Tilskudd og erstatninger forvaltet av Statsforvalteren i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som Statsforvalterens ulike fagavdelingene forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
10. des Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.
10. des Midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn Statlige aktører, kommuner og kommunale og interkommunale selskaper/virksomheter, og private virksomheter og privatpersoner som har utgifter i forbindelse med opprydding i forurenset grunn og bunn i ferskvann og sjø
15. des Opplæring til barn og unge (16-18 år) som søker opphold i Norge Barn og ungdom som søker opphold i Norge
Søknadsfrist Tittel
10. des Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus
10. des Midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn
15. des Opplæring til barn og unge (16-18 år) som søker opphold i Norge