Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


14.09.2021

Kommunene i Innlandet er snart klare til å vaksinere 12–15 åringer

Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen så de er beskyttet mot alvorlig forløp av sykdommen.


14.09.2021

Ledige verv til Kontrollkommisjonen i det psykiske helsevernet

Det er fra 1.januar 2022 ledige verv som leder og varaleder i Kontrollkommisjonen for Gjøvik-Toten-Hadeland og Valdres. Er du jurist/advokat og opptatt av å sikre den enkelte pasients rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet, ja da kan dette være vervet for deg.


14.09.2021

Trivselsvertene i Gran kommune – en braksuksess

På Gran har det skjedd flere gode tiltak etter at Inspirasjonskorpset var på besøk i oktober 2020. Det kunne ordfører i Gran kommune Randi Eek Thorsen fortelle da Inspirasjonskorpset kom på et oppfølgende besøk. Trivselsvertene er et vellykket eksempel på at det å tenke nytt nytter i ei vanskelig tid.


10.09.2021

Vaksinasjonsstatus og unntak fra smittekarantene

Risikovurdering av helsehjelp i sykehjem og hjemmebaserte tjenester under pandemien.


06.09.2021

90% av landets voksne befolkning må være fullvaksinert før vi kan leve som normalt igjen

Nær 78 % prosent av den voksne befolkningen i Innlandet er nå fullvaksinert. I aldersgruppene fra 55 år og oppover har 90 %, eller mer, mottatt to doser vaksine. I gruppen 25-39 år er vel 50% fullvaksinert.


27.08.2021

Høie: – En meter er fortsatt en meter!

Ta vaksinen! Og hold avstand, test deg og bli hjemme ved symptomer. Smittevern er like viktig som før – inntil vaksineringen er fullført, påpekte helseministeren i pressekonferansen i dag.


13.08.2021

Test kan erstatte smittekarantene

Barn og unge kan fra 16. august gjennomføre et testregime istedenfor smittekarantene. Målet er at barn og unge bør ha en mest mulig normal hverdag.


13.08.2021

Norge får over 1 million flere koronavaksinedoser

Regjeringen har inngått en avtale som sikrer Norge 1  000 800 ekstra koronavaksinedoser. Økningen innebærer at hele befolkningen over 18 år vil få tilbud om to doser innen uke 36.


29.07.2021

Fordeling av vaksinedoser fra og med uke 32 og videre plan for dose 2

I løpet av uke 31 vil de fleste av landets kommuner i henhold til FHIs modeller ha fått nok doser til å tilby første vaksinedose til sine innbyggere 18 år eller eldre. Fra og med uke 32 åpnes det opp for å tilby befolkningen andre vaksinedose.


29.07.2021

Det går bra å kombinere mRNA-vaksiner

Flere nordmenn tilbys vaksine fra legemiddelprodusenten Moderna når de skal ta 2. dose, selv om de fikk vaksine fra BioNTech/Pfizer som første dose. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. 


26.07.2021

Oversender "Gran-saken" til Statens helsetilsyn

Statsforvalteren oversender tilsynssaken mot en ansatt ved et bofellesskap i Gran kommune til Statens helsetilsyn for vurdering av administrativ reaksjon. Det er også opprettet tilsynssak mot kommunen, som oversendes helsetilsynet samtidig.


23.07.2021

Influensavaksine høsten 2021

I fjor var det svært få som ble smittet av influensa som følge av smitteverntiltakene. Det forventes et større utbrudd av influensa neste sesong. Nå oppfordres kommunene og helseforetak til å informere om og tilby influensavaksine.


13.07.2021

Fylkeslegen på besøksrunde i Innlandet

Fylkeslege Harald Vallgårda besøker nå flere av kommunene i Innlandet for å se hvordan de jobber og høre mer om deres erfaringer rundt pandemihåndteringen. Han er svært imponert over innsatsen til kommunene.  


12.07.2021

Oppstart av demensnettverk Innlandet

De tidligere demensnettverkene i gamle Hedmark og Oppland fylker slås sammen. Vi bygger videre på erfaringene, og har som mål å utveksle kunnskap og erfaringer mellom alle kommunene i Innlandet.


06.07.2021

Tilbud om vaksine til barn og ungdom i alderen 12-15 år med alvorlig grunnsykdom

FHI anbefaler nå at barn og ungdom med særlig alvorlig grunnsykdom får tilbud om vaksine. All vaksinasjon er frivillig, og tilbudet gjelder fra fylte 12 år. 


05.07.2021

Planlegger for å tilby vaksine til 16- og 17-åringer

Regjeringen planlegger å tilby 16- og 17-åringer koronavaksine, etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert. En endelig beslutning om dette vil tas i september.


01.07.2021

Alle EU/EØS-land aksepterer koronasertifikat ved reiser

Når EU-forordningene om koronasertifikat trer i kraft i dag, 1. juli, er alle EU/EØS-land forpliktet til å akseptere koronasertifikat som bevis på gjennomgått sykdom, vaksinering eller negativ test ved reiser. Koronasertifikatet må være koblet til EUs løsning.


01.07.2021

Ordningen med ventekarantene avvikles

Fra i dag 1. juli avvikler Regjeringen ordningen med ventekarantene for personer som deler bolig med en i smittekarantene.


28.06.2021

Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgivning

I samarbeid med Statsforvalternes regionkontakter, arrangerer Arbeids- og velferdsdirektoratet ekspertkurs for økonomiske rådgivere ved landets NAV-kontor. Deltakerne på kurset bør ha god kunnskap om fagfeltet.  ​​​​​​​


24.06.2021

Plantebrett i gave til alle sykehjem

Statsforvalteren i Innlandet ønsker å gi noe tilbake til kommunene som takk for god innsats og fint samarbeid gjennom koronapandemien. Derfor gir vi gratis plantebrett til alle sykehjem i Innlandet.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel