28.11.2023

Afrikansk svinepest : Mulig smittespredning via mat- og restavfall

Afrikansk svinepest er nå påvist på villsvin i Sverige. For å redusere risikoen for utbrudd av sykdkommen t i Norge har vi på oppfordring fra mattilsynet sendt ut brev til alle kommunene og alle avfallsselskaper i Innlandet.

I brevene påpeker vi at det er viktig å sørge for at villsvin og andre ville dyr ikke får tilgang på mat- og restavfall som samles inn og mellomlagres. 


23.11.2023

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesona 2023-2024

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember. Gjenværende kvote er på 13 dyr i region 4 og region 5 (gamle Hedmark og Akershus), og 5 dyr i region 3 (gamle Oppland). Lisensfelling er tillatt i hele Innlandet utenfor ulvesonen.


23.11.2023

Allmennlegetjenesten - utfordringer og muligheter

Kjente problemstillinger rundt kapasitet, rekruttering og vikarbruk er en fellesnevner rundt allmennlegetjenesten ute i kommunene. Innlandskonferansen - allmennlegetjeneste og kommuneoverlegefunksjon samlet kommuner i Innlandet for å inspirere hverandre til de gode løsningene.


22.11.2023

H.K.H Kronprins Haakon deler ut pris til Storhamar videregående skole

Storhamar videregående skole er tildelt Dronning Sonjas skolepris for 2023. Den 30. november kommer H.K.H Kronprins Haakon for å overrekke prisen og få høre mer om hvordan skolen jobber med inkludering og likeverd.

 


22.11.2023

Anbefaler sesongvaksine mot influensa og covid-19

Vinterens bølge av covid-19 er i full gang, og influensasesongen er ventet rett rundt hjørnet. Det haster nå med å få vaksinert risikogrupper, sier assisterende fylkeslege Ragne Stauri.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium