Tusen takk, Trøndelag!

Statsforvalter i Trøndelag, Frank Jenssen
Statsforvalter i Trøndelag, Frank Jenssen Foto: Leif Arne Holme / Leif Arne Holme.

Natt til onsdag åpnet omsider grensene. Det var en viktig hendelse, både symbolsk og reelt for mange enkeltpersoner, næringsliv og lokalsamfunn.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.10.2021

Etter halvannet år hvor pandemien har preget livene våre i stort og smått, har vi kommet så langt i gjenåpningen at jeg vil si: Tusen takk, Trøndelag!

Vi trøndere skal på vår side takke alle andre som sammen med oss har bidratt til at vi i fellesskap har kommet oss dit vi er i dag. Vi er ikke uten skrammer eller varige sår – noen har også mistet sine kjære.

Da pandemien brøt ut var mye usikkert. Hele verden befant seg i en anspent og krevende situasjon. Muligheten for en global pandemi var med i alle planer. Men vi hadde ikke øvd godt nok og vi hadde ikke forberedt oss med tilstrekkelig smittevernutstyr. Lagrene kan fylles opp med utstyr, helsevesen, kommuner og andre kan øve, men det er ikke så lett å øve på å stenge ned et helt samfunn i lang tid. Kanskje skal vi være glade for at vi på det tidspunktet ikke helt fattet hva som lå foran oss.

Pandemien ble derfor en altfor realistisk stresstest uten sidestykke. En test som til nå har vart i 18 måneder, men som vi nå ser at vi er i ferd med å komme oss ut av.

Her i Trøndelag har vi bestått testen.

I motsetning til en del andre land hvor befolkningen ikke har så stor tillit til sine sittende styresmakter, så har det norske og trønderske samfunn vist seg fra sin beste side. Selv om vi har mange regler, har det vært avgjørende for etterlevelsen av disse, at myndighetene også har hatt tillit til at befolkningen har fulgt opp.

Alle har et eksempel på at det kan ha skåret seg – begge veier – men i det store og hele må vi konkludere med at gjensidig tillit i det norske samfunnet har vært helt grunnleggende for det som i internasjonal målestokk har vært en vellykket håndtering.

Folk har rett og slett fulgt de faglige rådene, lyttet til hva kommuneoverlegen har å si, og tatt i et tak for at vårt nærsamfunn skal komme seg best mulig gjennom pandemien. Noen ble litt utålmodige i lengden, noe som kom til uttrykk i utallige feststemte øyeblikk da landet startet gjenåpningen for alvor.

Jeg skjønner godt at det var deilig å endelig få lov til å feire!
En viktig del av det norske tillitssamfunnet er kommunene. Norske kommuner har en utrolig viktig funksjon for mennesker i hverdagen, for velferdstjenester og for at samfunnet går rundt. Også i en pandemi, har det vist seg.

Norske kommuner har rett og slett båret samfunnet gjennom disse 18 månedene.

De har levert grunnleggende tjenester innen skole, oppvekst og helse, og sikret at vi har rent vann og brøytede veier, samtidig som de har håndtert tidenes ekstraoppgave med testing, smittesporing, karanteneordninger og vaksinering. Hadde vi ikke hatt den norske kommunen fra før, burde vi funnet den opp nå! Så takk til alle i kommunene – og en ekstra takk til kommuneoverlegene som har stått i front, de har tatt avgjørende medisinskfaglige beslutninger underveis og vært viktige rådgivere for kommuneledelse og andre myndighetsorganer.

Statsforvalteren i Trøndelag har et unikt overblikk over situasjonen. Vår jobb i kriser og beredskapssituasjoner er å bidra til koordinering og samhandling i fylket. Vi skal bidra til å formidle det nasjonale myndigheter beslutter, slik at dette er riktig forstått og blir fulgt opp, for eksempel i kommunene. Og ikke minst skal vi formidle ‘oppover’ om situasjonen i fylket og hvordan de nasjonale beslutningene virker – og om det er behov for endringer. Derfor har vi også øret nært de som faktisk gjør jobben, være seg kommunene, sykehusene, eller for den del HV og politi som har gjort en fantastisk innsats på grenseovergangene.

Et eksempel på den gode samhandlingen: Da regjeringen bestemte at vi skulle ta i bruk karantenehotell gikk beskjeden til statsforvalterne: Vi kontaktet kommunene, som sammen med hotellene kastet seg rundt på rekordtid, løste flere praktiske utfordringer enn du kan se for deg (og som nesten var umulig å planlegge for i forkant), og fikk stablet på beina et godt tilbud på ekstremt kort tid.

Også dette i samarbeid med politi og andre, og ikke minst de ansatte på hotellene som tok den nye oppgaven på strak arm!
Statsforvalteren har gjennom hele pandemien hatt et særskilt blikk for at barn og unge skulle rammes så lite som mulig.

Dette er også et eksempel på et tema hvor vi har hatt tett dialog med kommunene, så vel som de andre aktørene som skal sikre at særlig de mest sårbare ungene blir ivaretatt.
Mange andre både kunne og burde sikkert vært nevnt. Men hele Trøndelag har stilt opp.

Belønningen er at vi kommer oss gjennom en pandemi med færrest mulig tap av liv, og minst mulig varige konsekvenser for barn og unge, sårbare grupper, næringsliv og nærsamfunn.

Til det vil vi hos Statsforvalteren si: Tusen takk, Trøndelag!

Frank Jenssen
Statsforvalter i Trøndelag

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.