Folk og samfunn

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

29.06.2022, Endra 29.06.2022

Nettverk for aldersvenlege samfunn i Vestland

Det regionale nettverket skal vere ein fellesarena der kommunane i Vestland kan dele erfaringar og utfordringar, og etablere samarbeid på tvers. Alle kommunane er velkomne til å delta.


Endra 29.06.2022

Sjå opptak av konferansen "Ein bustad for heile livet"

Konferansen blei arrangert i Bergen 31. mai. Om du ikkje fekk han med deg, kan du sjå opptak her. 


17.06.2022

Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (2 av 4 i serie)

Webinaret er det andre i ei rekke på fire webinar for kommunane i Vestland fylke, om bustad og tenester til personar med rus- og/eller psykiske helseutfordringar.


15.06.2022, Endra 17.06.2022

Kva kommune bør få Leve hele livet-prisen i 2022?

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet-arbeidet i Vestland inviterer deg til å nominere kandidatar til årets Leve hele livet-pris. Forslag kan du sende til oss innan 15. august.


13.05.2022

Nye råd for fysisk aktivitet og tid i ro

All fysisk aktivitet, også med låg intensitet og kort varigheit, tel og er viktige for helsa. Dei som sit aller mest i kvardagen, må vere endå meir aktive elles.


21.04.2022

Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (1 av 4 i serie)

Statsforvaltaren i Vestland og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) inviterer til det første av fire webinar om bustad og tenester til personar med rus- og/eller psykiske helseutfordringar.


20.04.2022

Revidert retningslinje for førebygging og behandling av underernæring

I den reviderte retningslinja anbefaler Helsedirektoratet eit nytt verktøy som skal gjere det lettare for helsepersonell å vurderer risikoen for om pasienten er i risiko for underernæring.


06.04.2022

Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep

RVTS Vest og Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland inviterer til introduksjonskurs i korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep.


05.04.2022

Gunnar O. Hæreid er ny nestleiar i Karantenenemnda

Assisterande statsforvaltar Gunnar O. Hæreid er ny nestleiar i Karantenenemnda frå 1. mai 2022.


05.04.2022

Apostillestempel i påskeveka

Kontoret vårt i Leikanger er stengt for apostille måndag 11. april og kontoret i Førde 13. april. I Bergen held vi ope som vanleg, og frå kl. 09–12 13. april. Vi tilrår å avtale tid på førehand. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel