Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


26.01.2021

Med disse grepene slår vi ned det smittsomme viruset

Den nye mutasjonen har så langt ikke blitt spredt i Innlandet, men sannsynligvis er det bare et spørsmål om tid. Hver og en av oss må ta grepene som kan bremse og stoppe viruset, og bidra til at smittetrenden fortsetter å gå ned.


24.01.2021

Strengere regler for testing og innreisekarantene for å stoppe mutert virus

Regjeringen har i dag besluttet innskjerpelser av regler forbundet med testing og karantene for innreisende til Norge. Endringene iverksettes klokken 24.00 natt til mandag 25. januar.


23.01.2021

Smittsomt virus ved grensen til Innlandet – 200 deltok i samordningsmøte

Spredningen av det mer smittsomme koronaviruset like utenfor Innlandets grenser, var tema på Statsforvalterens samordningsmøte med kommunene lørdag ettermiddag.


22.01.2021

Statsforvalteren: Smittevern-anbefalinger pga. spredning av et mer smittsomt koronavirus i Oslo og Viken

Anbefalingene kommer fra kriseledelsen hos Statsforvalteren i Innlandet etter et ekstraordinært møte nå i kveld. 


22.01.2021

Flere grupper får nå benytte de stengte grenseovergangene

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet en utvidelse av gruppen reisende som kan benytte stengte grensepasseringssteder. Endringene trer i kraft fra 22. januar kl. 12.00.


21.01.2021

Kommunene i Innlandet er klare til å vaksinere ¼ av innbyggerne sine

Flesteparten av kommunene i Innlandet har meldt at de er klare til å gjennomføre vaksinering av en fjerdedel av sine innbyggere. Leveranse av AstraZeneca vaksinen kan komme allerede i første halvdel av februar.


18.01.2021

Vaksinering av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen

Vaksinering er et frivillig tilbud som er basert på personens samtykke. I de tilfeller personen ikke kan samtykke, må vaksinering skje på et annet rettsgrunnlag enn samtykke. 


16.01.2021

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen

Den obligatoriske testingen gjelder for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette vil gjelde fra mandag 18. januar kl. 17.00.


15.01.2021

Kommunene må forberede seg på massevaksinasjon

Det er nå viktig at planer for massevaksinasjon kommer fullstendig på plass i kommuner i Innlandet.


14.01.2021

Fortynning og opptrekk Comirnaty (Pfizers vaksine)

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en mer detaljert prosedyre for fortynning og opptrekk av Comirnaty. Comirnaty er covid-19-vaksinen fra BioNTec og Pfizer.


13.01.2021

AstraZeneca har søkt om godkjenning av koronavaksine

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har mottatt søknad om betinget godkjenning for koronavaksinen utviklet av AstraZeneca og Oxford University. Vaksinen kan få anbefaling om midlertidig godkjenning 29. januar.


12.01.2021

Tilskudd til fastleger med sykefravær knyttet til koronavirus videreføres

Tilskuddsordningen "Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus" videreføres og fordeles fortløpende.


08.01.2021

Vaksineutstyr - endring i anbefalinger

Pfizer har nå endret sin anbefaling , og sier at det ikke skal benyttes opptrekkskanyler med filter til deres vaksine. Det er så langt ingen indikasjoner på at opptrekkskanylene påvirker vaksinen, men anbefalingen begrunnes ut fra et føre var prinsipp.


08.01.2021

Statsforvalteren: - Vi skal stå dette løpet ut!

Innlandskommunene er i gang med vaksinering, men ressursene utfordres når de samtidig skal håndtere mange smitteverntiltak og øvrige oppgaver. I årets første møte med kommunene og Fylkesberedskapsrådet pekte statsforvalter Knut Storberget på at det nå er avgjørende å varsle behov for ressurser - og tilby hjelp.


08.01.2021

Fordeling av koronavaksine til kommunene i uke 2 og 3

Nå har Folkehelseinstituttet fordelt koronavaksiner for uke 3. Kommuner som startet vaksinering i romjulen vil i uke 3 i tillegg motta vaksiner til dose nummer 2 til aktuelle personer.


08.01.2021

Statens legemiddelverk: advarer mot falske koronavaksiner

Legemiddelverket advarer mot ulovlig salg av falske koronavaksiner på nettet. Ingen europeiske land kan lovlig selge koronavaksiner på denne måten. Godkjente koronavaksiner tilbys kun gjennom helsetjenesten.


08.01.2021

Moderna vaksinen midlertidig godkjent i Europa

Dette er den andre vaksinen mot Covid-19 som har fått en midlertidig godkjenning i Europa. Vaksinen har vist god beskyttelse mot covid-19.


06.01.2021

Ledige verv til Kontrollkommisjonen i det psykiske helsevernet

Det er fra 1. juni 2021 ledige verv som leder og varaleder i Kontrollkommisjonen på Reinsvoll. Er du jurist/advokat og opptatt av å sikre den enkelte pasients rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet, ja da kan dette være vervet for deg.


05.01.2021

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontoret

Arbeids- og velferdsdirektoratet lyser ut prosjektmidler til utvikling av sosiale tjenester i Nav-kontor. Søknader skal sendes via Statsforvalteren. Søknadsfrist: 01.02.21.


04.01.2021

Koronavaksinasjon i gang i Innlandet

Stange, Hamar, Ringsaker startet vaksinasjonen i romjulen. De resterende kommunene i Innlandet starter vaksinering denne uken (uke 1) og uke 2.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel