Koronaviruset

Her finn du ei oversikt over nyhendesaker om koronaviruset, risikonivå i Vestland og fylkeslegens vurderingar. Statsforvaltaren følgjer situasjonen kontinuerleg.

12.05.2021

Leikanger-kontoret held stengt til 25. mai

Kontoret vårt på Leikanger er stengt frå fredag 14. mai til og med måndag 24. mai, og det vil dessverre ikkje vere mogleg å få apostille i denne perioden. Frå tysdag 25. mai er det igjen mogleg å bestille time til apostille.


12.05.2021

Vil du jobbe med samfunnstryggleik og beredskap?

Ved kontoret vårt i Leikanger har vi no ei ledig stilling innan samfunnstryggleik og beredskap. Søknadsfrist: 1. juni 2021.


12.05.2021

Førde-kontoret held stengt 14. mai

Kontoret vårt i Førde er stengt fredag 14. mai, og det vil derfor ikkje vere mogleg å få apostille denne dagen. Frå tysdag 18. mai er det igjen mogleg å bestille time til apostille. 


11.05.2021

Kartlegging av naturtypar i Vestland

Utover sommaren og hausten blir det på oppdrag frå Miljødirektoratet gjennomført kartlegging av naturtypar i delar av Sunnfjord, Sogndal, Luster og Øygarden kommunar. Kartlegginga er ei langsiktig, nasjonal satsing for å betre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.


07.05.2021

Spørjeundersøking om behov for hjelp og støtte til adopterte

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal greie ut korleis adopterte og familiane deira blir følgde opp etter adopsjon. Dei har difor laga ei spørjeundersøking for vaksne adopterte over 18 år, med svarfrist 20. mai. 


06.05.2021

Podkastserie deler kunnskap om mat og måltidsglede blant eldre

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland og Høgskulen på Vestlandet har i samarbeid produsert podkastserien Mat og måltid blant eldre.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier