Verge - med medmennesker i fokus

Ann Johanne Edvardsen og Per Marius Røkke Hanger finner det givende og lærerikt å være verger for mennesker i vidt ulike livssituasjoner.
Ann Johanne Edvardsen og Per Marius Røkke Hanger finner det givende og lærerikt å være verger for mennesker i vidt ulike livssituasjoner. Foto: Skjalg Ledang / Statsforvalteren i Trøndelag.

Møt Per Marius Røkke Hanger og Ann Johanne Edvardsen. Etter fartstid i andre yrker er de i dag verger på heltid.

Publisert 25.10.2023

Sola skinner lavt og skarpt over Børsa, kommunesenteret i Skaun kommune. Høsten er på vei til å rulle ut fargekartet i naturen rundt oss. Løfter vi blikket ser vi lite annet enn idyll rundt oss. Smilet sitter løst hos de som er på vei til eller fra ulike ærend i Børsa. Ann Johanne Edvardsen fra Skaun kommer smilende, etterfulgt av Per Marius Røkke Hanger fra nabokommunen Melhus. To aktive trøndere som har gjort et offentlig verv til sitt arbeid på heltid.

Alle kan vi få behov for verge

De fleste av oss har hørt begrepet verge. Men det er slettes ikke sikkert våre tanker om hva en verge utfører stemmer med virkeligheten i ett og alt. Alle kan vi i løpet av livsløpet, av høyst ulike årsaker, få behov for bistand fra en verge. Det er da Ann Johanne og Per Marius, og alle de andre vergene i Trøndelag, er helt vesentlige for at våre oppgaver og rettigheter skal bli ivaretatt.

Noen fartshumper hører med

Alle mennesker har mål i livet. Å få gå veien sammen med dem mot målet er en fantastisk opplevelse. Alle møter vi noen fartshumper på veien, men det hører med, sier Ann Johanne. Hun har hele sitt yrkesaktive liv jobbet med mennesker, og for om lag ti år siden ble hun litt tilfeldig verge for første gang. Oppgaven ga mersmak, og ledet i løpet av noen år til at hun ble verge på heltid.

Ville hjelpe da krisen oppsto

For Per Marius var flyktningkrisen i 2015/2016 en medvirkende årsak til at han tok steget inn i det som i dag er blitt heltidsbeskjeftigelse.
- Jeg så aktivt etter muligheter for å bistå i den vanskelige situasjonen den gang, og oppdaget at å representere mindreårige asylsøkere som kom til Norge uten foreldre viste seg å være riktig oppgave for meg. Dette ledet senere til at jeg også tok på meg å være verge for voksne fordi jeg så det som en mulighet for å bistå mennesker med behov for bistand på mange områder av livet. Over tid ble det som startet som en deltidsoppgave med å ivareta noen enkeltmennesker sine interesser, i tillegg til full stilling i Skatteetaten, til å bli min eneste fulltidsjobb med mange ulike typer oppdrag som verge, forteller Per Marius.

Oppnevnt, men ikke ansatt

Begge to poengterer at verge ikke er et ordinært yrke. Verger blir oppnevnt av staten, men er ikke ansatt i staten. Ann Johanne og Per Marius har gjort som mange andre verger i dag, og blitt selvstendig næringsdrivende. I praksis har de gjort verge til et yrke. Oppnevnt av staten, men på mange måter med sine vergehavere som arbeidsgivere. Vergehavere er de som vergene skal bistå med ulike oppgaver.

Hele livsløpet

Min yngste vergehaver var to år, min eldste 96 år, sier Per Marius. Og forteller med det om den store spennvidden i oppgaver som en verge kan forvente. Oppgavene og utfordringene har samme spennvidde. Men hva er drivkraften som får mennesker til å utvikle et verv til en livsoppgave?
- Å verge betyr å beskytte. Beskytte mot urett. Hjelpe medmennesker til å få sine rettigheter ivaretatt, også når de selv ikke er i stand til eller vet å kreve sin rett, forklarer Per Marius.
Begge to trekker fram samfunnsengasjement og rettferdighetssans, med mennesket i fokus, som viktige drivkrefter.

Handler om ivaretakelse

De legger heller ikke skjul på at læringskurven var bratt da de først tok på seg vervet. Takket være god ivaretakelse fra vergemålseksjonen hos Statsforvalteren har de hele tiden følt seg ivaretatt i forhold til oppgavene.
- En verge må hele tiden være forberedt på nye problemstillinger, og sette seg inn i nye utfordringer og nye fagfelt. Vi lærer noe nytt hele tiden. Enkeltmennesket har mange rettigheter i Norge, men ofte må man i møte med en instans for å få ivaretatt rettigheter. Her kommer vergen inn og skal blant annet sørge for at selvbestemmelsesretten blir ivaretatt, forklarer Per Marius.
I dette ligger å gi den enkelte vergehaver råd og støtte til å ta den beste beslutningen.
- Vi tar ikke avgjørelsen for dem, og passer også på at det ikke er andre som gjør det. Alle har rett til et selvstendig liv, forklarer de to vergene.

Gode nettverk

Selv om de begge er selvstendig næringsdrivende med utgangspunkt i det som er et verv, så trekker de fram at vergene også har nettverk de drar veksler på.
- Når vergehavere flytter får de gjerne oppnevnt ny verge. I slike tilfeller snakker ny og gammel verge sammen, og det er èn måte det oppstår nettverk på. Samtidig som Ann Johanne og Per Marius trekker fram at som verge er det viktig at man har evne til å jobbe selvstendig og organisere sin egen arbeidstid på en måte som er ryddig og god både for vergehaverne og den som er verge.

Vi blir godt ivaretatt

Smilene sitter løst mens vi prater om vervet som verge, og engasjementet er stort for oppdraget de har tatt på seg på vegne av storsamfunnet. De har begge fortellinger om sterke møter med enkeltmennesker.
- Man må ha empati, men samtidig kunne ta vare på seg sjøl. Oppdraget gir god innsikt i hvordan velferdssamfunnet i Norge henger sammen, og god kommunikasjon er kjempeviktig. Det er kort sagt samfunnsnyttig arbeid, og man må av og til kunne tåle å stå oppreist i en storm.
Når det dukker opp spørsmål der det er vanskelig å finne de riktige svarene, så er vergemålseksjonen hos Statsforvalteren den de gjerne kontakter.
- Vi blir veldig godt ivaretatt. De er der alltid de gangene vi trenger dem, sier Per Marius og Ann Johanne.

Ville ikke valgt noe annet

Selv om begge føler det var tilfeldigheter som førte til at de første gang tok på seg å fungere som verge, så er de i dag glad for at de kan bruke arbeidstiden som verger.
- Ingen tvil. Jeg kunne ikke tenkt meg å jobbe med noe annet i dag. Utdanning og yrkesbakgrunn er ikke avgjørende for om man vil trives som verge, sier Ann Johanne.
Hun får støtte fra Per Marius.
- Jeg pleier å si at det er to ting jeg ikke kan gjøre som verge. Det første er å trylle, det andre er å bryte norsk lov.
Ute er himmelen over Børsa fortsatt i all hovedsak blå, men med noen skyer drivende forbi. På samme måte som ingen liv er fri for at mørke skyer til tider dukker opp på himmelen. For de som har flest av de mørke skyene kan en verge være til stor og god hjelp når skyene tårner seg opp!

Røkke Hanger - Foto Skjalg Ledang.jpg Ann Johanne Edvardsen - Foto Skjalg ledang.jpg

Å være verge betyr å beskytte. Beskytte mot urett. Hjelpe medmennesker til å få sine rettigheter ivaretatt, også når de selv ikke er i stand til eller vet å kreve sin rett, forklarer Per Marius Røkke Hanger.

Alle mennesker har mål i livet. Å få gå veien sammen med dem mot målet er en fantastisk opplevelse. Alle møter vi noen fartshumper på veien, men det hører med, sier Ann Johanne Edvardsen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.