Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskudd og erstatninger forvaltet av Statsforvalteren i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som Statsforvalterens ulike fagavdelingene forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
12. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov 2021 Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk, og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
12. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2021 Barn og unge med psykiske- eller rusrelaterte problem og lidelser som behøver tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte. De som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
15. mar Tilskudd til fjellandbruket i Trøndelag 2021 Fellestiltak i fjellandbruket, tradisjonelt og bygdenæringer
15. mar Fagutvikling og kompetanseheving i omsorgstjenestene til samiske brukere Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bygge opp, implementere og styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene til brukere med samisk språk og kulturbakgrunn
31. mar Tiltakspakke sårbare eldre 2021 Seniorer og eldre på sykehjem, omsorgsbolig eller som bor i eget hjem.
01. apr Studiepermisjon for videreutdanning i samisk Lærere som tar videreutdanning i samisk
01. apr Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager 2021 Barn i barnehage
03. mai Rapportering utgifter til ressurskrevende tjenester til brukere født i 1951 og 1952 Kommuner i Trøndelag
15. mai Tilskudd til opplæring i samisk i videregående Elever som får opplæring i samisk som førstespråk (samisk 1) eller samisk som andrespråk (Samisk 2/Samisk 3). Elever som får opplæring på samisk som opplæringsspråk etter læreplanverket for kunnskapsløftet Samisk
01. jun Prosjektskjønn fornying og innovasjon 2022 Kommuner
15. jun Opplæring til barn og unge (16-18 år) som søker opphold i Norge Barn og ungdom som søker opphold i Norge
30. jun Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.
01. sep Skjønnsmidler uforutsette og særskilte forhold Kommuner
15. okt Tilskudd til samisk i grunnskolen, samisk distrikt Elever som får opplæring i samisk som førstespråk (samisk 1) eller samisk som andrespråk (Samisk2/Samisk 3).   Elever som får opplæring på samisk som opplæringsspråk etter læreplanverket for kunnskapsløftet Samisk.
Søknadsfrist Tittel
12. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov 2021
12. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2021
15. mar Tilskudd til fjellandbruket i Trøndelag 2021
15. mar Fagutvikling og kompetanseheving i omsorgstjenestene til samiske brukere
31. mar Tiltakspakke sårbare eldre 2021
01. apr Studiepermisjon for videreutdanning i samisk
01. apr Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager 2021
03. mai Rapportering utgifter til ressurskrevende tjenester til brukere født i 1951 og 1952
15. mai Tilskudd til opplæring i samisk i videregående
01. jun Prosjektskjønn fornying og innovasjon 2022
15. jun Opplæring til barn og unge (16-18 år) som søker opphold i Norge
30. jun Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus
01. sep Skjønnsmidler uforutsette og særskilte forhold
15. okt Tilskudd til samisk i grunnskolen, samisk distrikt