Hvem er vi og hvem er vi til for?

Som statens representant i Trøndelag har vi i oppgave å bry oss om saker som er viktige for folk, lokalmiljøet og vårt felles livsgrunnlag. Statsforvalteren har oppgaver som er direkte rettet mot enkeltinnbyggere, kommuner og andre organisasjoner. Her kan du lese mer om hvem vi er og hva vi gjør og se en film som forklarer hva Statsforvalteren i Trøndelag jobber med.

Publisert 17.03.2020, Sist endra 13.12.2022

Innbyggere, kommunene og Statsforvalteren

Kommunene er den viktigste leverandøren av tjenester og velferd til oss alle. Hos Statsforvalteren er vi derfor opptatt av å veilede og informere kommunene, og gi støtte og bidra til økt kunnskap og kompetanse blant kommunens egne fagfolk. Dette gjør vi for å bistå kommunene i sitt viktige arbeid med å levere gode tjenester for innbyggerne.

Vi legger stor vekt på hva kommunene mener, men noen ganger hender det at vi omgjør eller stanser kommunale vedtak. Når det skjer er det fordi vi har et ansvar for å se til at nasjonal politikk følges opp lokalt, eller at innbyggerne får ivaretatt rettighetene sine.

Fra 1. januar 2021 byttet vi navn fra fylkesmann til statsforvalter. En del av innholdet under kan derfor fortsatt inneholde det gamle embetsnavnet - men informasjonen er fortsatt relevant. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.