Kommunestruktur

Oppdatert 02.01.2023

Norge har 356 kommuner. Fastsetting og endring av kommunegrenser blir regulert av inndelingsloven.

Statsforvalteren skal veilede kommuner, folkevalgte og private i spørsmål om inndelingsloven og prosessene ved grenseendring og grensefastsettelse.

Ved behov kan vi også hjelpe kommuner med å forhandle fram en avtale om økonomisk oppgjør ved grensejustering eller deling.

Vi kan også gjøre lovlighetskontroll med budsjettvedtak etter at utredning om sammenslåing eller deling er satt i gang. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 08.09.2022

Statsforvaltaren tilrår at Kinn kommune held fram

Statsforvaltaren sluttar seg til vedtaket i Kinn kommunestyre, og tilrår at Kinn kommune held fram som eigen kommune.


Publisert 14.07.2022

Rapport om konsekvensar ved deling av Kinn kommune

Kinn kommunestyre har vedteke å søkje om utgreiing av deling av Kinn kommune. Rådgjevings- og revisjonsselskapet BDO har utarbeidd eit kunnskapsgrunnlag om konsekvensar ved deling av kommunen. Rapporten er no ferdig, og blir i dag presentert i eit møte med kommunen.


Publisert 18.05.2022

Utgreier deling av Kinn kommune

Statsforvaltaren har fått oppdrag av kommunal- og distriktsministeren om å greie ut konsekvensane av ei deling av Kinn kommune. Utgreiinga skal sendast til kommunen seinast 5. august 2022. 


Publisert 08.03.2022

Statsforvaltaren tilrår utgreiing av Kinn kommune

Statsforvaltaren tilrår at Kommunal- og distriktsdepartementet avgjer at det skal setjast i gang ei utgreiing om deling av Kinn kommune. Kommunestyret har søkt om at det blir gjort ei utgreiing av om kommunen skal halde fram, eller om kommunen skal delast.


Publisert 26.01.2022

Kommunegrensa i Alver blir ikkje justert

Statsforvaltaren i Vestland har avgjort at initiativet til grensejustering frå innbyggjarar og næringsdrivande i gamle Romarheim-Urdal skulekrins i Alver kommune ikkje skal utgreiast vidare.