Skilsmisse etter samlivsbrudd

Ønsker du å søke om skilsmisse uten å ha blitt separert først? Da må du og din ektefelle ha bodd fra hverandre i minst to år og være enige om at dette er et samlivsbrudd.  

Du og din ektefelle kan også søke om skilsmisse i fellesskap. 

Merk deg dette 

For at vi skal kunne begynne behandlingen av søknaden så raskt som mulig må du skanne og laste opp nødvendige vedlegg, når du er inne i det elektroniske digitale søknadsskjemaet. 

Har dere felles barn under 16 år, må du/dere legge ved meklingsattest. Les mer om mekling 

Er ekteskapet inngått i utlandet må du/dere legge ved vigselattest. Dette gjelder ikke dersom dere giftet dere på en norsk ambassade i utlandet eller i en norsk sjømannskirke. 

To vitner må signere en vitneerklæring, der de bekrefter at dere har levd atskilt i minst to år fra dere flyttet fra hverandre.  

Vitnene kan bekrefte erklæringen digitalt. Da må de ha et norsk fødselsnummer og du må legge inn korrekt fødselsdato og e-postadresse til begge i den digitale søknaden. Dersom du har lagt inn feil e-postadresse eller registrert feil fødselsdato på et vitne, vil ikke vitnet motta e-post eller få logget inn. Da du sendte inn søknaden, fikk du en e-post med informasjon fra oss. I e-posten er det lenke til vitneadministrering, der kan du logge inn for å se om vitner har godkjent, eventuelt korrigere eller bytte vitner. Du kan også gå inn her for å administrere vitner: 

https://sepskil.fylkesmannen.no/no/SepSkilWizard 

Du kan alternativt sende en erklæring som vitnene har undertegnet på. Da skanner og laster du opp vitneerklæringen, når du er inne i det digitale søknadsskjemaet. Du får tilgang til erklæringen ved å trykke på knappen til høyre.  

Søknadsskjema 

Bruk knappen til høyre «Søk om skilsmisse etter samlivsbrudd» for å starte det digitale skjemaet.  

Du kan kan ikke søke elektronisk dersom ektefellen din ikke har norsk fødselsnummer. Dersom du bruker Mac og nettleseren Safari, kan det være problem med å få opp søknadsskjemaet. Forsøk å åpne siden med søknadsskjemaet i en annen nettleser, for eksempel Google Chrome eller Firefox. 

Får du ikke tilgang til det elektroniske søknadsskjemaet eller heller vil bruke papirskjema, finner du det her: papirskjema 

Du/dere kan kreve skilsmisse dersom dere har bodd fra hverandre i minst to år. For at Statsforvalteren skal kunne behandle søknaden er det et krav at dere er enige i at dere har bodd atskilt i denne perioden, og at dette har vært et samlivsbrudd. Søker du alene, vil Statsforvalteren be om en skriftlig bekreftelse fra din ektefelle på at dere har bodd fra hverandre i minst to år.