Her er oversikten over alle kurs og konferanser hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
juni 2022
01. jun - 17. nov 22 - 46 Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med NTNU Studietilbud 2022/2023 i Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse og omsorg i Trøndelag. NTNU Trondheim
september 2022
28. sep 39 Statsforvalteren i Trøndelag Kommunebesøk Steinkjer kommune Steinkjer
29. sep - 30. sep 39 Trøndelag Helse og omsorgslederforum i samarbeid med Statsforvalteren Konferanse for kommunale helse og omsorgsledere Scandic Hell Stjørdal
oktober 2022
03. okt 40 Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med Skjetlein videregående skole Kurs i bekjemping av fremmede, skadelige planter Skjetlein videregående skole
04. okt 40 Statsforvalteren i Trøndelag Webinar med tema tilskudd ved produksjonssvikt i plante – og honningproduksjon Teams-Webinar
05. okt 40 Statsforvalteren i Trøndelag Fagsamling kapittel 6 A i integreringsloven - Trondheim Clarion Hotell Trondheim
06. okt 40 Statsforvalteren i Trøndelag Fagsamling kapittel 6 A i integreringsloven - Steinkjer Statens Hus Steinkjer (møterom Stiklestad)
07. okt 40 Statsforvalteren i Trøndelag Urbant landbruk i Trøndelag Webinar i Teams
18. okt 42 Statsforvalteren i Trøndelag, Voll gård - Kompetansesenter for urban dyrking og Norsk landbruksrådgivning Oppstartsprogram Markedshage Trøndelag høst 2022 Teams
19. okt - 21. okt 42 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Videregående kurs i økonomisk rådgivning 19.-21. oktober Digitalt - Nettmøte i Teams
20. okt - 21. okt 42 Nord Universitet, NTNU, Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag, Steinkjer kommune, Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet, KS Trøndelagskonferansen 2022 Scandic Hell Hotel, Stjørdal
24. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag Digital samling om eksamen etter LK20/LK20S Digitalt
25. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag Velkommen til møte om bekjemping av fremmede arter i prioriterte vassdrag Orkla, Rennebu kommunehuset, kommunestyresalen
26. okt - 27. okt 43 KS, Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag Arena Trøndelag Arena Trøndelag
27. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag, seksjon NAV/sosiale tjenester Barneperspektivet i NAV - boligsosialt arbeid med barnefamilier Digitalt via Teams
27. okt - 28. okt 43 RVTS Midt og Statsforvalteren i Trøndelag Regional konferanse om selvmordsforebygging Radisson Blu Royal Garden Hotel
28. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag Velkommen til møte om bekjemping av fremmede arter i prioriterte vassdrag Verdal rådhus, møterom Porselenstrand
november 2022
01. nov 44 Statsforvalteren i Trøndelag Velkommen til møte om bekjemping av fremmede arter i prioriterte vassdrag Melhus rådhus, møterom Kark
01. nov 44 Helsedirektoratet Temasamling om Kommunalt pasient og brukerregister(KPR)- helse og omsorg Webinar
02. nov - 03. nov 44 Statsforvalteren i Trøndelag Informasjonsmøte fremtidsfullmakt i Trondheim Statens hus
08. nov - 11. nov 45 Statsforvalterne i Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og Oslo og Viken Inn på tunet-uka-(uke 45) Sluttkonferanser Nettseminar
10. nov - 11. nov 45 Stasforvalteren i Trøndelag Statlig etatsjefsmøte Steinkjer
14. nov 46 Statsforvalteren i samarbeid med NAKU Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming Scandic Hell
16. nov 46 Helsedirektoratet, KS og Senter for omsorgsforskning Leve hele livet-konferansen: Sammen for bærekraftige og levende lokalsamfunn Digitalt
