Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
oktober 2021
27. okt - 28. okt 43 KS, Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag Arena Trøndelag Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim
27. okt 43 KS etikksatsning og Utviklingssenteret i Trøndelag. Digital fagsamling Åpenhet om døden Digitalt
28. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag Erfaringswebinar for implementering av KOMP kommunikasjonsteknologi Teams
28. okt 43 Utviklingssenteret i Trøndelag + ledernettverket for ledere i tjenestene til mennesker med utviklingshemming i Trøndelag Utviklingshemming og seksualitet Digitalt
november 2021
02. nov - 03. nov 44 Statsforvalteren i Trøndelag og Skogsatsing Trøndelag Nettverkssamling skogbruk Bårdshaug Herregård, Orkanger
04. nov - 05. nov 44 Statsforvalteren i Trøndelag Webinar for ansatte i helsestasjon- og skolehelsetjenesten Webinar-lenke blir sendt ut dagen før.
04. nov - 05. nov 44 Statsforvalteren i Trøndelag Kommunesamling samfunnssikkerhet og beredskap Scandic Stiklestad
10. nov 45 Utviklingssenteret i Trøndelag Erfaringsnettverk demens: Samskapning Zoom
11. nov 45 Utviklingssentret i Trøndelag Hukommelsesstimulerende terapi Digitalt
11. nov 45 Statsforvalteren i Trøndelag v/avdelingene oppvekst og velferd-, helse- og landbruk Skolemåltid i Trøndelag - erfaringsseminar Scandic Hell, Stjørdal
17. nov - 18. nov 46 Statsforvalterne i Nordland og Trøndelag, SINTEF, NTNU Samfunnsforskning, Safetec, Nord Universitet/NORDLAB og St. Olavs hospital De regionale sikkerhetsdagene 2021 Quality Hotell Ramsalt. Bodø
18. nov 46 Statsforvalteren Selvbestemmelse for personer med psykisk utviklingshemming – Tvang og makt Scandic Hell
18. nov 46 Statsforvalteren i Trøndelag Webinar om handlingsplaner mot vold i nære relasjoner og krisesenterveilederen- faglig veileder for innholdet i krisesentertilbudet Webinar
23. nov 47 Statsforvalteren i Trøndelag Steinkjer rådhus Kommunestyresalen Steinkjer rådhus, Kongensgt 39 Steinkjer
23. nov 47 Statsforvalteren i Trøndelag og RVTS, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt. Invitasjon til webinar for regionalt nettverk om forebygging av selvmord og selvskading i Trøndelag Webinar
25. nov 47 Statsforvalteren i Trøndelag Kuben kulturhus Grong Kuben kulturhus, Sundspetveien 23, Grong
30. nov 48 Statsforvalteren i Trøndelag Auditoriet på Skjetlein VGS Auditoriet på Skjetlein vgs. Skjetleinvegen 114, Leinstrand
desember 2021
02. des 48 Statsforvalteren i Trøndelag Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag, Trøndelagsløftet og Verdal kommune Webinar om Velferdsteknologi 2.desember 2021 Webinar
02. des 48 Statsforvalteren i Trøndelag Knyken skisenter, Orkanger Knykstuggu, Knyken skisenter, Orkanger
07. des 49 Tverretatlig arbeidsgruppe som består av: Fylkeskommunen, KS, Husbanken, NAV Hjelpemiddelsentralen, Brukerrepresententer og Statsforvalteren Trøndelag for alle - Universell utforming av bolig og uterom Digitalt
januar 2022
04. jan 1 Statsforvalteren i Trøndelag Fellessensur i videregående skole Teams
11. jan 2 Statsforvalteren, Kompetansesenter Rus Midt-Norge, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Nettverk "Barn som pårørende" Digital
juni 2022
03. jun 22 Statsforvalteren i Trøndelag Sensorskolering grunnskolen Trondheim, Thon hotel Prinsen
15. jun - 17. jun 24 Statsforvalteren i Trøndelag Fellessensur i videregående skole Trondheim, Thon hotel Prinsen
15. jun 24 Statsforvalteren i Trøndelag Fellessensur i grunnskolen Trondheim, Thon hotel Prinsen
Dato Arrangement
oktober 2021
27. okt - 28. okt Arena Trøndelag
27. okt Digital fagsamling Åpenhet om døden
28. okt Erfaringswebinar for implementering av KOMP kommunikasjonsteknologi
28. okt Utviklingshemming og seksualitet
november 2021
02. nov - 03. nov Nettverkssamling skogbruk
04. nov - 05. nov Webinar for ansatte i helsestasjon- og skolehelsetjenesten
04. nov - 05. nov Kommunesamling samfunnssikkerhet og beredskap
10. nov Erfaringsnettverk demens: Samskapning
11. nov Hukommelsesstimulerende terapi
11. nov Skolemåltid i Trøndelag - erfaringsseminar
17. nov - 18. nov De regionale sikkerhetsdagene 2021
18. nov Selvbestemmelse for personer med psykisk utviklingshemming – Tvang og makt
18. nov Webinar om handlingsplaner mot vold i nære relasjoner og krisesenterveilederen- faglig veileder for innholdet i krisesentertilbudet
23. nov Steinkjer rådhus
23. nov Invitasjon til webinar for regionalt nettverk om forebygging av selvmord og selvskading i Trøndelag
25. nov Kuben kulturhus Grong
30. nov Auditoriet på Skjetlein VGS
desember 2021
02. des Webinar om Velferdsteknologi 2.desember 2021
02. des Knyken skisenter, Orkanger
07. des Trøndelag for alle - Universell utforming av bolig og uterom
januar 2022
04. jan Fellessensur i videregående skole
11. jan Nettverk "Barn som pårørende"
juni 2022
03. jun Sensorskolering grunnskolen
15. jun - 17. jun Fellessensur i videregående skole
15. jun Fellessensur i grunnskolen