Folk og samfunn

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.


23.12.2021

God jul frå Statsforvaltaren i Vestland

Vi ønskjer alle ei fredeleg jul og eit godt nytt år.


22.12.2021

Opningstider mellom jul og nyttår

Mandag 27. til torsdag 30. desember har vi kontortid frå kl. 10–14. Julaftan og nyttårsaftan held vi stengt. Førdekontoret held også stengt 23., 27. og 30. desember. Vi tek berre i mot besøkande etter avtale. 


03.12.2021

Statsforvaltaren i Vestland tilrår regional koronaforskrift i bergensområdet

Etter møte med kommunane og helseføretaka i bergensområdet i dag har vi sendt våre tilrådingar om forskrift til Helsedirektoratet for vidare vurdering.


02.12.2021

Statsforvaltaren tilrår regional forskrift i bergensområdet

Statsforvaltaren i Vestland tilrår at regjeringa forskriftsfestar regionale tiltak for tolv kommunar i føretaksområdet til Helse Bergen.


02.12.2021

Statsforvaltaren førebur regional forskrift i bergensområdet

Etter møte med alle kommunane og sjukehusa i Helse Bergens føretaksområde torsdag morgon, har Statsforvaltaren sett i gang arbeid med forslag til regional forskrift. Forslaget skal sendast til Helsedirektoratet, med ei oppmoding om å legge den fram for regjeringa.


30.11.2021

Opningstider på kontoret i Førde

Kontoret i Førde er stengt tysdag og onsdag 30.11 og 1.12. Det vil ikkje vere mogleg å få apostillestempel på dokument desse dagane. 


25.11.2021

Leve heile livet-reforma inn i ny fase og status i Vestland

Leve heile livet-konferansane i regi av det regionale støtteapparatet hadde deltakarar frå nær alle kommunane i fylket. Fekk du ikkje med deg konferansen, kan du sjå innlegget frå Helsedirektoratet her.


22.11.2021

Webinar om bustad og tenester

Metoden Housing First handlar om hjelp til personar med utfordringar med rus og/eller psykisk helse, til eigen bustad og ambulant oppfølging. Tredje del i ein serie frittståande og gratis webinar om metoden blir arrangert 9. desember kl. 13.00–14.30. 


16.11.2021

Kommunalministeren opnar ny nasjonal tilsynskalender

17. november lanserer Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Statsforvaltarens fellestenester ein ny versjon av Nasjonal tilsynskalender.


13.10.2021, Endra 05.11.2021

Leve heile livet-konferansar i Sogndal og Bergen

«Leve heile livet inn i ny fase» er hovudtema for konferansane som det regionale støtteapparatet arrangerer i Sogndal 8. november og i Bergen 15. november. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel