LærerINord - lagarbeid for bolyst, kunnskap og fremtid

Publisert 28.03.2023

Gjennom satsingen LæreriNord har flere av oss som jobber med lærerutdanning, læreryrket, skole, oppvekst og utdanning gått sammen. Vi er et lag som har satt oss tre mål:

  • Vi ønsker at flere skal velge lærerutdanning.
  • Vi ønsker at flere skal velge læreryrket.
  • Vi ønsker å fremsnakke viktigheten av den gode jobben lærerutdannere og lærere gjør hver eneste dag.

Det er både en nasjonal trend og en lokal trend at færre velger å ta lærerutdanning. Det er en utvikling vi ikke liker. Vi ønsker at flere ungdommer, at flere voksne og at flere som allerede jobber i barnehager og skoler - men som ikke har tatt utdanning - velger å ta lærerutdanning.

Hvorfor? Fordi barn, ungdom, kommunene, fylkeskommunen, næringslivet og arbeidslivet i regionen vår trenger det.

Gode barnehager og skoler er en forutsetning for at familier skal ha lyst til å bosette seg, ha lyst til å bli boende og planlegge fremtiden sin i kommunene våre.

Skal vi utvikle arbeidslivet, kulturlivet og næringslivet, så trenger vi kunnskap. Vi trenger at ungene våre får like muligheter til å tilegne seg kunnskap uavhengig av hvor de bor. Vi trenger at alle får undervisning av lærere som er godt kvalifiserte.

Flere kommuner opplever nå at de ikke får kvalifiserte søkere til stillinger som blir lyst ut. Det merkes spesielt godt i distriktskommunene.

Slik vil vi ikke ha det. Vi vet at ungdomskullene går nedover. Vi vet at hvis vi rekrutterer lokale studenter, så blir en stor andel værende igjen i regionen.

Da folkens, må vi sørge for å forene alle gode krefter for å rekruttere flere av de flotte ungdommene våre til lærerutdanningene. Vi må ønske nyutdanna studenter hjertelig velkommen til kommunene våre. Vi må sørge for at de har lyst til å søke jobber og at de har lyst til å bli værende i jobben. Og for dem som allerede jobber i barnehagene og skolene våre, men som ikke har tatt utdanning, så må vi vise frem mulighetene som fins for å formalisere kompetansen.

Dette er et lagarbeid - og vi trenger flere med på laget.

LæreriNord er et samarbeid mellom Nord universitet, kommuner og skoleaktører i Nordland og deler av Trøndelag. Gjennom denne satsingen er det arrangert og gjennomført rekrutteringsmøter i 37 kommuner i Nordland. Nå er vi også i gang i Trøndelag.

Kommunene har involvert blant andre oppvekstsjefer, ordførere, rådmenn, rektorer, barnehagestyrere og videregående skoler. De har invitert potensielle lærerstudenter til møter. På møtene har de fortalt om kommunens behov for lærere fremover og om eventuelle økonomiske insentiver de kan tilby.

Nord universitet har presentert satsingen LæreriNord og hvilke utdanningsmuligheter som fins. Du kan ta både grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning som er nett- og samlingsbasert, hvis du ønsker å fortsette å bo der du bor men likevel ta utdanning. Eller du kan flytte til et studiested, velge en utdanning som passer deg og bli en del av det daglige studiemiljøet.

På denne rekrutteringsreisen, har LæreriNord også vært innom videregående skoler. For oss som sitter i referansegruppa for LæreriNord er det interessant å høre erfaringen fra disse besøkene; flere ungdommer sier at de er interessert i å ta ei lærerutdanning. Og de synes lærere gjør en viktig jobb.

Det liker vi å høre. Og da må vi fortsette lagarbeidet med å få flere til å søke lærerutdanning, få flere til å søke lærerstillinger og fremsnakke jobben som gjøres.

Når det gjelder lønn og studielån, tar vi med oss konklusjonene fra en rapport om rekruttering til læreryrkene: 79 prosent av de unge tror startlønnen for lærere med masterutdanning er lavere enn hva den er. Bare en av fire unge vet at studenter som tar lærerutdanning får slettet deler av studielånet sitt. Og i valg av utdanning blir de unge mest påvirket av foreldre.

Vi ønsker ikke å gå inn i en diskusjon om lønn. Men vi ønsker at unge og voksne kjenner fakta. Fakta er at startlønna for nyutdanna grunnskolelærere med masterutdanning er 563.800 kroner. Tar du ei grunnskolelærerutdanning 1-7, så kan du få slettet 106.000 kroner av studielånet ditt.

Regionen vår trenger at flere velger å ta lærerutdanning. Vi trenger flere kvalifiserte lærere inn i barnehager og skoler. Og vi trenger å vise frem det gode arbeidet som gjøres for barna og ungdommene våre i regionen vår.

Dette er lagarbeid for fremtiden.


Kronikken er skrevet av:


Hanne Gravrok, prosjektleder LæreriNord, Nord universitet
Frode Kvittem, direktør oppvekst- og velferdsavdelingen, Statsforvalteren i Trøndelag
Trine Valø, koordinator kompetanseutvikling Ytre Namdal, Nærøysund kommune
Geir Hareide, konstituert fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Nordland fylkeskommune
Renate Nordnes, fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Nordland
Barbro Fjellheim Holm, studiestedsleder Vesterålen, Nord universitet
Inger-Lise Busch-Hansen, seniorrådgiver i KS Nord-Norge

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.