Kronikker

Her finner du en samling av våre kronikker og innlegg som har vært publisert i fag-, uke og dagspresse. 

Publisert 11.12.2017

Lokalt selvstyre mellom barken og veden? Av: Frank Jenssen, statsforvalter i Trøndelag 

Hva om det var våre barn? - av Frank Jenssen, Statsforvalter i Trøndelag og leder av fylkesaksjonskomiteen for TV-aksjonen

Offentlige måltid – gir muskler - Tiden er inne for en satsing på det offentlige måltidet!

Ny giv for psykisk helse! - av seniorrådgiver Kenneth Ledang, statsforvalteren i Trøndelag

Pårørende – den tøffe kampen! – om rettigheter som pårørende og kommunenes plikt til involvering av pårørende

Mange tiltak små bremser en stor å - om beredskap og forberedelse før ekstremvær

God skolemat må ikke koste mye - om erfaringer etter skolemåltidsprosjektet, publisert i blant annet Adressa og Mistnorsk debatt.

Skogvern til glede for naturmangfold og folk - om nye skogvernområder i Inderøy kommune

Tusen takk, Trøndelag! – om gjenåpningen etter pandemien, publisert på Trønderdebatt og Midtnorsk debatt 5. oktober 2021.

«Vi vil, men får det ikke til» - Samhandling om rus og psykisk helse, oktober 2021

Fremtidig og fredelig sameksistens mellom jordbruk og reindrift

Minneord over Kåre Gjønnes: Brobyggeren - av statsforvalter Frank Jenssen

Rettsikkerhet og kommunalt selvstyre - publisert i flere aviser i Trøndelag juni 2021

Barn blir slått og misbrukt - men bryr vi oss?, Adresseavisen mai 2021.

Med rett til å klage, Adresseavisen mai 2021. 

Statsforvalteren utgjør en forskjell for barn, unge og familier i Trøndelag, Midtnorsk debatt (Adressa) mars 2021.

Landbruk, jordvern og fjørfe - publisert i Nationen, Trønderdebatt, Avisa Sør-Trøndelag mars 2021

Ikke katastrofe, men grunn til å følge med - publisert i ulike medier, februar 2021

Reindriften i Trøndelag: Arealbehov og arealkonflikter - Publisert i Arbeidets rett, januar 2021

Skogen er en viktig brikke i det grønne skiftet - Publisert i Nationen, Trønderebatt, Namdalsavis, Trønder-Avisa januar 2021

Nasjonale prøver og høstjakta - Publisert i flere medier november 2020

Fremtidsfullmakt engasjerer - og det er bra!- Publisert i Adresseavisen oktober 2020

Spiser du kreditkort? TV-aksjonen 2020 - Publisert i ulike medier oktober 2020

Oppvekstreform til beste for barn og unge? - Først publisert i Adresseavisen oktober 2020

Pasienter og pårørende må medvirke mer - Først publisert i Namdalsavisa sept. 2020

Hold ut, hold sammen og hold avstand - først publisert i Trønderdebatt 31.aug 2020

Selvmord blant eldre - først publisert i Adresseavisen august 2020

Motorferdsel i utmark og Fylkesmannen - først publisert i trønderdebatt.no juli 2020

Koronapandemien - På vei mot den nye normalen - publisert i flere medier juni 2020

Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge - publisert i flere medier mai 2020

Når det uvirkelige er blitt virkelig - publisert i flere medier mars 2020

Styrk innsatsen rundt utsatte barn og unge! - publisert i flere medier februar 2020

Kan vi forebygge alle selvmord? Publisert i Adresseavisen januar 2020

Færre kommuner - men større Trøndelag. Publisert flere steder desember 2019

Trondheim kommune og andre kommuner bryter loven - det kan få alvorlige konskvenser for psykisk utviklingshemmede - publisert i Adressa desember 2019

Ny kommunelov og forholdet til kommunalt selvstyre - pulisert flere steder i november 2019

