Mekling

Oppdatert 30.11.2021

Har dere felles barn under 16 år, må dere til mekling før du/dere kan søke om separasjon. 

Målet med meklingen er å hjelpe foreldrene med å lage en skriftlig foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale). Meklingen foregår på et familievernkontor eller hos en ekstern mekler.

Når meklingen er gjennomført, vil du/dere få en meklingsattest som er gyldig i 6 måneder. Meklingsattesten vedlegges søknaden om separasjon. I helt spesielle tilfeller kan Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gi fritak for å mekle. Ta kontakt med Bufdir for nærmere informasjon om unntakene fra meklingsplikten. Statsforvalteren kan ikke gi separasjonsbevilling uten at meklingsattesten eller dokumentasjon på fritak fra meklingsplikten er mottatt fra en av dere. Du må laste opp eller legge ved meklingsattesten (eller dokumentasjon på fritak) når du sender søknaden om separasjon. 

Les mer om mekling og hvordan du bestiller meklingstime på nettsiden til Bufdir.