Tilskudd og erstatninger forvaltet av Statsforvalteren i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som Statsforvalterens ulike fagavdelingene forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. jun Lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie Målgruppen er sykepleiere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene
15. jun Opplæring til barn og unge (16-18 år) som søker opphold i Norge Barn og ungdom som søker opphold i Norge
21. jun Prosjektskjønn fornying og innovasjon 2022 Kommuner
30. jun Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.
01. sep Skjønnsmidler uforutsette og særskilte forhold Kommuner
15. sep Tilskudd til fjellandbruket i Trøndelag 2021 Fellestiltak i fjellandbruket, tradisjonelt og bygdenæringer
15. okt Tilskudd til samisk i grunnskolen, samisk distrikt Elever som får opplæring i samisk som førstespråk (samisk 1) eller samisk som andrespråk (Samisk2/Samisk 3).   Elever som får opplæring på samisk som opplæringsspråk etter læreplanverket for kunnskapsløftet Samisk.
Søknadsfrist Tittel
01. jun Lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie
15. jun Opplæring til barn og unge (16-18 år) som søker opphold i Norge
21. jun Prosjektskjønn fornying og innovasjon 2022
30. jun Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus
01. sep Skjønnsmidler uforutsette og særskilte forhold
15. sep Tilskudd til fjellandbruket i Trøndelag 2021
15. okt Tilskudd til samisk i grunnskolen, samisk distrikt