Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskudd og erstatninger forvaltet av Fylkesmannen i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som de ulike fagavdelingene hos Fylkesmannen forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontoret - 2021 Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021 Mennesker med rusrelaterte problemer
30. jun Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.
Søknadsfrist Tittel
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontoret - 2021
10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021
30. jun Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus