Koronaviruset

Her finn du ei oversikt over nyhendesaker om koronaviruset. Statsforvaltaren følgjer situasjonen kontinuerleg.

26.01.2022

Kommunegrensa i Alver blir ikkje justert

Statsforvaltaren i Vestland har avgjort at initiativet til grensejustering frå innbyggjarar og næringsdrivande i gamle Romarheim-Urdal skulekrins i Alver kommune ikkje skal utgreiast vidare.


25.01.2022

Svikt i kontroll av senger førte til alvorleg pasientskade

Ein mann som falt ut av senga ved Førde sjukehus døydde kort tid etter fallet. I vår tilsynssak har vi kome til at mannen ikkje fekk forsvarleg helsehjelp. Sjukehuset hadde ikkje gode nok rutinar for kontroll av kvaliteten på sengene.


20.01.2022

Har du lyst til å jobbe som miljøjurist?

Miljøavdelinga har ledig ei fast stilling med kontorstad Bergen med søknadsfrist 14. februar. 


20.01.2022

Juristar til Leikanger og Bergen – to faste stillingar

Vi søkjer juristar til seksjon justis og byggesak, gjerne med forvaltningserfaring. Søknadfristen er 1. februar. 


17.01.2022

Jurist – helse og omsorg

Er du jurist og vil jobbe med juridiske problemstillingar i helse- og omsorgstenesta? Søk jobb hos oss innan 1. februar.


12.01.2022

Handtering av brøytesnø

Snø som blir liggande på vegar kan innehalde partiklar, mikroplast, sand, grus, avfall, tungmetall og andre miljøgifter. Deponering og dumping av slik snø kan føre til forureining og kan derfor krevje løyve frå Statsforvaltaren.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier