Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Presserom

I presserommet finn du pressemeldingar, logo og aktuell kontaktinformasjon. For å følgje med på nyhende og aktuelle saker hjå Statsforvaltaren i Vestland, anbefaler vi å abonnere på nyhendevarslinga vår.

Abonner på nyhende frå Statsforvaltaren i Vestland

Samla oversikt over våre nyhendesaker om koronaviruset