Verjemål

Oppdatert 08.07.2024

Personar som ikkje kan ta hand om interessene sine sjølv på grunn av skade, sjukdom eller funksjonsnedsetting, kan få hjelp av ei verje. Ei slik ordning, eit verjemål, er frivillig og tilpassa ønska og behova til den som har verje. Det er statsforvaltaren som utnemner og følgjer opp verjene, og det er Sivilrettsforvaltninga som er sentral verjemålsmyndigheit.

Statsforvaltaren i fylket der du bur, har informasjon om telefontider, lokale kurs og rekruttering av nye verjer. Det er også statsforvaltaren som kan svare dersom du har spørsmål om ei konkret sak.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 26.10.2023

Er du en av våre nye verger i Trøndelag?

Statsforvalteren i Trøndelag har behov for nye faste verger. Vi søker personer som er glad i å omgås andre, og det er en fordel om du har relevant arbeidserfaring i det å møte forskjellige mennesker og deres behov.


Publisert 25.10.2023

Verge - med medmennesker i fokus

Møt Per Marius Røkke Hanger og Ann Johanne Edvardsen. Etter fartstid i andre yrker er de i dag verger på heltid.


Publisert 03.07.2023

Informasjon om endringer i vergemålsloven

Stortinget har vedtatt flere endringer i vergemålsloven. Disse endringene trådte i kraft 1. april 2023.


Publisert 30.01.2023

Spørsmål og svar om framtidsfullmakt

Her finner du svar på de spørsmålene som oftest stilles til oss om framtidsfullmakt.

https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Vergemal/sporsmal-og-svar-om-vergemal/

 


Publisert 27.10.2022

Informasjonsmøte fremtidsfullmakt i Trondheim og Steinkjer

Statsforvalteren erfarer et stadig økende antall henvendelser om fremtidsfullmakt. Derfor arrangerer vi nå to møter om fremtidsfullmakt 2. og 3. november. 

 


Publisert 19.04.2022

Stort behov for flere representanter

Med flere enslige mindreårige flyktninger fra Ukraina øker også behovet for folk som kan representere barnas interesse i møte med norske myndigheter.


Publisert 20.04.2021

Forvalter over to milliarder kroner

Visste du at Statsforvalteren i Trøndelag passer på over 2,2 milliarder kroner i vergemålsmidler? Pengene står trygt plassert i en rekke ulike banker.


Publisert 14.04.2020

Innlevering av vergeregnskap

På grunn av koronasituasjonen er det til stor hjelp om flest mulig sender vergeregnskapet og andre meldinger digitalt.Publisert 27.03.2020

Vergeregnskap for 2019

Frist for innlevering av vergeregnskap er 30. april 2020. Brev med informasjon om vergeregnskapet og vergeregnskapets fire deler skal være sendt til alle verger i Trøndelag. 


Publisert 29.02.2020

Stor interesse for fremtidsfullmakt i Stjørdal

Ikke et sete var ledig da Fylkesmannen i Trøndelag besøkte Stjørdal seniorforum denne uken. 250 interesserte var møtt opp i Kimen kirke for å få vite mer om fremtidsfullmakt.


Film om fremtidsfullmakt

Kontakt

Vergemålstelefonen besvares mellom kl. 12.00 - 13.30. man-fredag.

Tlf. 74 16 83 00.

På grunn av  ferieavvikling , vil åpningstiden på vergemålstelefonen reduseres til kl. 12.00 – 13.00
i uke 28 – 32. Fra 08.07.2024 til 11.08.2024.

 


Besøksadresser:

Steinkjer:
Statens hus, Strandveien 38

Trondheim:
Statens hus, Prinsens g. 1