Tilsyn og samordning av tilsyn

Statsforvalteren fører tilsyn og kontroll med at ulike statlige, kommunale og private virksomheter innfrir krav som fremgår av lovverket. Tilsyn skal bidra til å sikre kvalitet og forsvarlighet i tjenestene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.01.2020, Sist endra 30.01.2023

Fra 2020 skal Statsforvalteren og andre statlige tilsynsmyndigheter ta i bruk en felles nasjonal tilsynskalender i forbindelse med sitt tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. Til høyre finner du lenke til felles tilsynskalender. Her kan statlige tilsynsetater legge inn planlagte tilsyn/kontroller og tilsynsrapporter.  

Tilsynskalenderen viser oversikt over våre planlagte tilsyn med kommunene, og blir løpende oppdatert (lenke).

Statsforvalteren gjennomfører også hendelsesbaserte tilsyn som følge av at vi mottar risikoinformasjon på enkeltområder innenfor våre fagområder. 

Andre nettsider der tilsynsrapporter legges ut

Rapporter etter tilsyn med virksomheter med utslippstillatelse etter forurensningsloven finner du på Norske utslipp: www.norskeutslipp.no

Rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i hele landet legges ut på www.helsetilsynet.no

Samordning av tilsyn med kommunene

Kommuneloven gir Statsforvalteren i oppgave å samordne statlige tilsyn rettet mot kommunesektoren. Hensikten med samordningen er at tilsynsvirksomheten skal være mest mulig rasjonell, effektiv og fremme læring hos kommunene. Dette innebærer både samordning av tilsynsvirksomheten til Statsforvalteren og andre statlige tilsynsmyndigheter, samt samordning mot kontrollvirksomheten som kommunene selv driver (kommunal egenkontroll). Planer for forvaltningsrevisjon og forvaltningsrevisjonsrapporter vises i tilsynskalenderen fra 2021. Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges også ut på forvaltningsrevisjonsregisteret.  

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 04.01.2023

Planer for tilsyn 2023 - høring til kommunene

Statsforvalteren i Trøndelag har i samarbeid med statlige tilsynsetater, utarbeidet en oversikt over planlagte statlige tilsyn med kommunene for 2023. 


Publisert 15.08.2022

Rapport om retten til førerkort

For mange pasienter som bruker for mye medikamenter eller har et skadelig forbruk av alkohol får beholde førerretten. Det slår Statsforvalteren i Trøndelag fast i en fersk rapport.


Publisert 04.02.2022

Planlagte tilsyn med kommunene for 2022

Statsforvalteren har i samarbeid med Arkivverket, Arbeidstilsynet, Kartverket, Mattilsynet og utarbeidet en samlet oversikt over planlagte tilsyn med kommunene for 2022. Oversikten ble sendt på høring til kommunen i desember 2021.


Publisert 11.05.2020

Forvaltningskontroll landbruk i 2020

Fylkesmannen i Trøndelag har i 2020 planlagt å gjennomføre forvaltningskontroll i 8 kommuner på landbruksområdet.

Du finner oversikt over hvilke kommuner dette gjelder i Tilsynskalenderen på vår hjemmeside.


Publisert 28.04.2020

Endringer i planlagte tilsyn med kommunene

Hensynet til smittevern og kapasitet i kommunene, innebærer store endringer i tilsynsaktiviteten for 2020. Mange av Fylkesmannen i Trøndelag sine planlagte tilsyn med kommunene er, eller vil bli, flyttet i tid. En del tilsyn blir også avlyst.


Publisert 20.02.2020

Samordnet tilsynsplan 2020

Fylkesmannen har i samarbeid med Arkivverket, Arbeidstilsynet, Kartverket og Mattilsynet utarbeidet en samlet oversikt over planlagte tilsyn med kommunene for 2020.


Oversikt over statlige tilsynsetater

Statlige tilsynsetater som fører tilsyn gjennom Statsforvalteren med kommuner/ fylkekommuner:

Statlige tilsynsetater som fører tilsyn direkte med kommuner/ fylkeskommuner:

Samordning av tilsyn

Statsforvalteren har årlig 1-2 dialogmøter med statlige tilsynsetater og kontrollutvalgssekretariater for å drøfte prioriteringer og gjennomføring av planlagte tilsyn. Det er ennå ikke bestemt datoer for 2022.