Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne ved hjelp av skjemaløysinga Melding til Statsforvaltaren. Løysinga krev innlogging ved hjelp av ID-porten og gjer at du kan sende meldingar og dokument til oss på ein sikker måte.

Telefon og e-post

Sentralbord: 57 64 30 00
Postmottak: sfvlpost@statsforvalteren.no

Postadresse

Statsforvaltaren i Vestland
Statens hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger

Post som gjeld verjemål og dokument som treng apostillestempel kan sendast til:
Statsforvaltaren i Vestland
Postboks 7310, 5020 Bergen.

Besøksadresser

Merk at kontoret vårt i Bergen er mellombels stengt for publikum på grunn av smittesituasjonen.

Statens hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger (hovudkontor)
Statens hus, Kaigaten 9, 5015 Bergen (inngang Vincent Lunges plass)
Hafstadgården, Fjellvegen 11, 6800 Førde (landbruksavdelinga)

Fakturaadresse

Dersom du skal fakturere Statsforvaltaren for varer eller tenester, ber vi om at du nyttar elektronisk faktura, eventuelt sender faktura via post.
 
Den elektroniske fakturaadressa er Statsforvaltaren sitt organisasjonsnummer: 974 760 665

For meir informasjon om elektronisk faktura, sjå www.dfo.no/efb 
 
Statsforvaltaren i Vestland
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim
+ bestillingsnummeret, som blir opplyst av vedkommande som tingar varer eller tenester
 

Send sikker melding

Løysinga "Sikker melding til Statsforvaltaren" for sending av brev og dokumentasjon til Statsforvaltaren. Skjemaet krev innlogging med MinID, BankID o.l., og kan nyttast til å sende sensitiv informasjon. Du kan lese meir om løysinga her.

Sikker melding (privatperson)

Sikker melding (bedrift/organisasjon)

Sikker melding (verjemål)