Vergemål

Oppdatert 30.04.2024

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Statsforvalteren er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Statsforvalteren du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

  • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
    • hvis du er forelder til voksne barn
    • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Statsforvalteren avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte.

Du kan søke om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet. Søknaden blir behandlet hos Statsforvalteren der du søker oppdrag. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

07.03.2024

Skattemeldinga for 2023

Skatteetaten vil ta i bruk registeret for digitale verjefullmakter når dei sender ut skattemeldinga for 2023. Dette inneber at verja kun treng å logge seg inn med eiga Bank-id for å få tilgang til skattemeldinga til verjehavar. 


15.02.2024

Innsending av verjerekneskap 2023

Alle verjer med rekneskapsplikt skal levere verjerekneskap for 2023. Dokumenta i rekneskapen skal leverast samla, og frist for innsending er 30. april 2024.


19.01.2024

Telefonen til verjemålsseksjonen er stengt 22.01.2024

Telefonlinja til verjemålsseksjonen vil vere stengt mandag 22.01.2024 på grunn av samling for faste verjer.


22.12.2023

Telefonen til verjemålsseksjonen er stengt i romjula

Telefonlinja til verjemålsseksjonen (55572300) er stengt 25., 26. og 27. desember og 1. januar.  

Telefonen er open som normalt igjen frå tysdag 2. januar 2024, med telefontid måndag til onsdag frå klokka 12:00 til 14:00. 


30.11.2023

Telefonen til verjemålsseksjonen er stengt 4., 11. og 12. desember

Grunna internarrangement og flytting til nye kontorlokale, er telefonlinja til verjemålsseksjonen (55572300) stengt måndag 4. desember, måndag 11. desember og tysdag 12. desember. 

Telefonen blir elles betent som normalt måndag til onsdag mellom klokka 12:00 og 14:00.


31.10.2023

Statens hus i Bergen blir stengt

Statens hus i Bergen blir stengt frå og med 6. november 2023.


22.09.2023

Typiske feil ved søknader om stadfesting av at framtidsfullmakter er i kraft

Vi har laga ei liste over typiske feil vi ser når vi behandlar søknader om å stadfesta at framtidsfullmakter er i kraft. 


07.09.2023

Mellombels stengt for telefonar og besøk som gjeld verjemål

Verjemålsseksjonen er ikkje tilgjengeleg for telefon eller frammøte ved Statens hus i perioden 11.-12. september 2023.


04.09.2023

Ønskjer du å hjelpe andre?

Vi treng fleire faste verjer i områda Sunnhordland og Indre Sogn.


11.07.2023

Telefontid til verjemål

På grunn av ferieavvikling er telefon 55572300 til verjemålsseksjonen stengt i veke 29 og 30. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Dokumenter

Film om hva det betyr å ha verge

Sikker melding:

Dette er ein trygg kommunikasjonskanal der du kan sende sensitiv informasjon via Altinn: Sikker melding (verjemål).

 

E-post:

For generelle førespurnadar kan du bruke e-postadressa vår. Vi anbefalar at du ikkje sender sensitiv informasjon via e-post.

sfvlpost@statsforvalteren.no

 

Postadresse verjemålsseksjonen:

Postboks 7310, 5020 Bergen

 

Telefon:

Direkte til verjemålsseksjonen:

55 57 23 00

 

Telefontid er måndag til onsdag 12.00–14.00.

 

Kontaktpersonar:

Anne K. Hjermann, avdelingsdirektør
Pia Davanger Angel, seksjonsleiar