Noen ganger må fylkesmannen gripe inn - publisert i Adresseavisen november 2019

Ny studie vekker stor oppsikt - publisert Adresseavisen november 2019

Skriv en fremtidsfullmakt - publisert flere steder november 2019

Alt for melka! - publisert i Adresseavisen november 2019

Sammen om en god oppvekst - publisert flere steder oktober 2019

Invester i barn og unge - publisert i flere media oktober 2019

Byråkrati for barnets beste - publisert i Adresseavisen september 2019

Botox - Har du noen pasientrettigheter da? - publisert i Adresseavisen august 2019

Bedre samspill mellom tilsyn og kommunal egenkontroll - publisert i Kommunerevisoren juni 2019

Svikt i tilbudet til personer med rus- og psykiske lidelser - publisert juni 2019

Leve hele livet - Publisert i flere media mai 2019

Fylkesmannen bryr seg- Publisert i regional- og lokalmedia november 2018

-To i hver klasse utsatt for vold og overgrep - Sto på trykk Adressa 24. november 2018

Natoøvelsen øver totalforsvaret -Stod på trykk i Adressa  3.november 2018

Skoleelever har krav på en trygg skolehverdag - Sto på trykk i Adressa 5.november 2018.

Årets TV-aksjon: "Mindre alene sammen" - Sto på trykk i regionale og lokale aviser oktober 2018

Forebygging virker - Ansvarlig alkoholhåndtering i Trøndelag - Sto på trykk i regionale aviser i oktober 2018

Hvem skal håndtere din økonomi om du ikke blir i stand til det? - Sommeren 2018

Du kan bidra til mindre plast i havet - Publisert i flere medier mai 2018 

Halsa og spørsmål om grensejustering - Publisert i noen regionale aviser mars/arpil 2018

Ta vare på kantsonen - Publisert i Adresseavisen mars 2018.

Trenger lærere videreutdanning? - Sto på trykk i regionale medier februar 2018.

Til beste for Trøndelag - Sto på trykk i regionale og lokale medier januar 2018.

Økt fokus på helse og trafikksikkerhet - Sto på trykk i aviser og nettsider januar 2018.

Beredskapsvarsel må vurderes lokalt - Sto på trykk i noen lokalaviser januar 2018.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 30.03.2023

Det er vi som må hindre at villreinen dør ut!

Reinen i fjella våre har problemer. Det fødes for få kalver, og de som blir født har lav vekt. Røde varsellamper blinker. Regjeringen lager nå en plan for å ta vare på reinen – og vi må alle bidra!


Publisert 28.03.2023

LærerINord - lagarbeid for bolyst, kunnskap og fremtid


Publisert 06.12.2022

Kommunen og statsforvalteren

Syns du vi skal ta vare på truede dyre- og plantearter, eller på jorda som kan dyrke korn? Syns du nye boliger og lekeplasser skal sikres mot helseskadelig støy? Eller at det skal være fri ferdsel for folk flest i strandsonen?


Publisert 01.11.2022

Pårørende – den tøffe kampen!

Kommunenes helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten har en klart definert plikt til å sørge for pårørendeinvolvering og støtte, men mange pårørende kjenner ikke til hva de har krav på, skriver Kenneth Ledang, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Trøndelag.


Publisert 21.01.2022

Mange tiltak små bremser en stor å

Er det bare flaks og tilfeldigheter som gjør at ekstremværet ikke rammer oss hardere enn det gjør? Det er lov å være heldig, men sannelig har Trøndelag vært godt forberedt også. Men vi har ingen laurbær å hvile på for å unngå at ekstreme hendelser i fremtiden ender i katastrofer og tap av liv.


Publisert 15.12.2021

God skolemat må ikke koste mye

Vi mener Trøndelag er på sporet av en bærekraftig modell for skolemåltid.


Publisert 13.10.2021

Nye skogvernområder til glede for naturmangfold og folk

Har du sett de særegne, gamle furuene i Røsheia, grankjempene i Skavdalen eller mesterverket av en steinvei i bratt terreng i Kammen og Kalddalen?


Publisert 06.10.2021

Tusen takk, Trøndelag!

Natt til onsdag åpnet omsider grensene. Det var en viktig hendelse, både symbolsk og reelt for mange enkeltpersoner, næringsliv og lokalsamfunn.