27.09.2022

Du er en del av Norges beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer alle kommuner til å være med på Egenberedskapsuka 2022 – en kampanje der målet er at innbyggerne skal bli bedre forberedt på å klare seg selv i ulike kriser. I år gjennomføres Egenberedskapsuka i uke 44, fra 31. oktober til 6. november


27.09.2022

Webinar - Fra plan til handling

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til webinaret «Fra plan til handling», om koblingen mellom kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan.


26.09.2022

Foredrag om relasjonsarbeid med barn og unge på ulike utviklingsstadier – med Hedvig Montgomery

Statsforvalteren i Innlandet ønsker å invitere til foredrag med Hedvig Montgomery om relasjonsarbeid med barn og unge på ulike utviklingsstadier.


26.09.2022

Søknadsplikt for solcelleanlegg på tak?

Statsforvaltaren erfarer at fleire kommunar no opplever stor pågang med spørsmål og/eller byggjesøknad knytt til private solcelleanlegg på eksisterande bustader. Nye anlegg på eksisterande bygningar er i utgangspunktet søknadspliktig, men vil likevel ofte være unntatt frå søknadsplikt.


26.09.2022

Ingen snarvei til strømstøtte på hytta

Flere kommuner opplever for tiden stor pågang i henvendelser om bruksendring av hytte til bolig. Slik vi forstår det, er bakgrunnen at det kun gis strømstøtte til helårsboliger (primær- og sekundærboliger) og ikke til hytter/fritidsboliger.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier