Kommunal fornying

Oppdatert 02.01.2023

Norge har en offentlig sektor som sikrer velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. Fornying av offentlig sektor skal ha som mål å oppnå mer velferd og mindre administrasjon, mer lokal frihet og mindre detaljstyring.

Statsforvalteren skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må ses i sammenheng med arbeidet knyttet til veiledning, samordning og tildeling av skjønnsmidler.

Prosjektskjønn er en integrert søknads- og rapporteringsportal som brukes av kommuner, ansatte hos Statsforvalteren og Kommunal- og distriktsdepartementet. Løsningen forenkler håndteringen av søknader og rapportering på bruk av skjønnsmidler til fornying og innovasjon i offentlig sektor. 

Publikum og media har tilgang til et nettsted som gir innsyn i tildelte midler, omtale av prosjekt og innsendte rapporter

 

 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 27.02.2023

Tildeling av fornyings- og innovasjonsmidlar 2023

Det kom inn 31 prosjektsøknader med samla søknadssum på om lag 44 mill. kroner. Vi har tildelt midlar til 18 av søknadene for samla 11 975 000 kroner.


Publisert 24.08.2022

Skjønnsmidlar til fornying og innovasjon for 2023

Statsforvaltaren fordeler ein del av midlane til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane. Føremålet er å gi kommunane støtte til å prøve ut nye løysingar for å gjere tenestene betre for innbyggjarane, og stimulere kommunane til å jobbe med fornying og innovasjon.


Publisert 15.02.2022

Tildeling av fornyings- og innovasjonsmidlar 2022

Statsforvaltaren har tildelt midlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt for tilsaman 13,7 mill. kroner til kommunane i Vestland.


Publisert 18.08.2021

Skjønnsmidlar til fornying og innovasjon for 2022

Statsforvaltaren fordeler ein del av midlane til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane. Føremålet er å gi kommunane støtte til å prøve ut nye løysingar for å gjere tenestene betre for innbyggjarane, og stimulere kommunane til å jobbe med fornying og innovasjon. 


Publisert 01.06.2021

Tildeling av fornyings- og innovasjonsmidlar 2021

Statsforvaltaren har tildelt midlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt for tilsaman 14,025 mill. kroner til kommunane i Vestland.


Publisert 08.12.2020

Skjønnsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt for 2021

Fylkesmannen har sett av skjønnsmidlar for 2021 til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane i Vestland.


Publisert 23.06.2020

Tildeling av fornyings- og innovasjonsmidlar 2020 til kommunane i Vestland

Fylkesmannen har tildelt midlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt for tilsaman 16,55 mill. kroner til kommunane i Vestland.


Publisert 08.01.2020

Ny frist for innsending av søknader om fornyingsmidlar er sett til fredag 20. mars 2020.

Fylkesmannen har sett av skjønnsmidlar for 2020 til fornyings- og innovasjonsprosjekt i offentleg sektor.


Publisert 23.05.2019

Tildeling av fornyings- og innovasjonsmidlar 2019 til kommunane i Hordaland

Fylkesmannen har tildelt midlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt 2019 til kommunane i Hordaland.


Publisert 23.05.2019

Tildeling av fornyings- og innovasjonsmidlar 2019 til kommunane i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen har tildelt midlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt 2019 til kommunane i Sogn og Fjordane.