Om oss

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.12.2022, Sist endret 13.12.2022

Vi er rundt 270 ansatte som jobber i en av våre sju avdelinger, eller i en stab under statsforvalteren. Vi har vårt hovedkontor på Statens hus i Steinkjer, men har også kontorer i Trondheim, Røros og Snåsa.

Våre ansatte skal bidra til at Trøndelag er et godt fylke å bo, vokse og virke i - for alle.  


Våre verdier

Våre verdier er kompetent, engasjert og samordnet.

Disse er førende for alt vi gjør, hver eneste dag. 

Vår visjon

Trøndelag - et godt fylke å bo, vokse og virke i for alle.


På vegne av sentrale myndigheter

Vi utfører ulike forvaltningsoppgaver på vegne av departementene. Statsforvalteren kontrollerer også kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange kommunale vedtak. Vi har derfor fagkunnskap på en rekke overordnede samfunnsområder, samtidig som vi besitter viktig lokalkunnskap.

Vi har også oppgaver på vegne av Kongehuset. Vi er administrativt underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).


Organisering

Embetet ledes av statsforvalter Frank Jenssen, mens våre sju avdelinger ledes av en direktør. 

  • Kommunal og justis
  • Reindrift
  • Landbruk
  • Klima og miljø
  • Oppvekst og velferd
  • Helse og omsorg
  • Organisasjon og utvikling

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 02.06.2023

Frank Jenssen utnevnt til statsforvalter i ny periode

Frank Jenssen (53) er utnevnt til en ny åremålsperiode som Statsforvalter i Trøndelag. Utnevningen skjedde i statsråd fredag 2. juni.


Publisert 07.12.2017

Personvern

Statsforvalteren.no er en fellesportal for alle landets statsforvaltere, med underliggende sider for hvert enkelt statsforvalter. Statsforvalteren i Vestland har det redaksjonelle ansvaret for portalens framside og for kjernetekster som er felles for hele landet. Personvernerklæringen handler om hvordan vi samler inn og bruker informasjon om besøkende på Statsforvalteren.no.