Webinar om bustadløyse

Dato:
19. april 2024 09:00 - 10:15
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvaltaren i Rogaland og Statsforvaltaren i Nordland, saman med Husbanken.
Målgruppe:
Leiarar og fagpersonar i kommunar
Påmeldingsfrist:
17. april 2024 23:00

Velkomen til ope nettverk som samarbeider om bustadløyse. I ein serie av webinar vil du lære meir om stabile og gode bustader, og tenester for bustadlause personar som har utfordringar innan rus og/eller psykisk helse.

 

Publisert 19.02.2024

Tema: Om huset Bergen som er ein brukarstyrt sosial arena for menneske styrt av rusmiddel. Huset er eit samarbeid mellom tre brukarorganisasjonar.

Alle kommunar er velkomne til å delta.

Informasjon og påmelding

Om oss - Huset Bergen

Dato:
19. april 2024 09:00 - 10:15
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvaltaren i Rogaland og Statsforvaltaren i Nordland, saman med Husbanken.
Målgruppe:
Leiarar og fagpersonar i kommunar
Påmeldingsfrist:
17. april 2024 23:00

Kontaktpersoner