God ledelse i praksis - opplæringsprogram for systematisk styring og ledelse

Krav og forventninger fastsatt i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene (2017) er plikter som ikke kan velges bort. Statsforvalteren i Innlandet i samarbeid med Utviklingssentret i Innlandet (USHT) har utarbeidet et opplæringsprogram for å gjøre forskriften kjent.