12.07.2024

Pålegger barnevernsinstitusjon å stenge

Statsforvalteren konkluderer med at Buan gård ikke har rammer til å utøve forsvarlig omsorg og behandling i henhold til barnevernsloven, og pålegger derfor institusjonen å stenge dørene.


28.06.2024

NTNU-professor mottok St. Olavs Orden for fremragende forskning

Professor Helge Holden mottok torsdag 27. juni ordenen Ridder av 1. klasse av den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for matematikkfaget. Statsforvalter Frank Jenssen sto for selve overrekkelsen under en markering i Rådssalen på NTNU.


28.06.2024

To trønderske kommuner i ROBEK

Trøndelag har i flere år vært uten kommuner på den såkalte ROBEK-lista, men denne uka ble både Røyrvik og Røros ført opp i registeret. Begge kommunene meldes inn på bakgrunn av vesentlig merforbruk i regnskapet for 2023.

 


26.06.2024

Kråke til besvær

Den sibirske nøttekråka er en aktiv spreder av den fremmede furuarten sembrafuru inn i Bymarka naturreservat i Trondheim kommune. I 2023 ble det startet arbeid med å fjerne sembrafuru ut av reservatet.


21.06.2024

Åtte områder vernet gjennom frivillig skogvern

Kongen i Statsråd har 21. juni oppretta og utvidet åtte naturreservat i Trøndelag som følge av tilbud fra grunneiere. Allskog har vært grunneiers forhandlingspartner. Frivillig vern av skog er en viktig ordning for vern og ivaretakelse av truet og sårbar natur i skog.


20.06.2024

Nye regler omkring fiske i sjøen i Trøndelag

Mandag 24. juni trer en ny forskrift omkring fiske i sjøen i Trøndelag i kraft. Formålet til de nye reglene er å forhindre at laks og sjøørret blir tatt som bifangst ved fiske etter saltvannsfisk og gi disse artene nødvendig beskyttelse mot risiko for overbeskatning ved utløpet av vassdrag hvor disse vandrer.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier