Her er oversikten over alle kurs og konferanser hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
februar 2023
01. feb 5 Nettverk klimatilpasning Trøndelag Temasamling Klimatilpasning - tverrfaglig håndtering av ekstremnedbør og overvann Digitalt på Teams
01. feb 5 Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag Nasjonalt nettseminar for skoleeiere utenfor de samiske kjerneområdene Nettseminar på Teams
02. feb 5 Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag Nettseminar om samisk språk i barnehage og skole for foresatte Nettseminar på Teams
14. feb 7 Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvalteren i Trøndelag Opplæring i kvalifiseringsprogrammet Teams
14. feb 7 Innovasjon Norge, NIBIO og Statsforvalteren i Trøndelag Velkommen til landbruksøkonomidagen 2023 Hotell Scandic Hell i Stjørdal
14. feb 7 Statsforvalteren i Trøndelag, NVE og Trøndelag fylkeskommune Hogst av kantsoner langs vassdrag i forbindelse med skogsdrift Webinar
15. feb 7 Statsforvalteren i Trøndelag, NVE og Trøndelag fylkeskommune Forvaltning av kantsoner langs vassdrag i jordbrukslandskapet Webinar
17. feb 7 Statsforvalteren i Trændelag Fagfredag for ledere og ansatte i barnevernet – Vergemål for mindreårige Webinar
mars 2023
21. mar - 22. mar 12 Statsforvalteren i Trøndelag, landbruksavdelinga Landbrukskonferansen 2023 Scandic Hell Hotell, Stjørdal
31. mar 13 Statsforvalteren i Trøndelag Digital Fagfredag - Barnevern og/eller helse Digitalt
april 2023
18. apr 16 Statsforvalteren i Trøndelag Informasjonsmøte fremtidsfullmakt i Trondheim og Steinkjer Trondheim og Steinkjer
19. apr - 20. apr 16 Statsforvalteren i Trøndelag, representanter fra praksisfeltet, Nord universitet og DMMH. Fagsamling for menn i barnehagen - Menn i farta Teveltunet fjellstue, Meråker
20. apr 16 Statsforvalteren i Trøndelag Informasjonsmøte fremtidsfullmakt i Trondheim og Steinkjer Trondheim og Steinkjer
25. apr - 26. apr 17 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvalteren i Vestland, i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Nordland, møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning Teams - Digitalt møte
25. apr 17 Statsforvalteren Trøndelag Informasjonsmøte fremtidsfullmakt i Trondheim og Steinkjer Trondheim og Steinkjer
27. apr 17 Statsforvalteren i Trøndelag Informasjonsmøte fremtidsfullmakt i Trondheim og Steinkjer Trondheim og Steinkjer
mai 2023
23. mai - 24. mai 21 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvalteren i Vestland, i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning Teams - Digitalt møte
juni 2023
15. jun - 16. jun 24 Statsforvalteren i Trøndelag, KS og NKK Trøndelag KOMØKforum Trøndelag Stjørdal/Trondheim
19. jun 25 Statsforvalteren i Trøndelag Fellessensur i grunnskolen våren 2023 Bestemmes senere
19. jun - 21. jun 25 Statsforvalteren i Trøndelag Fellessensur i videregående skole våren 2023 Bestemmes senere
september 2023
26. sep - 27. sep 39 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvalteren i Vestland, i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgivning Teams - Digitalt møte
oktober 2023
24. okt - 25. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvalteren i Vestland, i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgivning Teams - Digitalt møte
24. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag Informasjonsmøte fremtidsfullmakt i Trondheim og Steinkjer Trondheim og Steinkjer
26. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag Informasjonsmøte fremtidsfullmakt i Trondheim og Steinkjer Trondheim og Steinkjer
juni 2024
19. jun - 21. jun 25 Statsforvalteren i Trøndelag Fellessensur i grunnskolen våren 2024 Bestemmes senere
19. jun - 21. jun 25 Statsforvalteren i Trøndelag Fellessensur i videregående skole våren 2024 Bestemmes senere
Dato Arrangement
februar 2023
01. feb Temasamling Klimatilpasning - tverrfaglig håndtering av ekstremnedbør og overvann
01. feb Nasjonalt nettseminar for skoleeiere utenfor de samiske kjerneområdene
02. feb Nettseminar om samisk språk i barnehage og skole for foresatte
14. feb Opplæring i kvalifiseringsprogrammet
14. feb Velkommen til landbruksøkonomidagen 2023
14. feb Hogst av kantsoner langs vassdrag i forbindelse med skogsdrift
15. feb Forvaltning av kantsoner langs vassdrag i jordbrukslandskapet
17. feb Fagfredag for ledere og ansatte i barnevernet – Vergemål for mindreårige
mars 2023
21. mar - 22. mar Landbrukskonferansen 2023
31. mar Digital Fagfredag - Barnevern og/eller helse
april 2023
18. apr Informasjonsmøte fremtidsfullmakt i Trondheim og Steinkjer
19. apr - 20. apr Fagsamling for menn i barnehagen - Menn i farta
20. apr Informasjonsmøte fremtidsfullmakt i Trondheim og Steinkjer
25. apr - 26. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning
25. apr Informasjonsmøte fremtidsfullmakt i Trondheim og Steinkjer
27. apr Informasjonsmøte fremtidsfullmakt i Trondheim og Steinkjer
mai 2023
23. mai - 24. mai Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning
juni 2023
15. jun - 16. jun KOMØKforum Trøndelag
19. jun Fellessensur i grunnskolen våren 2023
19. jun - 21. jun Fellessensur i videregående skole våren 2023
september 2023
26. sep - 27. sep Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgivning
oktober 2023
24. okt - 25. okt Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgivning
24. okt Informasjonsmøte fremtidsfullmakt i Trondheim og Steinkjer
26. okt Informasjonsmøte fremtidsfullmakt i Trondheim og Steinkjer
juni 2024
19. jun - 21. jun Fellessensur i grunnskolen våren 2024
19. jun - 21. jun Fellessensur i videregående skole våren 2024