Her er oversikten over alle kurs og konferanser hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2023
07. sep - 16. nov 36 - 46 Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med NTNU Studietilbud 2023/2024 i Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse og omsorg i Trøndelag NTNU Trondheim
oktober 2023
05. okt 40 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvalteren i Møre og Romsdal  og KORUS Midt Webinar om rådgivende enhet for russaker Microsoft Teams
06. okt 40 Statsforvalteren i Trøndelag og KS Trøndelag Statsbudsjettet 2024 - digitalt møte Digitalt
17. okt 42 Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT, RVTS og brukerorganisasjonene RIO, A-Larm, Mental Helse og LPP Nettverkssamling for rus - og psykisk helsearbeid i Orkland Bårdshaug gjestegård, Orkland
19. okt 42 Statsforvalteren i Trøndelag Ny opptrappingsplan for psykisk helse (2023-2033) Frokost webinar
20. okt 42 Migrasjonsnettverket i Trøndelag Møte i migrasjonshelsenettverk Inderøy
24. okt - 25. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
24. okt - 25. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag Samling for kommunal skogforvaltning Selbu
24. okt - 25. okt 43 RVTS Midt, Bufdir, Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvalteren i Møre og Romsdal Velkommen til regional TryggEst konferanse i Midt-Norge Scandic Lerkendal Hotell, Trondheim
24. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag Informasjonsmøte fremtidsfullmakt i Trondheim og Steinkjer Trondheim og Steinkjer
25. okt - 26. okt 43 Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Trøndelag, NAPHA, RVTS- midt, samt bruker og pårørendeorganisasjonene Alarm og RIO Nettverkssamling for ACT/FACT og FACT-ung (i ordinær drift) i Midt Norge Quality Hotel Waterfront Nedre Strandgate 25-27 6002 Ålesun
26. okt 43 Oi! Trøndersk mat og drikke, Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim kommune og Statsforvalteren i Trøndelag Studietur i Trøndelag Trøndelag
26. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag Informasjonsmøte fremtidsfullmakt i Trondheim og Steinkjer Trondheim og Steinkjer
november 2023
01. nov 44 KS, Forskningsrådet, Trøndelag fylkeskommune og Stsforvalteren FOUI-verksted Trøndelag Trondheim, Scandic Nidelven
01. nov - 02. nov 44 Nord universitet, Nordlab, Sintef, NTNU, Statsforvalteren i Trøndelag, Statsforvalteren i Nordland m/flere De regionale Sikkerhetsdagene 2023 Scandic havet, Bodø
07. nov 45 Det regionale støtteapparatet for Leve hele livet Hvordan kan vi bruke ABC for god psykisk helse, som et verktøy for å møte utfordringer med demografi og utenforskap? Webinar
09. nov 45 Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) og Nasjonalt senter for aldring og helse Fagdag om pårørendesamarbeid til voksne med utviklingshemming Scandic Oslo Airport
09. nov 45 Statsforvalteren i Trøndelag Kommuneoverlegemøte Auditoriet i Prinsens gate 1
10. nov 45 Statsforvalteren i Trøndelag Velkommen til årets smitteverndag i Trøndelag Prinsens gate 1 (Statens hus),Trondheim
15. nov - 16. nov 46 RVTS Nord RVTS Midt IMDI Politiet Troms  Finnmark fylkeskommune Bufetat NAV UDI Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsforvalteren i Nordland Statsforvalteren i Trøndelag  Nordland fylkeskommune Arbeidstilsynet NASAK Kulturelt mangfold i nord Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Mulighet for digital deltakelse
23. nov 47 Statsforvalteren i Trøndelag, HAVO – Habiliteringstjenestene iTrøndelag, NAKU – nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming, NTNU –ved studietilbud innen helse og omsorgslovgivning, og KS sin satsing«Trøndelagsløftet for Velferdsteknologi.» Fagdag Habilitering: Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming Scandic Hell, Stjørdal
23. nov - 24. nov 47 KS, Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag Arena Trøndelag Scandic Hell, Stjørdal
30. nov 48 Statsforvalteren i Trøndelag Basiskurs om økonomisk rådgivning Digitalt (Microsoft Teams)
desember 2023
06. des - 07. des 49 Statsforvalteren i Trøndelag Helhetlig oppfølgning av barnefamilier Scandic Hell hotell, Stjørdal
juni 2024
19. jun - 21. jun 25 Statsforvalteren i Trøndelag Fellessensur i grunnskolen våren 2024 Bestemmes senere
19. jun - 21. jun 25 Statsforvalteren i Trøndelag Fellessensur i videregående skole våren 2024 Bestemmes senere
Dato Arrangement
september 2023
07. sep - 16. nov Studietilbud 2023/2024 i Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse og omsorg i Trøndelag
oktober 2023
05. okt Webinar om rådgivende enhet for russaker
06. okt Statsbudsjettet 2024 - digitalt møte
17. okt Nettverkssamling for rus - og psykisk helsearbeid i Orkland
19. okt Ny opptrappingsplan for psykisk helse (2023-2033)
20. okt Møte i migrasjonshelsenettverk
24. okt - 25. okt Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
24. okt - 25. okt Samling for kommunal skogforvaltning
24. okt - 25. okt Velkommen til regional TryggEst konferanse i Midt-Norge
24. okt Informasjonsmøte fremtidsfullmakt i Trondheim og Steinkjer
25. okt - 26. okt Nettverkssamling for ACT/FACT og FACT-ung (i ordinær drift) i Midt Norge
26. okt Studietur i Trøndelag
26. okt Informasjonsmøte fremtidsfullmakt i Trondheim og Steinkjer
november 2023
01. nov FOUI-verksted Trøndelag
01. nov - 02. nov De regionale Sikkerhetsdagene 2023
07. nov Hvordan kan vi bruke ABC for god psykisk helse, som et verktøy for å møte utfordringer med demografi og utenforskap?
09. nov Fagdag om pårørendesamarbeid til voksne med utviklingshemming
09. nov Kommuneoverlegemøte
10. nov Velkommen til årets smitteverndag i Trøndelag
15. nov - 16. nov Kulturelt mangfold i nord
23. nov Fagdag Habilitering: Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming
23. nov - 24. nov Arena Trøndelag
30. nov Basiskurs om økonomisk rådgivning
desember 2023
06. des - 07. des Helhetlig oppfølgning av barnefamilier
juni 2024
19. jun - 21. jun Fellessensur i grunnskolen våren 2024
19. jun - 21. jun Fellessensur i videregående skole våren 2024