Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilbakemelding

Dersom du har innspel til nettsidene våre, finn feil eller manglar er det fint om du sender dei til oss. Bruk skjema nedanfor til å sende melding.  

Publisert 10.12.2018

Dersom du legg inn e-postadresse kan vi gje deg ei tilbakemelding, men du treng ikkje legge inn e-postadresse om du ikkje ønskjer det.