Her er oversikten over alle kurs og konferanser hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
april 2024
15. apr - 24. apr 16 - 17 Statsforvalteren i Trøndelag arrangerer, i samarbeid med Verdal og Orkland kommuner Samling for kommuner og fellingsledere 15. – 16. april 2024 på Scandic Stiklestad i Verdal OG 23. – 24. april 2024 på Bårdshaug Herregård i Orkanger
23. apr - 24. apr 17 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning Digitalt - nettmøte i Teams
23. apr 17 Statsforvalteren i Rogaland, Innlandet, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal, Agder, Vestland, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark Webinarer praktisk prosjektledelse Teams
mai 2024
03. mai 18 Statsforvalteren i Trøndelag Digital møteplass - Utvikling Teams
07. mai 19 Statsforvalteren i Trøndelag, USHT, SOF, Nord Helse Nord-Trøndealg Lokal pasientsikkerhetskonferanse Nord Universitet, Levanger - storsalen
22. mai 21 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag. Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Microsoft Teams
24. mai 21 Statsforvalteren i Trøndelag Digital møteplass - Forvaltning Teams
29. mai 22 Husbanken region Midt-Norge og Statsforvalteren i Trøndelag Invitasjon til digital samling- Boligsosial lov og helhetlig planlegging i kommunene Digitalt via teams
31. mai 22 Statsforvalteren i Vestland i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvalteren i Innlandet. Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet Teams
juni 2024
04. jun - 05. jun 23 Fagnettverket Nordre Trøndelag Demensforum Fagnettverket Nordre Trøndelag Demensforum inviterer til todagers konferanse Rådhussalen på Steinkjer Rådhus
04. jun 23 Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT, RVTS og brukerorganisasjonene Mental Helse, LPP og FHN Nettverkssamlinger for rus - og psykisk helsearbeid i 2024 Scandic Rock City Namsos
10. jun - 11. jun 24 Statsforvalteren i Trøndelag, KS og NKK. KOMØKforum Trøndelag Scandic Rock city, Namsos
13. jun - 22. nov 24 - 47 Statsforvalteren i Trøndelag Faglig fora for ansatte som jobber med forvaltning innen helse og omsorg 2024 Steinkjer eller Trondheim
19. jun 25 Statsforvalteren i Trøndelag Fellessensur i grunnskolen våren 2024 Quality hotel Prinsen, Trondheim
19. jun - 21. jun 25 Statsforvalteren i Trøndelag Fellessensur i videregående skole våren 2024 Quality hotel Prinsen, Trondheim
september 2024
03. sep - 04. sep 36 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgivning Digitalt - nettmøte i Teams
03. sep - 04. sep 36 Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune Klimakonferansen 2024 Scandic Hell
06. sep 36 Statsforvalteren i Trøndelag Digital møteplass - Utvikling Teams
11. sep 37 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag. Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Microsoft Teams
20. sep 38 Statsforvalteren i Trøndelag Digital møteplass - Forvaltning Teams
24. sep 39 Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT, RVTS og brukerorganisasjonene Mental Helse, LPP og FHN Nettverkssamlinger for rus - og psykisk helsearbeid i 2024 Trondheim, Prinsensgate 1
26. sep - 27. sep 39 Trøndelag helse og omsorgslederforum i samarbeid med Statsforvalteren Konferanse for kommunale helse og omsorgsledere Scandic Hell, Stjørdal
oktober 2024
04. okt 40 Statsforvalteren i Trøndelag Digital møteplass - Utvikling Teams
18. okt 42 Statsforvalteren i Trøndelag Digital møteplass - Forvaltning Teams
24. okt - 25. okt 43 KS, Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag Arena Trøndelag Sted kommer
24. okt 43 Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT, RVTS og brukerorganisasjonene Mental Helse, LPP og FHN Nettverkssamlinger for rus - og psykisk helsearbeid i 2024 Bårdshaug herregård
november 2024
01. nov 44 Statsforvalteren i Trøndelag Digital møteplass - Utvikling Teams
15. nov 46 Statsforvalteren i Trøndelag Digital møteplass - Forvaltning Teams
26. nov - 27. nov 48 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgivning Digitalt - nettmøte i Teams
desember 2024
06. des 49 Statsforvalteren i Trøndelag Digital møteplass - Utvikling Teams
11. des 50 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag. Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Microsoft Teams
13. des 50 Statsforvalteren i Trøndelag Digital møteplass - Forvaltning Teams
Dato Arrangement
april 2024
15. apr - 24. apr Samling for kommuner og fellingsledere
23. apr - 24. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning
23. apr Webinarer praktisk prosjektledelse
mai 2024
03. mai Digital møteplass - Utvikling
07. mai Lokal pasientsikkerhetskonferanse
22. mai Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
24. mai Digital møteplass - Forvaltning
29. mai Invitasjon til digital samling- Boligsosial lov og helhetlig planlegging i kommunene
31. mai Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet
juni 2024
04. jun - 05. jun Fagnettverket Nordre Trøndelag Demensforum inviterer til todagers konferanse
04. jun Nettverkssamlinger for rus - og psykisk helsearbeid i 2024
10. jun - 11. jun KOMØKforum Trøndelag
13. jun - 22. nov Faglig fora for ansatte som jobber med forvaltning innen helse og omsorg 2024
19. jun Fellessensur i grunnskolen våren 2024
19. jun - 21. jun Fellessensur i videregående skole våren 2024
september 2024
03. sep - 04. sep Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgivning
03. sep - 04. sep Klimakonferansen 2024
06. sep Digital møteplass - Utvikling
11. sep Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
20. sep Digital møteplass - Forvaltning
24. sep Nettverkssamlinger for rus - og psykisk helsearbeid i 2024
26. sep - 27. sep Konferanse for kommunale helse og omsorgsledere
oktober 2024
04. okt Digital møteplass - Utvikling
18. okt Digital møteplass - Forvaltning
24. okt - 25. okt Arena Trøndelag
24. okt Nettverkssamlinger for rus - og psykisk helsearbeid i 2024
november 2024
01. nov Digital møteplass - Utvikling
15. nov Digital møteplass - Forvaltning
26. nov - 27. nov Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgivning
desember 2024
06. des Digital møteplass - Utvikling
11. des Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
13. des Digital møteplass - Forvaltning