Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
november 2020
18. nov - 31. jan 47 - 4 Fylkesmannen i Trøndelag i samarbeid med AMBIA A/S Opplæring for arbeidsledere/medarbeidsledere i ordningen Brukerstyrt Personlig Assistanse Teams
januar 2021
14. jan - 04. feb 2 - 5 Statsforvalteren i Trøndelag, helse og omsorgsavdelingen Informasjon om tilskudd på helse og omsorgsområdet 2021 Teams
26. jan - 28. jan 4 Statsforvalteren i Trøndelag, Landbruksavdelingen Digital landbrukskonferanse 2021 Teams
29. jan 4 Trovo - i samarbeid med statsforvalteren Kursrekke i digital kompetanse for kommunale voksenopplæringer På nett
februar 2021
16. feb 7 Trøndelagsløftet i samarbeid med Statsforvalteren Invitasjon webinar Velferdsteknologisk knutepunkt Webinar
16. feb 7 Statsforvalteren i Trøndelag Invitasjon til digitalt møte med kommunene om rus- og psykisk helseområdet Digitalt møte
17. feb - 18. feb 7 KS Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag Arena Trøndelag Mer info kommer
mars 2021
03. mar 9 Trovo - i samarbeid med statsforvalteren Kursrekke i digital kompetanse for kommunale voksenopplæringer På nett
april 2021
14. apr 15 Trovo - i samarbeid med statsforvalteren Kursrekke i digital kompetanse for kommunale voksenopplæringer På nett
juni 2021
03. jun 22 Fylkesmannen i Trøndelag Sensorskolering Trondheim
16. jun 24 Fylkesmannen i Trøndelag Fellessensur Trondheim
Dato Arrangement
november 2020
18. nov - 31. jan Opplæring for arbeidsledere/medarbeidsledere i ordningen Brukerstyrt Personlig Assistanse
januar 2021
14. jan - 04. feb Informasjon om tilskudd på helse og omsorgsområdet 2021
26. jan - 28. jan Digital landbrukskonferanse 2021
29. jan Kursrekke i digital kompetanse for kommunale voksenopplæringer
februar 2021
16. feb Invitasjon webinar Velferdsteknologisk knutepunkt
16. feb Invitasjon til digitalt møte med kommunene om rus- og psykisk helseområdet
17. feb - 18. feb Arena Trøndelag
mars 2021
03. mar Kursrekke i digital kompetanse for kommunale voksenopplæringer
april 2021
14. apr Kursrekke i digital kompetanse for kommunale voksenopplæringer
juni 2021
03. jun Sensorskolering
16. jun Fellessensur