Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Her kan du abonnere på nyheter fra Statsforvalteren i Innlandet. For å melde deg ut av nyhetsvarslinga må du gå til denne siden igjen, skrive inn din e-postadresse og velge "Meld ut" som intervall. Velkommen som abonnent!

Innstillinger for nyhetsvarsel