Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
mars 2021
10. mar - 16. sep 10 - 37 Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med Det regionale støtteapparatet i Trøndelag Informasjon om webinar-serie for kvalitetsreformen Leve hele livet Zoom - påloggingslenke sendes til de påmeldte deltakerne dagen i forveien
august 2021
12. aug 32 Statsforvalteren i Trøndelag Inspirasjonstreff Markedshage Trøndelag Oppmøte Voll gård, Trondheim
19. aug - 20. aug 33 Statsforvalteren i Trøndelag Regionsamling for utvalgte kulturlandskap i Trøndelag 2021 Oppdal turisthotell og Klevgardan, Oppdal kommune
september 2021
02. sep 35 Statsforvalteren i Trøndelag og NAV Trøndelag Fagsamling - basiskurs - barneperspektivet i NAV Digitalt via teams
03. sep 35 RVTS og Statsforvalteren i Trøndelag Invitasjon til nettverksmøte, regionalt nettverk om forebygging av selvmord og selvskading i Trøndelag Lenke til møtet sendes deltakerne dagen i forveien
06. sep - 08. sep 36 Ruralis, NTNU og Statsforvalteren i Trøndelag 2021 Nordisk fag- og forskningsmøte om landbrukshelse Skjetlein Grønt Kompetansesenter
08. sep 36 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgivning Digitalt - teams
14. sep 37 Statsforvalteren i Trøndelag Fellesbefaring verneforvaltning Verdal og Steinkjer
16. sep 37 Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med NTNU Studietilbud i Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene 2021-2022 NTNU Trondheim
16. sep 37 Statsforvalteren i Trøndelag, Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag, Helse Nord-Trøndelag HF, NAV Trøndelag, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) i Trøndelag BRUKER OG ETAT MØTES 2021: God samhandling - godt resultat Stiklestad Nasjonale kultursenter, verdal, Verdal
17. sep 37 Statsforvalteren i Trøndelag, Forskningsgruppen ComCare, Nord universitet, Senter for omsorgsforskning, midt og Utviklingssenter for  sykehjem og hjemmetjenester Forskningsdagene - Framtidens helse og omsorgstjenester – muligheter i omskiftelige tider Webinar
23. sep 38 Utviklingssentret i Trøndelag Læringsnettverk i systematisk ernæringsarbeid Digitalt
23. sep 38 Utviklingssentret i Trøndelag Hukommelsesstimulerende terapi Digitalt
oktober 2021
05. okt 40 Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med det regionale støtteapparatet i Trøndelag Helse og omsorgskonferanse 2021 Digital konferanse
06. okt 40 Kriminalomsorgen region nord, Helse Midt-Norge RHF og Statsforvalteren i Trøndelag Webinar med tema kriminalomsorg, rus og psykisk helsearbeid med innsatte og domfelte Webinar
07. okt 40 Statsforvalteren i Trøndelag og KoRus Webinar "Barn som pårørende" Webinar
07. okt 40 Statsforvalteren i Trøndelag Møte med friskolene Teams
13. okt 41 Utviklingssenteret i Trøndelag Ernæring for sårbare grupper -Webinarserie 2 Zoom
19. okt 42 Statsforvalteren, Avfallsforum Midt-Norge og Maskinentreprenørenes Forbund Seminar om byggavfall og miljøgifter Scandic Hell Hotell, Stjørdal
27. okt 43 KS etikksatsning og Utviklingssenteret i Trøndelag. Åpenhet omkring døden Digitalt
28. okt 43 Utviklingssenteret i Trøndelag + ledernettverket for ledere i tjenestene til mennesker med utviklingshemming i Trøndelag Utviklingshemming og seksualitet Digitalt
november 2021
04. nov - 05. nov 44 Statsforvalteren i Trøndelag Kommunesamling samfunnssikkerhet og beredskap Scandic Stiklestad
10. nov 45 Utviklingssenteret i Trøndelag Erfaringsnettverk demens: Samskapning Zoom
11. nov 45 Utviklingssentret i Trøndelag Hukommelsesstimulerende terapi Digitalt
Dato Arrangement
mars 2021
10. mar - 16. sep Informasjon om webinar-serie for kvalitetsreformen Leve hele livet
august 2021
12. aug Inspirasjonstreff Markedshage Trøndelag
19. aug - 20. aug Regionsamling for utvalgte kulturlandskap i Trøndelag 2021
september 2021
02. sep Fagsamling - basiskurs - barneperspektivet i NAV
03. sep Invitasjon til nettverksmøte, regionalt nettverk om forebygging av selvmord og selvskading i Trøndelag
06. sep - 08. sep 2021 Nordisk fag- og forskningsmøte om landbrukshelse
08. sep Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgivning
14. sep Fellesbefaring verneforvaltning
16. sep Studietilbud i Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene 2021-2022
16. sep BRUKER OG ETAT MØTES 2021: God samhandling - godt resultat
17. sep Forskningsdagene - Framtidens helse og omsorgstjenester – muligheter i omskiftelige tider
23. sep Læringsnettverk i systematisk ernæringsarbeid
23. sep Hukommelsesstimulerende terapi
oktober 2021
05. okt Helse og omsorgskonferanse 2021
06. okt Webinar med tema kriminalomsorg, rus og psykisk helsearbeid med innsatte og domfelte
07. okt Webinar "Barn som pårørende"
07. okt Møte med friskolene
13. okt Ernæring for sårbare grupper -Webinarserie 2
19. okt Seminar om byggavfall og miljøgifter
27. okt Åpenhet omkring døden
28. okt Utviklingshemming og seksualitet
november 2021
04. nov - 05. nov Kommunesamling samfunnssikkerhet og beredskap
10. nov Erfaringsnettverk demens: Samskapning
11. nov Hukommelsesstimulerende terapi