Separasjon og skilsmisse

Oppdatert 13.01.2023

Ektefeller som ønsker å gå fra hverandre, kan søke digitalt om separasjon og skilsmisse. Statsforvalteren behandler søknaden.

Ønsker du å skilles, må du først søke om separasjon dersom du og ektefellen din fremdeles bor sammen eller har bodd fra hverandre i mindre enn to år.

Du kan velge å sende inn søknaden digitalt, eller fylle ut et papirskjema. Digital søknad henter automatisk nødvendige opplysninger, og gjør det raskere å fylle ut søknaden.

Dersom du alt er skilt eller separert og trenger dokumentasjon på dette, kan du klikke her for å bestille kopi av bevillingen

Vis mer

Telefontid

Vi har telefontid måndag til fredag mellom kl. 10 og 14.

Telefonnummer: 57 64 30 00

Får du ikkje tak i oss, kan du sende ei melding så kontaktar vi deg så snart som mogeleg. Du kan sende melding her: www.statsforvaltaren.no/melding

Postadresse – søknad om godkjenning av utanlandsk separasjon og skilsmisse

Søknadsskjema og tilhøyrande dokument skal sendast til:

Statsforvaltaren i Vestland
Postboks 7310
5020 Bergen

Du finn søknadsskjema og meir informasjon her

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 03.09.2020, Sist endret 13.01.2023

Gangen i ei separasjon- og skilsmissesak

Skal du sende inn ein søknad om separasjon eller skilsmisse og er usikker på saksgangen? Her gir vi deg ei kortfatta oversikt.


Publisert 15.04.2020

Fritak frå å dokumentere skifte når du skal gifte deg på nytt

Dersom du ønskjer å inngå ekteskap på nytt må du gi opplysningar til skatteetaten om at det er gjennomført skifte etter tidlegare ekteskap, partnarskap eller sambuarskap. Når særlege grunnar talar for det kan Fylkemannen gje fritak frå kravet om å dokumentere skiftet.


Publisert 24.03.2020

Familievernkontora opnar att

I første omgang får familiar som treng det, eit tilbod om hjelp via telefon. Sentralbordet til familievernkontor i alle regionar skal vere opne frå i dag.