23. nov 47 Statsforvalteren i Trøndelag Kommunebesøk Ørland kommune Ørland
desember 2022
01. des 48 Regionalt støtteapparat i Trøndelag Hvordan kan vi jobbe tverrsektorielt for å skape bærekraftige lokalsamfunn i kommunene? Scandic Hell, Stjørdal
05. des - 07. des 49 Statsforvaltaren i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Videregåande kurs i økonomisk rådgivning 5.-7. desember Digitalt - Nettmøte i Teams
06. des - 08. des 49 Statsforvalteren i Trøndelag Faglig fora for ansatte som jobber med forvaltning innen helse og omsorg i Trøndelag 6.12.2022 Statens Hus Trondheim, Auditoriet eller 8.12.2022 Statens Hus Steinkjer, møterom Stiklestad
januar 2023
03. jan 1 Statsforvalteren i Trøndelag Fellessensur i videregående skole høsten 2022 Bestemmes senere
17. jan 3 Statsforvalteren i Trøndelag Kommunebesøk Namsos kommune Namsos
juni 2023
19. jun - 21. jun 25 Statsforvalteren i Trøndelag Fellessensur i grunnskolen våren 2023 Bestemmes senere
19. jun - 21. jun 25 Statsforvalteren i Trøndelag Fellessensur i videregående skole våren 2023 Bestemmes senere
juni 2024
18. jun - 20. jun 25 Statsforvalteren i Trøndelag Fellessensur i grunnskolen våren 2024 Bestemmes senere
18. jun - 20. jun 25 Statsforvalteren i Trøndelag Fellessensur i videregående skole våren 2024 Bestemmes senere
Dato Arrangement
juni 2022
01. jun - 17. nov Studietilbud 2022/2023 i Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse og omsorg i Trøndelag.
september 2022
28. sep Kommunebesøk Steinkjer kommune
29. sep - 30. sep Konferanse for kommunale helse og omsorgsledere
oktober 2022
03. okt Kurs i bekjemping av fremmede, skadelige planter
04. okt Webinar med tema tilskudd ved produksjonssvikt i plante – og honningproduksjon
05. okt Fagsamling kapittel 6 A i integreringsloven - Trondheim
06. okt Fagsamling kapittel 6 A i integreringsloven - Steinkjer
07. okt Urbant landbruk i Trøndelag
18. okt Oppstartsprogram Markedshage Trøndelag høst 2022
19. okt - 21. okt Videregående kurs i økonomisk rådgivning 19.-21. oktober
20. okt - 21. okt Trøndelagskonferansen 2022
24. okt Digital samling om eksamen etter LK20/LK20S
25. okt Velkommen til møte om bekjemping av fremmede arter i prioriterte vassdrag
26. okt - 27. okt Arena Trøndelag
27. okt Barneperspektivet i NAV - boligsosialt arbeid med barnefamilier
27. okt - 28. okt Regional konferanse om selvmordsforebygging
28. okt Velkommen til møte om bekjemping av fremmede arter i prioriterte vassdrag
november 2022
01. nov Velkommen til møte om bekjemping av fremmede arter i prioriterte vassdrag
01. nov Temasamling om Kommunalt pasient og brukerregister(KPR)- helse og omsorg
02. nov - 03. nov Informasjonsmøte fremtidsfullmakt i Trondheim
08. nov - 11. nov Inn på tunet-uka-(uke 45) Sluttkonferanser
10. nov - 11. nov Statlig etatsjefsmøte
14. nov Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming
16. nov Leve hele livet-konferansen: Sammen for bærekraftige og levende lokalsamfunn
23. nov Kommunebesøk Ørland kommune
desember 2022
01. des Hvordan kan vi jobbe tverrsektorielt for å skape bærekraftige lokalsamfunn i kommunene?
05. des - 07. des Videregåande kurs i økonomisk rådgivning 5.-7. desember
06. des - 08. des Faglig fora for ansatte som jobber med forvaltning innen helse og omsorg i Trøndelag
januar 2023
03. jan Fellessensur i videregående skole høsten 2022
17. jan Kommunebesøk Namsos kommune
juni 2023
19. jun - 21. jun Fellessensur i grunnskolen våren 2023
19. jun - 21. jun Fellessensur i videregående skole våren 2023
juni 2024
18. jun - 20. jun Fellessensur i grunnskolen våren 2024
18. jun - 20. jun Fellessensur i videregående skole våren 2024