Samfunnssikkerhet og beredskap

Egenberedskap Foto: DSB.
Oppdatert 06.03.2023

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

29.09.2023

Gaven til Kronprinsparets 50 års-markering i boks

Gaven er en digital skoletime for elever i Innlandet der utenriksminister Anniken Huitfeldt, statsforvalter Knut Storberget og Statsforvalteren sitt barne- og ungepanel reflekterer over ny sikkerhetspolitisk situasjon.


21.08.2023

Opprydding etter uværet "Hans" - støtteordninger og veiledning

Dette er en samleside for økonmiske støtteordninger og veiledning i forbindelse med opprydding etter uværet "Hans". Vi vil legge ut informasjon fortløpende på siden.


16.08.2023

Kronprinsparet besøker flomrammede i Innlandet

Torsdag 17. august besøker Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen flomrammede områder på Østre Toten. Senere på dagen vil Kronprinsen også besøke flomrammede i Ringebu kommune.


16.08.2023

Hvis hjemmet ditt rammes av flom

Å oppleve at hus og eiendom rammes av flom kan være både skremmende og trist. Når vannet trekker seg tilbake, kan det dukke opp mange spørsmål. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget gode råd til de som vender hjem til en bolig som er rammet av flom.


14.08.2023

Oransje varsel om jord- og flomskred

Varsom har oppdatert farevarsel om jord- og flomskredfare på oransje nivå for deler av Innlandet og Viken. Det oransje området går fra Gran mot nord-øst i Innlandet, og MET varsler mye nedbør innenfor området i morgen ettermiddag.


12.08.2023, Endret 12.08.2023

Viktig melding til brukere av planoverganger på Rørosbanen

Som følge av at Dovrebanen fortsatt er stengt vil det nå bli mer trafikk en vanlig på Rørosbanen. Bane NOR ber brukere av planoverganger om å være årvåkne og følge ringerutiner der de finnes.

 


09.08.2023

Stabil situasjon ved Braskereidfoss kraftverk

Det er nå tilnærmet lik vannstand oppstrøms og nedstrøms kraftverksdammen. NVE melder at det ikke vil bli noen ytterligere økning i vannstand nedstrøms på grunn av bruddet i dammen. Dambruddsbølgen er liten, og blir mindre og mindre nedover vassdraget.


09.08.2023

Vent med tungtransport til «Hans» er over

Politiet, Statsforvalteren, Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune ber alle i transportbransjen om å vente med transport som ikke er helt nødvendig til situasjonen på vegene i Innlandet har blitt mer normal.


09.08.2023

Ekstremværet "Hans" - råd til befolkningen fremover

Selv om regnet og været roer seg, er farene ikke over. Flomtoppene er ikke nådd og rasfaren er fortsatt stor. Følg rådene under, så unngår vi farlige situasjoner.


08.08.2023

Ekstremværet "Hans" er ikke over!

Ekstremværet "Hans" fortsetter med rødt farevarsel til onsdag, og det forventes fortsatt store mengder nedbør mange steder i Innlandet. Alvorlige hendelser vil intreffe, så befolkningen bes om å holde seg i ro.


07.08.2023

Folk bør holde seg hjemme

Politiet, Statsforvalteren og Innlandet fylkeskommune oppfordrer alle som ikke må ut på fylkesvegene i den vestlige delen av Innlandet til å holde seg hjemme. Av hensyn til samfunnssikkerheten er det viktig å ha minst mulig trafikk på flom- og rasutsatte veger, er budskapet fra de tre etatene mandag kveld.


07.08.2023

Innlandet forbereder seg på ekstremværet

313 beredskapsaktører fra kommunene og Fylkesberedskapsrådet i Innlandet deltok på et beredskapsmøte nå i ettermiddag. Tema for møtet var situasjonen vi er inne i med uværet «Hans»


07.08.2023

Dette bør du gjøre for å sikre deg og verdiene dine best mulig mot uværet Hans

Det ventes ekstremt mye nedbør mandag og tirsdag. Ifølge MET vil nedbøren komme som regn og kraftige regnbyger. Mest nedbør ventes fra mandag ettermiddag til tirsdag kveld, med 80-100 mm på 24 timer. Lokalt kan det komme enda mer.


07.08.2023

Bruker nødvarsling på mobil for å varsle om ekstremværet «Hans»

I dag vil det bli sendt ut nødvarsling til de som oppholder seg i områder som er påvirket av uværet. Nødvarslingen blir brukt for å særlig nå turister, folk som er på reise i Innlandet og folk som ikke får med seg norske nyheter. I Innlandet er det blant annet mange kommuner med fjellområder der mange turister er på tur i disse dager. Nødvarslingen på mobil hjelper oss å nå fram til disse. Vi samarbeider med politiet og andre statsforvalterembeter om utsendingen av nødvarslingen.


06.08.2023

Ekstremværet "Hans": Vær forberedt!

Det er ventet ekstremvær og store nedbørsmengder i Innlandet mandag og tirsdag. Søndag formiddag har Meteorologisk institutt (MET) og NVE oppgradert sine farevarsler på rødt nivå for store deler av Sør-Norge. Statsforvalteren i Innlandet har satt krisestab. 


05.08.2023

Rødt farevarsel for flom, jord- og flomskred i Innlandet

Fra mandag 7. august er det er ventet store mengder nedbør med lokalt kraftige regnbyer. NVE har derfor sendt ut farevarsel på rødt nivå for flom og for jord- og flomskred. Varselet gjelder for hele Innlandet.


20.07.2023

Statsforvalteren ber om at erstatningsordninger for bruk av skogsmaskiner ved skogbrann revideres

Brannsjefer rekvirere skog- og landbruksmaskiner for å hjelpe til å slokke skogbranner. Dette er en viktig og nødvendig ressurs for effektivt å slokke skogbrann. Skaderekvirert materiell dekkes av brann- og eksplosjonsvernloven, men dette omfatter ikke erstatning for indirekte tap mens man venter på reparasjon eller nytt utstyr.


19.07.2023

Kan katten min som spiser fugler bli smittet med fugleinfluensa?

Det har den siste tiden vært en del medieoppmerksomhet rundt fugleinfluensasmitte hos katter i andre land. Det er ikke påvist slike tilfeller her i Norge.


14.07.2023

Viktig informasjon om bruk av droner

Turistsesongen 2023 er i full gang. Mange bruker drone for å få fine feriebilder og Luftfartstilsynet ser derfor behovet for å formidle viktig informasjon om reglene for bruk av droner.


05.07.2023

En aktiv vår for våre ungdommer i Barne- og ungepanelet og Beredskapsrådet for barn og unge

Gjennom våren har barne- og familieminister Kjersti Toppe gjentatte ganger fått innspill i viktige saker fra Statsforvalterens barne- og ungepanel og Statsforvalterens beredskapsråd for barn og unge. De har sammen vært på arenaer der voksne har lyttet og latt seg imponere over de unges refleksjoner og innspill. Arbeidet i panelet og rådet har skapt trygghet for ungdommene til å bruke sin stemme.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel