Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


12.07.2021

Apostille i Førde i veke 29

Frå 19. til 23. juli vil det ikkje vere mogleg å få apostille ved kontoret vårt i Førde. I tillegg er det redusert opningstid i veke 30 og 31.


09.06.2021

Telefontid sommar 2021

I vekene 28 til og med 31 vil telefontida på saksfeltet separasjon og skilsmisse vere måndag – fredag frå kl. 12.00 til kl. 14.00. 


04.06.2021

Kongeparet besøker Flåm, Hyllestad og Florø

Hans Majestet Kongen og Hennar Majestet Dronninga besøker Vestlandet frå 15. til 17. juni. Kongeparet reiser med Kongeskipet Norge.


01.06.2021

Nytt frå Leve heile livet-satsinga

I det nye informasjonsbrevet kan de lese meir om relevant informasjon for Leve heile livet-arbeidet i Vestland.


31.05.2021

Inspirasjonskonferanse om Leve heile livet

USHT Helse Fonna, Statsforvaltaren i Rogaland og Statsforvaltaren i Vestland inviterer til inspirasjonskonferanse 15. juni. 


28.05.2021

Podkastserie deler kunnskap om mat og måltidsglede blant eldre

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland og Høgskulen på Vestlandet har i samarbeid produsert podkastserien Mat og måltid blant eldre. Alle episodene er no publisert.


21.05.2021

Ny ernæringsstrategi for å betre kosthaldet for eldre

Strategien God og riktig mat hele livet skal bidra til betre kosthald og gode måltidsopplevingar for eldre som bur på sjukeheimar og eldre som tek imot heimetenester.


11.05.2021

Samling om ny integreringslov

Statsforvaltaren har fått i oppdrag å gjennomføre to samlingar om den nye integreringslova i 2021.


07.05.2021

Tryggleiksstandard skal betre kvaliteten på sjukeheimar

Mange eldre på sjukeheimar får god omsorg og gode tenester, men det er store skilnader i kvaliteten. Regjeringa har utvikla eit felles verktøy for å sikre god praksis på alle sjukeheimar.


07.05.2021

Vil jobbe for eit meir demensvenleg samfunn

Demensplan 2025 er ein femårsplan for å forbetre tenestetilbodet til personar med demens og deira pårørande.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel