Høringsuttalelser

Her samler vi våre svar på høringer hvor vi har avgitt uttalelse.

Publisert 05.02.2018

Høringsuttalelse til regional plan for arealbruk i Trøndelag
Uttalelse til Gjerdrum-utvalget - vurderinger og anbefalinger om hvordan det norske samfunnet forvalter og håndterer risikoen for kvikkleireskred
Høringssvar på forslag til nye midlertidige regler om hjemmeopplæring
Uttalelse til endringer i rovviltforvaltningen
Høringsuttalelse - Nord universitets studiestedsstruktur
Fylkesmannens uttalelse til Trøndelagsplanen 2018-2030
Uttalelse til førerkortforskrift

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.