Kommunal styring

Oppdatert 10.05.2022

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

29.06.2022, Endret 29.06.2022

Nettverk for aldersvenlege samfunn i Vestland

Det regionale nettverket skal vere ein fellesarena der kommunane i Vestland kan dele erfaringar og utfordringar, og etablere samarbeid på tvers. Alle kommunane er velkomne til å delta.


Endret 29.06.2022

Sjå opptak av konferansen "Ein bustad for heile livet"

Konferansen blei arrangert i Bergen 31. mai. Om du ikkje fekk han med deg, kan du sjå opptak her. 


17.06.2022

Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (2 av 4 i serie)

Webinaret er det andre i ei rekke på fire webinar for kommunane i Vestland fylke, om bustad og tenester til personar med rus- og/eller psykiske helseutfordringar.


18.05.2022

Utgreier deling av Kinn kommune

Statsforvaltaren har fått oppdrag av kommunal- og distriktsministeren om å greie ut konsekvensane av ei deling av Kinn kommune. Utgreiinga skal sendast til kommunen seinast 5. august 2022. 


21.04.2022

Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (1 av 4 i serie)

Statsforvaltaren i Vestland og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) inviterer til det første av fire webinar om bustad og tenester til personar med rus- og/eller psykiske helseutfordringar.


08.03.2022

Statsforvaltaren tilrår utgreiing av Kinn kommune

Statsforvaltaren tilrår at Kommunal- og distriktsdepartementet avgjer at det skal setjast i gang ei utgreiing om deling av Kinn kommune. Kommunestyret har søkt om at det blir gjort ei utgreiing av om kommunen skal halde fram, eller om kommunen skal delast.


25.02.2022

Webinar om Housing First med tema recovery og skadereduksjon

Metoden Housing First er tema for ein serie frittståande og gratis webinar, neste i rekka blir arrangert torsdag 31. mars. Webinaret er ope for alle. 


25.02.2022

Digital rettleiingsressurs for arbeid med rus, psykisk helse og bustad

Den digitale verktøykassa veiviseren.no samlar døme, verktøy og tips som kan vere nyttig i kommunens arbeid med å skaffe bustad og tenester til personar som har utfordringar innan rus og psykisk helse


17.02.2022

Nytt frå Leve heile livet-satsinga i Vestland

I det nye informasjonsbrevet kan de lese meir om relevant informasjon for Leve heile livet-arbeidet i Vestland.


10.02.2022

Dei gode bustadsosiale grepa – erfaringar frå bustadsosialt arbeid

For å nå måla i den bustadsosiale strategien Bolig for velferd (2014–2020), har Husbanken gjennomført eit bustadsosialt kommuneprogram. I programperioden har mellom anna fleire vanskelegstilte barnefamiliar fått høve til å kjøpe eigen bustad, og fleire kommunar samordnar i større grad bustad og tenester.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel