Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


18.06.2021

Avgjørelse i tilsynssak – feilmedisinering i hjemmesykepleien

Nord-Aurdal kommune og involvert sykepleier brøt helselovgivingen da feil prosedyre ble brukt da morfin skulle gis.


17.06.2021

Over 300 karantenerom rigget i rekordfart i Innlandet

Trysil har 161 rom klare på mandag, og Gjøvik, Gran og Elverum stiller med resten av de over 300 karantenerommene som nå settes inn for å unngå importsmitte.  


17.06.2021

Våg å se - Våg å handle - Kurs om vold og overgrep mot barn og unge

Gratis kurs om vold og overgrep mot barn og unge for ansatte i barnehage, SFO, skole og helsestasjon.


16.06.2021

Nå kan du få etterregistrert koronavaksiner tatt utenfor Norge

Nå er det mulig å få etterregistrert EMA-godkjente vaksiner, uavhengig av hvor i verden vaksinene er satt. Slik kan du få informasjonen inn i det norske koronasertifikatet.


16.06.2021

Over 20 millioner til sårbare eldre

Statsforvalteren har tildelt tilskudd til en rekke kommuner og frivillige organisasjoner i Innlandet. Målet er å motvirke ensomhet og passivitet for de eldre.


11.06.2021

11. juni - Her er de nye reglene som gjelder for innreisekarantene

Fullvaksinerte og personer som har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene får nå fritak for innreisekarantene, alle skal fortsatt testes ved innreise. Forutsetningen er fremvisning av et norsk koronasertifikat.


11.06.2021

Beredskapsbrev 2021 - Arbeidet med sosial kontroll og æresrelatert vold

Erfaringsmessig er det økt risiko for at unge kan bli utsatt for ufrivillig utenlandsopphold, trusler, frihetsberøvelse, tvangsekteskap og/eller andre former for vold i sommermånedene. Dette brevet sendes ut for å minne om behovet for ekstra beredskap i forbindelse med sommerferien.


11.06.2021

Foreløpig rapport fra tilsyn med Gjøvik kommunes tjenester til personer med utviklingshemming er klar

Statsforvalteren har etter tilsynet fått et godt inntrykk av kommunens helse- og omsorgstjenester til denne brukergruppen. Det ble påpekt lovbrudd på ett av de tre temaene for tilsynet. Kommunen blir nå bedt om å rette opp dette.


07.06.2021

Ny endring av tiden mellom vaksinedoser

For å sikre så rask fullvaksinering av befolkningen som mulig, endrer Folkehelseinstituttet doseintervallet fra 12 til 9 uker. Endringen skjer umiddelbart og gjelder fra og med vaksinegruppe 8.


01.06.2021

Tilsynssak etter at psykisk syk person døde i politiaksjon i 2019 er avsluttet

Saken viser at det er viktig å ikke slippe tak i personer man mistenker å ha en psykosesykdom før en slik mistanke viser seg ubegrunnet. Dette gjelder både fastleger og spesialisthelsetjenesten og ikke minst i samhandlingen dem imellom.


27.05.2021

Ny vaksinefordeling: Innlandet beholder flere vaksiner

FHI har gjort nye beregninger og Innlandskommunene får beholde flere vaksinedoser. Regjeringen har konkludert med at ingen kommuner skal gi fra seg mer enn om lag 35 prosent av vaksinedosene.


26.05.2021

Ny vaksinefordeling: Innlandet beholder flere vaksiner

FHI har gjort nye beregninger og Innlandskommunene får beholde flere vaksinedoser. Regjeringen har konkludert med at ingen kommuner skal gi fra seg mer enn om lag 35 prosent av vaksinedosene.


26.05.2021

FHI anbefaler større fleksibilitet i sommervaksineringen

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at kommunene kan være mer fleksible i prioriteringen av grupper etter at alle med medisinske risikofaktorer har fått tilbud om koronavaksinasjon. Samtidig er det viktig med forutsigbarhet for kommunene og de som tilbys vaksinasjon.


25.05.2021

Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

Kunngjøring av ekstra tilskudd. Målgruppen er barn, unge og voksne med psykiske plager og rusproblemer som har behov for hjelp. Målgruppen for tilskuddet er kommunene.


25.05.2021

Smittevernråd til sykehjem og helse- og omsorgstjenester i private boliger og private hjem

Folkehelseinstituttet har utarbeidet sider med råd som skal bidra til å redusere risikoen mest mulig for at tjenestemottakere og ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester smittes med covid-19.


24.05.2021

Stigende smittetrend i Innlandet

Vi har nå flere utbrudd i Innlandet og smittetrenden er økende. Flere større utbrudd er under håndtering og det er innført strenge tiltak mange steder.


19.05.2021

De fleste av kommunene i Innlandet mener de vil klare å øke vaksineringen gjennom ferien om nødvendig

I tidsrommet fra mai til august forventes det at Norge vil motta i overkant av 5.5 millioner doser av BioNTech/Pfizer og Moderna. Dette betyr at farten i vaksinasjonsprogrammet vil øke betydelig og det planlegges vaksinering gjennom ferien.


18.05.2021

Innvandrere i Innlandet på koronamøte med Statsforvalteren

Innvandrermiljøene er mer utsatt for smitte og alvorlig sjukdom, og flere takker nei til vaksine. Dette bekymrer både Statsforvalteren og ledere i innvandrermiljøene, særlig nå før feiringene og fridagene i mai.


12.05.2021

Russen tar ansvar – vil feire alene

Dette kom fram på et møte der Statsforvalteren samlet russepresidentene i Innlandet for blant annet å diskutere russefeiringen. Russepresidentene fremhevet spesielt det gode samarbeidet med politi og kommuneoverlegene og at dette samarbeidet er med på å trygge russefeiringen.


10.05.2021

Informasjon om dose to til de som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine

FHI har nå startet vaksinering med andre dose til de som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine. De fleste vil få tilbud om mRNA-vaksine som andre dose de neste ukene.

 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel