Tilsyn

Statsforvalteren har gjennom lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) og forskrift av 8. august 2011 om kommunal beredskapsplikt fått i oppdrag å gjennomføre tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 11.09.2020

Gode diskusjoner på veiledningsmøtet om beredskapstilsyn

- Kommunen bør se på tilsyn og avvik som en mulighet for utvikling, sa fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund da han innledet veiledningsmøtet for kommunene som skal ha tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap i 2020.