03.02.2021

Korona i Trøndelag

Råd og informasjon finner du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.

Klikk her for å finne kart over smitten i Trøndelag, lenker og informasjon fra Statsforvalteren.

05.05.2021

Status for koronasertifikat-arbeidet

På dagens pressekonferanse orienterte regjeringen om status for arbeidet med koronasertifikat i Norge. Bruken av koronasertifikat gjør at vi kan åpne opp mer, og kunne holde mer åpent gjennom resten av pandemien.


04.05.2021

Eldre ut på middag - søk nå!

Statsforvalteren i Trøndelag har fått 2.675 000 kroner, som skal gå til å arrangere et hyggelig måltid for eldre. Men foreløpig er det kommet få søknader og vi oppfordrer nå kommunene til å søke. Fristen er 12. mai.


29.04.2021

Derfor kan noen kommuner havne på ROBEK-lista

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Men hva skal til for at en kommune havner i registeret? Og hva skjer om man havner der?


28.04.2021

Letter på rådene for fullvaksinerte

Regjeringen letter nå på rådene for fullvaksinerte etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet.


27.04.2021

Trebyen Trondheim

Mer bruk av tre i bygninger er et viktig bidrag i omstillingen til bioøkonomien og et grønt skifte. Satsingene gjennom "Wood Works! Cluster", "Tredriverordningen for Trøndelag" og "Trebyen Trondheim" er viktig for bruk av mere tre og verdiskaping med basis i trefiberen i Trøndelag. Statsforvalteren i Trøndelag, har vært og er, en aktiv støttespiller for alle tre satsingene.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium