Ukraina-krisen

Krigen i Ukraina: Her finner du viktige lenker til nettsider og nyheter for kommuner, frivillige og andre som blir berørt av situasjonen.   

19.05.2022

Kommunalt rusarbeid - ny tilskuddsordning

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.


19.05.2022

Naturtypekartlegging i Innlandet 2022

I perioden mai - oktober 2022 vil det bli gjennomført naturtypekartlegging i deler av kommunene Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Kongsvinger, Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. Kartleggingen er en del kunnskapsløftet for norsk natur som ble vedtatt av Stortinget i 2015. Det er Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter som skal utføre kartleggingen i Innlandet, på vegne av Miljødirektoratet.


16.05.2022

Enhet for skog og trebruk styrker staben med å søke etter to nye medarbeidere

Vi styrker vår stab innen skog og tre og søker etter to nye medarbeidere


13.05.2022

Høring – Søknad om ny tillatelse til utslipp av avløpsvann fra Bjorli renseanlegg

Asplan Viak AS søker på vegne av Lesja kommune om utslippstillatelse for tettbebyggelsen Bjorli-Lesjaskogen med rensing av avløpsvann på Bjorli renseanlegg. Renset avløpsvann vil ha grunnvannet som primærresipient og Rauma som sekundærresipient


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier