Tilskudd og erstatninger forvaltet av Statsforvalteren i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som Statsforvalterens ulike fagavdelingene forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. des Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Barn og unge som søker opphold i Norge
01. feb Kunngjøring av tilskudd til kommunalt rusarbeid – overgangsordning for 2024 kommuner som i 2021 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd.
15. feb Tilskudd til klimatilpasning Kommuner og fylkeskommuner
01. mar Kommunalt rusarbeid Kommunene i Trøndelag
01. aug Tilskudd til samisk i grunnopplæringen – videreutdanning eller tilskudd til stipender Lærere som tar videreutdanning i samisk
Søknadsfrist Tittel
15. des Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
01. feb Kunngjøring av tilskudd til kommunalt rusarbeid – overgangsordning for 2024
15. feb Tilskudd til klimatilpasning
01. mar Kommunalt rusarbeid
01. aug Tilskudd til samisk i grunnopplæringen – videreutdanning eller tilskudd til stipender