23.03.2023

Veileder for flytting av ferskvannsmuslinger er publisert!

Det aller beste for den truede arten elvemusling er å få leve i fred i elva. Kunnskap om muslingen bør derfor tidlig inn i planprosesser slik at man kan utforme inngrep som tar hensyn til det.


21.03.2023

Kulturlandskapsprisen for Trøndelag 2022 til Birgit og Einar Myhr

Kulturlandskapsprisen 2022 for Trøndelag er tildelt Birgit og Einar Myhr fra Skogn i Levanger kommune. Prisen ble delt ut under Landbrukskonferansen 2023 som Statsforvalteren i Trøndelag arrangerer i Stjørdal 21. og 22. mars.


21.03.2023

Torbjørn Støre årets økobonde Trøndelag 2022

Prisen Årets Økobonde 2022 ble i dag, 21. mars, tildelt Torbjørn Støre på Støre gård i Skogn i Levanger kommune. Prisen ble delt ut under Landbrukskonferansen 2023 som arrangeres av Statsforvalteren i Trøndelag 21. og 22. mars i Stjørdal.


20.03.2023

Ny direktør for statsforvalterens landbruksavdeling

Audhild Slapgård (39) er ansatt som ny direktør for landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag. Hun tiltrer stillingen i juli.


14.03.2023

Nasjonal jordvernpris 2023 - kandidater fra Trøndelag?

Statsforvalteren ønsker forslag til kandidater fra Trøndelag til nasjonal jordvernpris innen 24. mars. Den nasjonale jordvernprisen er et tiltak for å styrke jordvernet.


08.03.2023

Informasjonsmøte om motorisert ferdsel på sjø i verneområder og andre sårbare områder for sjøfugl

Statsforvalteren inviterer herved reiselivsaktører, kommuner og andre interesserte til et informasjonsmøte om hvilke lover og regler som gjelder for ferdsel på sjø i sårbare områder for sjøfugl og annet dyreliv.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium