Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
mars 2021
04. mar 9 Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med USHT Trøndelag og Nasjonalforeningen for folkehelsen i Trøndelag Webinar om Demensplan 2025 Teams
08. mar - 24. mar 10 - 12 Utviklingssentrene i Trøndelag ABC-opplæring Teams
09. mar 10 KS Trøndelag, Bufetat region Midt-Norge og Statsforvalteren i Trøndelag Invitasjon til digitalt møte om Oppvekstreformen – hvorfor og hva innebærer det egentlig? Microsoft Teams
10. mar - 16. sep 10 - 37 Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med Det regionale støtteapparatet i Trøndelag Informasjon om webinar-serie for kvalitetsreformen Leve hele livet Zoom - påloggingslenke sendes til de påmeldte deltakerne dagen i forveien
10. mar 10 Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med Udir, KS og Statped REGIONAL KONFERANSE – KOMPETANSELØFTET FOR SPESIALPEDAGOGIKK OG INKLUDERENDE PRAKSIS Digitalt
11. mar 10 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar for foresatte - retten til samisk opplæring Nettseminar
18. mar 11 Utviklingssenteret i Trøndelag - Statsforvalteren Læringsnettverk for Pasient- og brukersikkerhet - webinar Webinar
25. mar 12 Statsforvalteren i samarbeider med Husbanken og flere statlige aktører Bo- og tjenestetilbud for personer med ROP-lidelser Webinar på Teams
april 2021
14. apr 15 Trovo - i samarbeid med statsforvalteren Kursrekke i digital kompetanse for kommunale voksenopplæringer På nett
20. apr - 21. apr 16 Statsforvalteren i Trøndelag, Vestlandet, Troms, Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning Digitalt – nettmøte i Teams
23. apr 16 RVTS og Statsforvalteren i Trøndelag Invitasjon til nettverksmøte, regionalt nettverk om forebygging av selvmord og selvskading i Trøndelag Zoom -Lenke til møtet sendes deltakerne dagen i forveien.
mai 2021
10. mai - 11. mai 19 Statsforvalteren i Trøndelag, Vestlandet, Troms, Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning Digitalt – nettmøte i Teams
juni 2021
03. jun 22 Fylkesmannen i Trøndelag Sensorskolering Trondheim
08. jun - 09. jun 23 Statsforvalteren i Trøndelag, Vestlandet, Troms, Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt videregåendekurs i økonomisk rådgivning Digitalt – nettmøte i Teams
16. jun 24 Fylkesmannen i Trøndelag Fellessensur Trondheim
Dato Arrangement
mars 2021
04. mar Webinar om Demensplan 2025
08. mar - 24. mar ABC-opplæring
09. mar Invitasjon til digitalt møte om Oppvekstreformen – hvorfor og hva innebærer det egentlig?
10. mar - 16. sep Informasjon om webinar-serie for kvalitetsreformen Leve hele livet
10. mar REGIONAL KONFERANSE – KOMPETANSELØFTET FOR SPESIALPEDAGOGIKK OG INKLUDERENDE PRAKSIS
11. mar Nettseminar for foresatte - retten til samisk opplæring
18. mar Læringsnettverk for Pasient- og brukersikkerhet - webinar
25. mar Bo- og tjenestetilbud for personer med ROP-lidelser
april 2021
14. apr Kursrekke i digital kompetanse for kommunale voksenopplæringer
20. apr - 21. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning
23. apr Invitasjon til nettverksmøte, regionalt nettverk om forebygging av selvmord og selvskading i Trøndelag
mai 2021
10. mai - 11. mai Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning
juni 2021
03. jun Sensorskolering
08. jun - 09. jun Digitalt videregåendekurs i økonomisk rådgivning
16. jun Fellessensur