Apostillestempel på dokumenter

Oppdatert 30.01.2023

Legalisering er en formalitet som kan være nødvendig for at et dokument utarbeidet av norske myndigheter skal få rettsvirkning i utlandet. Hos Statsforvalteren kan dokumentene dine få et apostillestempel, som er en forenklet legalisering.

Statsforvalteren legaliserer dokumenter som skal brukes i de landene som har tiltrådt apostillekonvensjonen. Dette er listen over land som er parter i Haag-konvensjonen om apostille.

Ved å apostillestemple et dokument bekrefter Statsforvalteren at:

  1. signaturen til den offentlige funksjonæren er ekte
  2. den offentlige funksjonæren har den stillingen som er oppgitt i dokumentet
  3. stempelet som er påført dokumentet er ekte

Det er bare dokumenter i original, eller rett kopi bekreftet av offentlig myndighet, som kan få apostillestempel. Mange dokumenter må først bekreftes hos notarius publicus før du kan få apostillestempel på dokumentet. Dette gjelder for eksempel dokumenter som er utferdiget eller bekreftet av statsautoriserte translatører. Det samme gjelder dokumenter utstedt av andre private yrkesutøvere med autorisasjon fra det offentlige, for eksempel advokater, helsepersonell og revisorer. 

En rekke dokumenter fra den offentlige forvaltningen kan få apostillestempel uten at du må gå via notarius publicus. Dette gjelder for eksempel dokumenter som har løvestempel og signatur fra skattekontor, politi, handelskamre osv. 

For at vi skal kunne apostillestemple et dokument, må dokumentet ha:

  • navn og tittel til vedkommende som har signert dokumentet, enten med trykte bokstaver eller blokkbokstaver
  • signatur (helst med blå penn)
  • embetsstempelet (som regel løvestempel) til den offentlige instansen som har utstedt dokumentet

Statsforvalteren kan ikke bistå med å oversette dokumenter, men noen offentlige instanser gir deg flerspråklige attester hvis du ber om det.

Det er Utenriksdepartementet som legaliserer dokumenter for bruk i alle land som ikke er parter i Haag-konvensjonen om apostille. Dokumenter som skal brukes i Norden, trenger ikke apostillestempel. Her holder det med en notarialbekreftelse.

Slik går du frem hvis du trenger apostillestempel på et dokument

Dokument som trenger apostille, kan enten sendes til Statsforvalteren per post eller leveres i resepsjonen. Du kan ikke bruke e-post, faks eller lignende. Hvis du postlegger dokumentene, ber vi om at du i et følgeskriv opplyser:

  • hvilke land dokumentene skal brukes i
  • adressen vi skal bruke når vi sender dokumentet tilbake til deg
  • telefonnummer vi kan nå deg på dersom vi trenger å kontakte deg

Vis mer

For å få apostillestempel på eit dokument hjå Statsforvaltaren i Vestland kan du anten avtale time ved ein av kontorstadane våre, eller sende dokumentet i posten.

Du kan bestille time for å få apostille mellom kl 09.00 og 14.00. Her får du nærare informasjon om rutiner på dei ulike kontorstadene våre. 

Bestill apostille-time i Bergen

For timebestilling til apostille ved kontoret vårt i Bergen, ring 55 57 20 50. Servicesenteret i Bergen er stengt for tilfeldig besøkande på fredagar, men det er framleis høve til å få apostille etter kl. 12 ved avtale.

Dokument som treng apostillestempel kan også sendast til Postboks 7310, 5020 Bergen. Hugs å skrive returadresse og kva land dokumentet skal brukast i. 

Bestill apostille-time i Leikanger

For timebestilling til apostille ved kontoret vårt på Leikanger, ring 57 64 30 06. 

Bestill apostille-time i Førde

For timebestilling til apostille ved kontoret vårt i Førde, ring 57 64 30 61 /57 64 30 65 /57 64 30 63 /57 64 30 72. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Apostillestempel

Dokument som treng apostillestempel kan sendast til

Statsforvaltaren i Vestland
Postboks 7310
5020 Bergen

eller

Statsforvaltaren i Vestland
Njøsavegen 2
6863 Leikanger.

Besøksadresser finn du her.