Koronaviruset

Her finn du ei oversikt over nyhendesaker om koronaviruset, risikonivå i Vestland og fylkeslegens vurderingar. Statsforvaltaren følgjer situasjonen kontinuerleg.

18.10.2021

Fordeling av resten av skjønnsmidlane for 2021

Statsforvaltaren har i haust fordelt 16 mill. kroner i tilbakehaldne skjønnsmidlar. Midlane er fordelte til kommunar med utilsikta reduksjonar i inntekter etter kommunesamanslåing, ein vanskeleg overordna økonomisk situasjon, eller ekstra utgifter etter naturhendingar og økonomiske utfordringar som har oppstått gjennom året.


13.10.2021, Endret 18.10.2021

Leve heile livet-konferansar i Sogndal og Bergen

«Leve heile livet inn i ny fase» er hovudtema for konferansane som det regionale støtteapparatet arrangerer i Sogndal 8. november og i Bergen 15. november. 


12.10.2021

Statsbudsjettet for 2022

Statsbudsjettet for 2022 er lagt fram i dag frå regjeringa Solberg. Den nye regjeringa vil leggje fram ein tilleggsproposisjon i byrjinga av november. Stortinget gjer vedtak for det endelege budsjettet medio desember. 


12.10.2021

Fordeling av skjønn i statsbudsjettet

Statsforvaltaren har i fordelinga av skjønnsmidlar lagt til grunn ei heilskapleg vurdering av kommunanes overordna økonomiske situasjon. I tillegg har vi vurdert om det er lokale tilhøve som ikkje er varetekne godt nok i inntektssystemet eller gjennom andre tilskotsordningar.


11.10.2021

Uforsvarleg handtering av vaksinar

Statsforvaltaren har konkludert i tilsynssaka med fastlegevikaren som vi fekk bekymringsmelding om i mai 2021.


08.10.2021

Ledig stilling som seniorkonsulent/rådgjevar

Vil du jobbe med saksbehandling og kontorfaglege oppgåver hjå Statsforvaltaren? Vi har ledig stilling i helse-, sosial- og barnevernsavdelinga med søknadsfrist 22. oktober. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier