16.05.2024

Åpnet banebrytende restaurering av elveløp i Selbu

- Det er, så vidt vi vet, første gangen en meandrerende elv restaureres i Trøndelag. Dette er en spesiell naturtype, rødlista sådan, sa statsforvalter Frank Jenssen da et omfattende naturrestaureringsprosjekt ble åpnet i Selbu 15. mai.


08.05.2024

Kronprinsessens litteraturtog besøker Trøndelag

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit drar igjen på tur med Litteraturtoget – i år med Rørosbanen fra Elverum til Røros 11.-12. juni. Litteraturtoget stopper på stasjonene i Elverum, Alvdal og på Røros.


07.05.2024

Kommunene kan nå søke tilskudd til å utarbeide kommunale jordvernstrategier

Landbruksdirektoratet har nå lyst ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier.


07.05.2024, Endra 08.04.2024

Veileder, klage på standpunktkarakter i fag våren 2024

Hensikten med denne veiledningen er å tydeliggjøre hva som forventes av alle involverte i behandlingen av klager på standpunktkarakter. Vi håper dette vil skape forståelse og forutsigbarhet for alle parter.


02.05.2024

Kantskog

Visste du at noe av det viktigste for livet i vann står på land? Det er hovedgrunnen til at det er regler for hvordan man skal hogge skog langs elver og bekker.


26.04.2024

Vis hensyn til sjøfugl i hekketiden

Nå har hekketiden for sjøfugl og andre fuglearter startet. Dette er en sårbar periode for fugl der de trenger tid og ro til å kurtisere, bygge reir, legge egg og passe unger. I enkelte verneområder er det ferdselsforbud i denne perioden. Hva gjør du når en måke lager reir på taket ditt?


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium