen via Altinn

Grunna overgang til ny arkivkjerne i verjemålssaker, får vi i ein kort periode ikkje lesetilgang til meldingar du har sendt oss via Altinn frå den 6. august.


14.07.2021

Ledige stillingar innan helse og sosial

Til helse-, sosial- og barnevernsavdelinga vår ser vi no etter assisterande fylkeslege, prosjektmedarbeidar og juristar.


12.07.2021

Apostille i Førde i veke 29

Frå 19. til 23. juli vil det ikkje vere mogleg å få apostille ved kontoret vårt i Førde. I tillegg er det redusert opningstid i veke 30 og 31.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier