Tilskudd og erstatninger forvaltet av Statsforvalteren i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som Statsforvalterens ulike fagavdelingene forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. sep Skjønnsmidler uforutsette og særskilte forhold Kommuner
15. sep Tilskudd til fjellandbruket i Trøndelag 2021 Fellestiltak i fjellandbruket, tradisjonelt og bygdenæringer
15. okt Tilskudd til samisk i grunnskolen, samisk distrikt Elever som får opplæring i samisk som førstespråk (samisk 1) eller samisk som andrespråk (Samisk2/Samisk 3).   Elever som får opplæring på samisk som opplæringsspråk etter læreplanverket for kunnskapsløftet Samisk.
10. des Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.
Søknadsfrist Tittel
01. sep Skjønnsmidler uforutsette og særskilte forhold
15. sep Tilskudd til fjellandbruket i Trøndelag 2021
15. okt Tilskudd til samisk i grunnskolen, samisk distrikt
10. des Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus