Samfunnssikkerhet og beredskap

Egenberedskap Foto: DSB.
Oppdatert 29.05.2024

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv en uke.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Vi lever i en stadig mer urolig verden – blant annet som følge av klimaendringer, krig og digitale trusler. Selv om det meste fungerer som det skal i Norge, må vi være forberedt på at ekstremvær, pandemier, ulykker, sabotasje og i verste fall krigshandlinger kan ramme oss.   

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler derfor at flest mulig er forberedt til å klare seg selv i en uke i en krise. Det er fordi kommuner og nødetatar må prioritere de som ikke klarer seg uten hjelp i en krise. 

Hvordan vil du og dine nærmeste klare dere hvis strømmen blir borte en lengre periode? Hva gjør du viss vannet forsvinner? Hva viss du ikke får handlet på en uke?

Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv en uke, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. 

Sikkerhverdag.no har informasjon om hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer


14.06.2024

Totalforsvaret - det er oss

​Den røde tråden gjennom fredagens fylkesberedskapsråd var totalforsvaret. Ny satsing innenfor totalforsvaret betyr at forsvaret, men også offentlige og private aktører må ha økt oppmerksomhet rundt aktuelle trusler og bygging av beredskap.


29.05.2024

Oppdaterte råd om egenberedskap - sammen for et motstandsdyktig samfunn

En motstandsdyktig befolkning er grunnleggende for vår evne til å motstå uønskede hendelser. DSB har nå oppdatert egenberedskapsrådene, og ønsker å sette oss som innbyggere i stand til å dekke våre mest grunnleggende behov i en krise – varme og lys, mat og vann, informasjon og legemidler og hygiene.


29.05.2024

Statsforvalteren i Innlandet øvde på atomberedskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) øvde 23.mai tre statsforvalteembeter i å håndtere en atomhendelse. Krisestabene fikk øvd på varsling og informasjon til kommuner og fylkesberedskapsrådet. 


29.05.2024

Regional Totalforsvarssamling

Vi har gleden av å invitere deg til en spennende og informativ samling om totalforsvaret.


27.05.2024

Stor beredskapsøvelse – evakuering av Skibladner

Fredag 31. mai vil det bli stor aktivitet på og rundt Gillundstranda i Stange. Denne dagen arrangeres det en stor beredskapsøvelse. En hendelse med Skibladner gjør at båten må evakueres.


24.05.2024

Fylkesbereskapsrådet: Tørke og lyn gir fortsatt skogbrannfare

Tordenvær med mye lyn gjør at skogbrannfaren fortsatt er stor i Innlandet, og det er viktig å gjøre forberedelser. Det var budskapet til over 100 deltagere som deltok i Statsforvalterens kommunemøte og Fylkesberedskapsråd fredag.


23.05.2024

Din ild - ditt ansvar

Nå er det tørt og veldig stor skogbrannfare i Innlandet. Brannsjefene i Innlandet er bekymret da det har vært mange skogbrannhendelser den siste uken, så langt i år har det vært 57 hendelser. 


25.04.2024

Vi må gjøre vår del av jobben

Krig og kriser vil få følger lokalt, og angår også oss, sa statsforvalter Knut Storberget da han snakka til beredskapsansvarlige i 45 Innlandskommuner onsdag.


15.04.2024

Generelt bålforbud fra 15.april

Statsforvalteren minner om at mandag 15.april starter perioden med generelt bålforbud i Norge.


21.03.2024

Øystre Slidre øvde cyberangrep

Øystre Slidre fekk øvd på handtering av eit større cyberangrep frå ein truverdig trusselaktør. Naudetatane - politi, brann og helse var med i øvinga og kommunane i Valdresregionen deltok med ordførarar, kommunedirektørar og beredskapskoordinatorar. 


23.02.2024

Nye regler for flyktninger fra Ukraina

Regjeringen har bestemt at ordningen med kollektiv beskyttelse skal forlenges med ett år. Fra 1. mars 2024 vil flyktningene som hovedregel ikke få forlenget oppholdstillatelsen hvis de i tillegg til Ukraina også er statsborger i et annet, trygt land.


16.02.2024

Evaluering etter uværet Hans – Tidlig og god innsats begrenset skader

Evalueringsrapporten fra uværet «Hans» er nå ferdig. Viktige funn gjelder veinettet, varsling og det å ta imot ekstern hjelp. Statsforvalteren ser også behovet for å ha en hjemmel for å kunne ta raske og effektive beslutninger når det haster.


14.02.2024

Kontaktmøte samfunnssikkerhet og beredskap

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til det årlige kontaktmøte med kommuner og andre beredskapsaktører i Innlandet. Beredskapsfaglig møtepunkt med deling av informasjon og erfaringer.


09.02.2024

Kongsvinger viste frem både unge og voksne krefter

På kommunebesøk i Kongsvinger fortalte både elever og lærere hvordan de tester kunstig intelligens for å øke kvaliteten på det de gjør. Energi til industrien og inntektssystemet var også tema som ordfører Elin Såheim Bjørkli og kommuneledelsen tok opp, før vi ble fulladet av både energi og vafler på Seniorsenteret.


01.02.2024

Felles plan for evakuert-og pårørendesenter

Gjøvik-regionen har, i samarbeid med Innlandet Politidistrikt utarbeidet en felles plan for evakuerte og pårørende i en krise. Et evakuerte- og pårørendesenter (EPS) er et sted hvor kommunen og politiet kan ta imot, registrere og følge opp, fortrinnsvis fysisk uskadde, evakuerte fra et skadested og eventuelt gjenforene de med sine pårørende. Den er nylig revidert.


13.01.2024

Dovre har verdier for framtida

I Dovre er skolen et pulspunkt – med en rykende fersk suksess som Statsforvalteren ville markere på kommunebesøket. Jo lenger nord i Gudbrandsdalen man kommer, jo oftere kommer man til landsfinalen i NRKs Klassequiz!


09.01.2024

Test av nødvarsel

Klokken 12 onsdag 10. januar 2024 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.


22.12.2023

Øvelse Advent - alle kommunene øver

Det er 1.desember og mange kommuner i Innlandet gjennomfører i dag beredskapsøvelsen «Advent».  Det er en diskusjonsøvelse som Statsforvalteren har lagd et øvingsopplegg for. Alle kommunene bruker samme scenario i øvelsen. Det er håndtering av evakuering og test av kommunens motstandskraft.


18.12.2023

Endringer i regelverk for flyktninger fra Ukraina

Fra og med 12. desember 2023 ble det strammet inn på adgangen til å reise frem og tilbake mellom Ukraina og Norge for personer med midlertidig kollektiv beskyttelse.


05.12.2023

2614 flyktninger bosatt i Innlandet i år

I fjor ble det bosatt 2450 flyktninger. Til sammen har Innlandet nå bosatt like mange som det bor i Tynset kommune. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ba kommunene i Innlandet om å bosette 3015 flyktninger i 2023. Kommunene vedtok å bosette 2960 og nå er altså 2614 bosatt.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel