Samfunnssikkerhet og beredskap

Oppdatert 20.12.2023

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

08.04.2024

FylkesROS for Vestland er ferdigstilt

Statsforvaltaren har ansvar for å samordne, halde oversikt over og informere om arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap i fylket. Som ein del av samordningsansvaret er det forventa at vi skal ha kunnskap om, og oversikt over risiko og sårbarheit. Risiko- og sårbarheitsanalysen for fylket (FylkesROS), som no er ferdigstilt, bidreg til å gje oss det.


18.03.2024

27 av 43 kommunar har øvd på totalforsvaret

Onsdag 13. mars øvde 10 kommunar saman med Statsforvaltaren på ulike problemstillingar og hendingar knytt til totalforsvaret. Vi fekk god støtte ved at både Vest og Sør-Vest politidistrikt, HV-09, HV-11, Samfunnssikkerhetens Hus, Hordaland sivilforsvarsdistrikt og Sogn og Fjordane sivilforsvarsdistrikt deltok.


11.03.2024

Øving Tussatrollet 2024

Tysdag 5. mars øvde Eidfjord kommune, Vest politidistrikt, NVE og Statsforvaltaren beredskapsplanverket for fjellskred frå Tussafoten i Øvre Eidfjord.


12.02.2024

Medietreningskurs for ordførarar

«Den tidlegare ordføraren sa at er det eitt kurs eg skal gå på, så er det medietreningskurset i regi av Statsforvaltaren», var ei av tilbakemeldingane vi fekk frå ein ordførar etter medietreningskurset førre veke.


08.01.2024

Nasjonal varslingsprøve

Onsdag 10. januar klokka 12.00 skal Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg testast over heile Noreg.


07.12.2023

Kommunane har ansvar for psykososial beredskap og oppfølging

Evakueringa frå Gaza av personar med tilknyting til Noreg, har igjen aktualisert behovet for psykososial beredskap. Vi oppmodar kommunane om å ha merksemd på å tilby psykososial støtte og oppfølging i akutte situasjonar, for å førebygge og avhjelpe allereie oppståtte traume.


07.12.2023

Nasjonal fjellskredkonferanse 2023

Tysdag 17. og onsdag 18. oktober var tilsette i kommunane og hjå regionale og nasjonale aktørar som arbeider med beredskap og andre problemstillingar knytt til fjellskred, samla til nasjonal fjellskredkonferanse 2023. 


27.11.2023

Fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap

Deltakarar frå kommunane og regionale aktørar i Vestland møttest nyleg i Førde til fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap.


28.06.2023

Møte for fylkesberedskapsrådet i Florø

Nytt nasjonalt varslingssystem, den tryggleikspolitiske situasjonen i Noreg og rapportane frå to regjeringsoppnemnde kommisjonar var sentrale tema då fylkesberedskapsrådet var samla i Florø 14. og 15. juni.


05.12.2022

Årleg samling for fylkesberedskapsrådet

Totalforsvaret, krigen i Ukraina, atomberedskap, flaum og tunnelstenging var blant temaa då fylkesberedskapsrådet i Vestland nyleg var fysisk samla for første gong etter pandemien.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel