Er du en av våre nye verger i Trøndelag?

Seniorrådgiver Line Moe Hansen og underdirektør Tonje Holter forteller at Statsforvalteren i Trøndelag har behov for flere verger i ulike deler av fylket. Foto: Skjalg Ledang / Statsforvalteren i Trøndelag.

Statsforvalteren i Trøndelag har behov for nye faste verger. Vi søker personer som er glad i å omgås andre, og det er en fordel om du har relevant arbeidserfaring i det å møte forskjellige mennesker og deres behov.

Publisert 26.10.2023

Som verge skal du bistå personer som i en krevende livssituasjon har behov for støtte og praktisk bistand til å løse personlige og økonomiske spørsmål, samt å ivareta sine interesser. Her kan du lese mer om vergemål.

I dag er det om lag 3900 voksne og ca. 1000 mindreårige i Trøndelag som har oppnevnt verge. Vi har i utgangspunktet behov for verger til å påta seg oppdrag for voksne vergehavere. Det er særlig aktuelt å rekruttere nye faste verger i områdene Ytre Namdal, Namdal, Innherred, Fosen, Fjellregionen og Heim kommune.

En fleksibel hverdag

Vergemål er et frivillig tilbud slik at vergehavers ønsker alltid skal være førende for hvordan oppgaven løses. Oppgavene som verge skiller seg fra oppgavene en støttekontakt har, og innebærer blant annet betaling av løpende utgifter, økonomiplanlegging, huskjøp/salg og kommunikasjon med offentlige instanser. Du må ha kapasitet til å påta deg flere oppdrag, og ha fleksibel hverdag siden det ikke alltid er mulig å planlegge når et behov måtte oppstå.

Vergemålsforskriften

Å være verge er oppdragsbasert, det vil si at man ikke blir ansatt hos Statsforvalteren. Antall oppdrag vil variere over tid. Vi anbefaler våre faste verger å opprette et enkeltpersonsforetak man benytter i denne sammenheng.
Vergeoppdraget godtgjøres etter faste satser fastsatt i vergemålsforskriften.

Skriv et motivasjonsbrev

Dersom du tror oppdrag som verge kan være noe for deg håper vi du tar kontakt. På altinn.no finner du søknadsskjema. For å få et inntrykk av hvem du er som person ønsker vi også at du skriver et motivasjonsbrev om hvorfor du ønsker å påta deg slike oppdrag, og at du vedlegger CV med referanser fra tidligere arbeidserfaring. For å gi deg et inntrykk av hverdagen som verge har vi intervjuet to av våre faste verger (Lenke) om deres hverdag og motivasjon for jobben de gjør.

Vi vil innkalle aktuelle søkere til intervju, og det vil bli gitt opplæring før man tildeles oppdrag.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.